Theo dõi chuyển đổi Google Ads

Bạn có thể sử dụng theo dõi chuyển đổi Google Ads để theo dõi hành động mà mọi người thực hiện trên trang web của bạn sau khi nhấp vào một quảng cáo. Ví dụ: Khi thiết lập theo dõi chuyển đổi Google Ads, bạn có thể biết quảng cáo Google Ads nào tạo ra doanh số lớn nhất trên cửa hàng trực tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng kênh Google của Shopify, hãy đảm bảo không sao chép theo dõi chuyển đổi của cửa hàng. Kênh Google tự động thêm sự kiện theo dõi chuyển đổi vào tài khoản Google Ads khi bạn thiết lập. Nếu bạn thiết lập theo dõi chuyển đổi Google tùy chỉnh qua tác vụ chỉnh sửa mã chủ đề hoặc qua ứng dụng bên thứ ba, các sự kiện theo dõi chuyển đổi trong cửa hàng có thể trùng lặp. Theo dõi chuyển đổi bị trùng lặp có thể khiến dữ liệu báo cáo không chính xác và gây ra vấn đề cho tối ưu hóa quảng cáo. Khi thiết lập theo dõi tùy chỉnh, bạn có thể vô hiệu hóa sự kiện theo dõi chuyển đổi trùng lặp từ tài khoản Google Ads.

Nếu bạn cần tắt các sự kiện theo dõi chuyển đổi trùng lặp từ tài khoản Google Ads, hãy đảm bảo bạn chỉ tắt các sự kiện theo dõi trùng lặp. Việc tắt các sự kiện chuyển đổi không trùng lặp có thể làm giảm độ chính xác và hiệu quả của tính năng theo dõi quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về cài đặt chuyển đổi trong phần Trợ giúp của Google Ads.

Yêu cầu

Trước khi làm theo hướng dẫn này, bạn cần:

 • Có tài khoản Google Ads
 • Chạy hoặc lập kế hoạch chạy quảng cáo qua Google Ads

Thiết lập theo dõi chuyển đổi Google Ads

Để thiết lập theo dõi chuyển đổi Google Ads, bạn cần tạo thao tác chuyển đổi, cài đặt thẻ trang web toàn cầu, rồi thêm đoạn mã sự kiện. Nếu bạn theo dõi hoạt động mua, bạn cũng cần chỉnh sửa đoạn mã sự kiện để điều chỉnh giá trị chuyển đổi dựa trên số tiền mua.

Bước 1: Tạo thao tác chuyển đổi trong Google Ads

Để thiết lập theo dõi chuyển đổi Google Ads, làm theo hướng dẫn của Google Ads để tạo thao tác chuyển đổi.

Loại thao tác chuyển đổi phổ biến nhất là theo dõi hoạt động mua. Để theo dõi hoạt động mua nhằm thấy được hiệu quả của quảng cáo đối với việc tạo doanh số trên cửa hàng trực tuyến, hãy đặt danh mục thành Purchase/Sale (Mua/Bán) và đặt giá trị thành Use different values for each conversion (Sử dụng các giá trị khác nhau cho mỗi lượt chuyển đổi).

Khi bạn đã hoàn tất tạo thao tác chuyển đổi, nhấp vào CREATE AND CONTINUE (TẠO VÀ TIẾP TỤC).

Bước 2: Cài đặt thẻ trang web toàn cầu

Sau khi tạo thao tác chuyển đổi, bạn cần cài đặt thẻ trang web toàn cầu trong mã chủ đề Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Khi bạn đến bước Set up the tag (Thiết lập thẻ) trong Google Ads, nhấp vào Install the tag yourself (Tự cài đặt thẻ).
 2. Trong mục Global site tag (Thẻ trang web toàn cầu), chọn tùy chọn áp dụng. Mã được tạo phụ thuộc vào lựa chọn của bạn.
 3. Sao chép thẻ trang web toàn cầu. Bạn vẫn sẽ cần thẻ này cho bước tiếp theo.
 4. Trong cửa sổ trình duyệt khác, mở trang quản trị Shopify và nhấp vào Cửa hàng trực tuyến.
 5. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit code (Chỉnh sửa mã).
 6. Mở tệp theme.liquid.
 7. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài đặt thẻ trang web toàn cầu, hãy dán thẻ trang web toàn cầu đã sao chép giữa các thẻ <head></head> để áp dụng thẻ cho mọi trang trong cửa hàng. Nếu bạn định chỉnh sửa thẻ trang web toàn cầu đã cài đặt, tìm thẻ trang web toàn cầu trong tệp theme.liquid và thay đổi mã theo gợi ý của Google Ads.
 8. Nhấp vào Lưu.

Bước 3: Cài đặt đoạn mã sự kiện

Sau khi cài đặt thẻ trang web toàn cầu, bạn cần thêm đoạn mã sự kiện vào trang thanh toán. Đoạn mã sự kiện theo dõi lượt chuyển đổi mỗi lần có người nhấp vào một quảng cáo rồi đến trang thanh toán trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Google Ads, trong mục Event snippet (Đoạn mã sự kiện), chọn Page load (Tải trang).
 2. Sao chép mã đoạn mã sự kiện.
 3. Trong cửa sổ trình duyệt khác, mở trang quản trị Shopify và nhấp vào Settings (Cài đặt) > Thanh toán.
 4. Trong hộp văn bản Đoạn mã bổ sung, dán đoạn mã sự kiện. Nếu bạn đã có mã trong hộp văn bản Đoạn mã bổ sung, hãy thêm đoạn mã sự kiện vào dòng mới bên dưới đoạn mã hiện có.
 5. Sao chép thẻ trang web toàn cầu được sử dụng ở bước Cài đặt thẻ trang web toàn cầu. Thêm thẻ này vào phía trên đoạn mã sự kiện được thêm ở bước 4.
 6. Nếu khách hàng tải lại trang thanh toán, Google Ads có thể ghi lại một lượt chuyển đổi trùng lặp. Để ngăn chặn chuyển đổi trùng lặp, thêm thẻ phía trước và sau đoạn mã sự kiện để kích hoạt một lần cho mỗi khách hàng:

  1. Trên dòng phía trước đoạn mã, dán {% if first_time_accessed %}.
  2. Trên dòng phía sau đoạn mã, dán {% endif %}.
 7. Đơn vị tiền tệ mặc định là USD. Nếu bạn không bán bằng đồng đô la Mỹ, hãy thay thế 'USD' trong đoạn mã sự kiện bằng '{{ currency }}'.

 8. Mã ID giao dịch mặc định trống. Để ngăn Google Ads ghi lại các chuyển đổi trùng lặp, bên cạnh "transaction_id": thay '' bằng '{{ order_number }}'.

 9. Nhấp vào Lưu.

Sau khi thực hiện những thay đổi này, tập lệnh sẽ giống với ví dụ sau:

{% if first_time_accessed %}
 <!-- Event snippet for Test conversion page -->
 <script>
  gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': '1234567',
   'value': 1.0,
   'currency': '{{ currency }}',
   'transaction_id': '{{ order_number }}',
  });
 </script>
{% endif %}

Bước 4: Đặt giá trị chuyển đổi thành động

Nếu thao tác chuyển đổi bạn đang theo dõi là hoạt động mua trên cửa hàng trực tuyến, giá trị của mỗi chuyển đổi khác nhau.

Ví dụ: An sở hữu một cửa hàng may mặc và đang chạy hai quảng cáo khác nhau qua Google Ads - một dành cho bộ sưu tập đồng hồ và một dành cho bộ sưu tập áo thun. Dù cả hai quảng cáo tạo ra số lượt nhấp và số hàng bán được như nhau trên cửa hàng trực tuyến, giá trị mua của những người nhấp vào quảng cáo bộ sưu tập đồng hồ sẽ cao hơn. Giá trị này cao hơn vì khách hàng mua các mặt hàng đắt hơn sau khi nhấp vào quảng cáo đó. An sử dụng thông tin này để quyết định lĩnh vực đầu tư tiền quảng cáo.

Để theo dõi giá trị khác nhau đối với mỗi lượt chuyển đổi, bạn cần chỉnh sửa đoạn mã sự kiện để sử dụng các giá trị cụ thể đối với từng giao dịch.

Các bước thực hiện:

 1. Mở trang quản trị Shopify và nhấp vào Settings (Cài đặt) > Thanh toán.
 2. Trong hộp văn bản Đoạn mã bổ sung, tìm đoạn mã sự kiện mà bạn đã thêm trong Bước 3: Cài đặt đoạn mã sự kiện.
 3. Thay thế dòng bắt đầu với 'value': bằng một trong các đoạn mã sau:

  1. Để số tiền chuyển đổi không bao gồm thuế và phí vận chuyển, hãy thay thế bằng đoạn mã này: 'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }},
  2. Để số tiền chuyển đổi bao gồm thuế và phí vận chuyển, hãy thay thế bằng đoạn mã này: 'value': {{ checkout.total_price | divided_by: 100.0 }},
 4. Nhấp vào Lưu.

Sau khi thực hiện thay đổi này, tập lệnh sẽ giống với ví dụ sau:

{% if first_time_accessed %}
 <!-- Event snippet for Test conversion page -->
 <script>
  gtag('event', 'conversion', {
   'send_to': '1234567',
   'value': {{ checkout.subtotal_price | divided_by: 100.0 }},
   'currency': '{{ currency }}',
   'transaction_id': '{{ order_number }}',
  });
 </script>
{% endif %}

Để đảm bảo thẻ có tác dụng, kiểm tra trạng thái theo dõi trên trang Conversion actions (Thao tác chuyển đổi) trong tài khoản Google Ads. Có thể mất vài giờ để thẻ theo dõi chuyển đổi hiển thị là đã xác minh.

Thiết lập tiếp thị lại

Tiếp thị lại giúp bạn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người đã truy cập cửa hàng trong quá khứ. Tiếp thị lại động nhắm mục tiêu quảng cáo đến khách truy cập của cửa hàng dựa trên sản phẩm cụ thể họ đã xem trên trang web của bạn. Bạn hoàn tất phần lớn quá trình thiết lập tiếp thị lại và tiếp thị lại động qua tài khoản Google Ads. Đọc hướng dẫn thiết lập của Google về tiếp thị lạitiếp thị lại động để thiết lập mã tiếp thị lại trên Google.

Bạn cần chỉnh sửa mã chủ đề để thêm mã tiếp thị lại vào cửa hàng Shopify của mình. Đây là tùy chỉnh chủ đề không được hỗ trợ nhưng bạn có thể cố gắng tìm sự hỗ trợ trong diễn đàn Cộng đồng Shopify hoặc thuê chuyên gia Shopify để chỉnh sửa mã chủ đề cho bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí