Theo dõi chuyển đổi

Tóm tắt chuyển đổi của Shopify cho biết tổng quan về những lượt truy cập trước và hành vi của khách hàng khiến họ mua hàng từ cửa hàng. Tóm tắt chuyển đổi hiển thị trên trang chi tiết đơn hàng và bao gồm tổng quan về:

 • tổng số đơn hàng của khách hàng từ cửa hàng
 • tổng số lượt truy cập của khách hàng vào cửa hàng trong 30 ngày qua
 • nguồn gốc lượt truy cập đầu tiên của khách hàng vào cửa hàng

Bạn cũng có thể nhấp vào View conversion details (Xem chi tiết chuyển đổi) để biết thêm chi tiết chuyển đối với khách hàng đó:

 • tổng số lượt truy cập của khách hàng vào cửa hàng
 • tổng số ngày từ lượt truy cập đầu tiên đến lượt truy cập gần nhất
 • tổng quan về hoạt động của khách hàng, bao gồm các lượt truy cập từ lượt truy cập đầu tiên đến lượt truy cập gần nhất

Tóm tắt chuyển đổi trên trang chi tiết đơn hàng dành riêng cho khách hàng đã đặt đơn hàng đó. Nếu bạn muốn xem thông tin chuyển đổi cho toàn bộ kênh bán hàng của Cửa hàng trực tuyến, hãy sử dụng báo cáo chuyển đổi của cửa hàng trực tuyến.

Xem tóm tắt chuyển đổi của đơn hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào mã đơn hàng để xem thông tin đơn hàng. Trên trang đơn hàng, có một mục tên là Tóm tắt chuyển đổi.

 3. Để xem chi tiết chuyển đổi, nhấp vào View conversion details (Xem chi tiết chuyển đổi).

Không có tóm tắt chuyển đổi

Trong một số trường hợp, không có chi tiết tóm tắt chuyển đổi.

Sau đây là nguyên nhân có thể gây ra tóm tắt chuyển đổi trống:

 • Các ứng dụng và trình duyệt riêng tư đang chặn theo dõi cookie.
 • Đơn hàng vốn là đơn hàng nháp.
 • Đơn hàng không đến từ Cửa hàng trực tuyến hay kênh bán hàng Hydrogen.

Xem chi tiết truy cập của khách hàng

Khi xem chi tiết chuyển đổi của đơn hàng, bạn có thể xem chi tiết truy cập bằng cách nhấp vào View full sessions (Xem toàn bộ phiên) bên cạnh hoạt động của khách hàng.

Chi tiết truy cập của khách hàng có thể bao gồm:

Giới thiệu phiên

Mục giới thiệu phiên cung cấp thông tin tổng quan chung về nguồn giới thiệu của khách hàng, trang họ đã vào, ngày và thời gian họ truy cập và mã giới thiệu, nếu có.

Chi tiết ứng dụng

Nếu đơn hàng là kết quả giới thiệu từ một chiến dịch tiếp thị qua ứng dụng tiếp thị, đơn hàng sẽ hiển thị trong mục này.

Tham số UTM

Tham số UTM là các thẻ có thể thêm vào cuối URL mà bạn có thể gửi cho khách hàng (ví dụ: https://www.yourstorename.com/?utm_source=emailcampaign). Khi khách hàng nhấp vào liên kết, thẻ được gửi trở lại Google Analytics để theo dõi và báo cáo mục đích.

Một số ứng dụng tiếp thị đi kèm với thông số cài đặt sẵn. Nếu bạn đang sử dụng Google Ads, bạn có thể tự động thêm thông số UTM vào URL hoặc có thể đặt thông số tùy chỉnh bằng trình tạo URL.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí