Chia sẻ dữ liệu ứng dụng tiếp thị

Một số ứng dụng tiếp thị qua email và SMS của bên thứ ba được hỗ trợ tích hợp với Shopify để chia sẻ dữ liệu sự kiện khách hàng trên nhiều kênh tiếp thị. Dữ liệu được chia sẻ này giúp cải thiện độ chính xác của báo cáo phân bổ tiếp thị khi đánh giá kết quả của các chiến dịch tiếp thị. Dữ liệu sự kiện của khách hàng bao gồm các thông tin sau:

  • email mà khách hàng đã nhận, mở và nhấp vào
  • tin nhắn SMS mà khách hàng đã nhận và nhấp vào

Ứng dụng tiếp thị được hỗ trợ

Các ứng dụng tiếp thị sau được hỗ trợ cho việc chia sẻ dữ liệu sự kiện khách hàng với Shopify:

Kết nối ứng dụng để chia sẻ dữ liệu

Để nhập dữ liệu vào trang quản trị Shopify từ các ứng dụng tiếp thị bên thứ ba, bạn cần cài đặt ứng dụng trên trang quản trị Shopify và kết nối tài khoản ứng dụng tiếp thị với Shopify.

Để chia sẻ dữ liệu sự kiện khách hàng từ KlaviyoMailChimp đến trang quản trị Shopify, bạn cần thực hiện thêm một số bước.

Thiết lập chia sẻ dữ liệu từ Klaviyo

Sau khi cài đặt ứng dụng Klaviyo: Tiếp thị qua email & SMS trong cửa hàng, tham khảo tài liệu về Cách đồng bộ dữ liệu từ Klaviyo sang Shopify của Klaviyo để đồng bộ thông tin khách hàng và thiết lập chia sẻ dữ liệu.

Kích hoạt chia sẻ dữ liệu từ Mailchimp

Sau khi cài đặt ứng dụng Mailchimp: Tiếp thị qua email trong cửa hàng, bạn cần cập nhật quyền ứng dụng để kích hoạt tính năng chia sẻ dữ liệu.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
  2. Nhấp vào Mailchimp: Tiếp thị qua email rồi nhấp vào Mở ứng dụng.
  3. Trên trang Cập nhật quyền truy cập dữ liệu, nhấp vào Cập nhật.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí