Chia sẻ dữ liệu ứng dụng tiếp thị

Một số ứng dụng tiếp thị qua email và SMS của bên thứ ba được hỗ trợ tích hợp với Shopify để chia sẻ dữ liệu sự kiện khách hàng trên nhiều kênh tiếp thị. Dữ liệu được chia sẻ này có thể cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu về thói quen duyệt xem và mua hàng của khách hàng trên nhiều kênh tiếp thị. Sau khi bạn kết nối ứng dụng bên thứ ba để chia sẻ dữ liệu, ứng dụng này sẽ hiển thị dưới dạng Kênh trong báo cáo phân bổ tiếp thị. Tìm hiểu thêm về đo lường hiệu quả của chiến dịch tiếp thị.

Ứng dụng có thể gửi hai loại dữ liệu hành vi đến Shopify:

  • Dữ liệu sự kiện khách hàng do ứng dụng email và SMS cung cấp, bao gồm dữ liệu về email khách hàng đã nhận, mở và nhấp vào, cũng như tin nhắn SMS họ đã nhận và nhấp vào.
  • Dữ liệu tương tác tiếp thị do ứng dụng quảng cáo cung cấp, chia sẻ dữ liệu về chi phí quảng cáo và số lần hiển thị ở mọi cấp độ chi tiết, bao gồm kênh, chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo.

Ứng dụng tiếp thị được hỗ trợ

Xem xét bảng sau để tìm hiểu ứng dụng tiếp thị nào được hỗ trợ để chia sẻ dữ liệu với Shopify và loại dữ liệu hành vi do từng ứng dụng chia sẻ.

Ứng dụng tiếp thị và loại dữ liệu
Ứng dụng tiếp thị Loại dữ liệu được chia sẻ
Google & YouTube

(Trải nghiệm sớm)

Dữ liệu tương tác tiếp thị
Klaviyo: Tiếp thị qua email & SMS Sự kiện khách hàng đối với email và SMS
Mailchimp: Tiếp thị qua email Sự kiện khách hàng đối với email
Pinterest Dữ liệu tương tác tiếp thị
Tiếp thị qua email Seguno Sự kiện khách hàng đối với email
Quảng cáo trên Snapchat Dữ liệu tương tác tiếp thị
TikTok Dữ liệu tương tác tiếp thị

Kết nối ứng dụng để chia sẻ dữ liệu

Để nhập dữ liệu vào trang quản trị Shopify từ các ứng dụng tiếp thị bên thứ ba, bạn cần cài đặt ứng dụng trên trang quản trị Shopify và kết nối tài khoản ứng dụng tiếp thị với Shopify.

Để chia sẻ dữ liệu sự kiện khách hàng từ KlaviyoMailChimp đến trang quản trị Shopify, bạn cần thực hiện thêm một số bước.

Thiết lập chia sẻ dữ liệu từ Klaviyo

Sau khi cài đặt ứng dụng Klaviyo: Tiếp thị qua email & SMS trong cửa hàng, tham khảo tài liệu về Cách đồng bộ dữ liệu từ Klaviyo sang Shopify của Klaviyo để đồng bộ thông tin khách hàng và thiết lập chia sẻ dữ liệu.

Kích hoạt chia sẻ dữ liệu từ Mailchimp

Sau khi cài đặt ứng dụng Mailchimp: Tiếp thị qua email trong cửa hàng, bạn cần cập nhật quyền ứng dụng để kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
  2. Nhấp vào Mailchimp: Tiếp thị qua email rồi nhấp vào Mở ứng dụng.
  3. Trên trang Cập nhật quyền truy cập dữ liệu, nhấp vào Cập nhật.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí