Thiết lập theo dõi chuyển đổi Bing Ads

Bạn có thể thêm tính năng theo dõi chuyển đổi cho Bing Ads trên cửa hàng Shopify để hiểu rõ hơn ảnh hưởng của hoạt động tiếp thị qua Bing. Ví dụ: Nếu chạy hai quảng cáo trên Bing cho nhiều sản phẩm, bạn có thể xem quảng cáo nào giúp tăng doanh số nhiều hơn nhờ tính năng theo dõi chuyển đổi.

Để bắt đầu theo dõi quảng cáo trên Bing, bạn cần có tài khoản Bing Ads. Sau đó tạo thẻ Theo dõi sự kiện toàn diện (UET) trong tài khoản Bing Ads và thêm thẻ UET vào tài khoản Shopify.

Để biết thêm thông tin và nhận hỗ trợ về Bing, tham khảo Trung tâm trợ giúp về quảng cáo của Microsoft.

Đăng ký tài khoản Bing Ads từ Microsoft

Nếu chưa có tài khoản Bing Ads, bạn có thể đăng ký.

Tạo thẻ Theo dõi sự kiện toàn diện

Để nhận thẻ Theo dõi sự kiện toàn cầu (UET), bạn cần thiết lập tài khoản Bing Ads. Sau khi thiết lập tài khoản, đăng nhập vào tài khoản và tạo thẻ UET. Để nhận hỗ trợ về tài khoản Bing Ads, liên hệ với Trung tâm trợ giúp về quảng cáo của Microsoft.

Thêm thẻ Theo dõi sự kiện toàn diện vào cửa hàng Shopify

 1. Đăng nhập vào tài khoản Bing Ads.
 2. Tìm và sao chép thẻ UET.
 3. Thêm thẻ UET vào chủ đề:

  1. Trong tài khoản Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
  2. Nhấp vào menu thả xuống trong nút ... rồi nhấp vào Chỉnh sửa mã.
  3. Mở tệp theme.liquid và tìm mục <head>.
  4. Dán thẻ UET đã sao chép vào giữa thẻ <head></head>, rồi nhấp vào Save (Lưu).
 4. Thêm thẻ UET vào trang cảm ơn:

  1. Trong tài khoản Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Thanh toán.
  2. Trong mục Đoạn mã bổ sung, dán thẻ UET rồi nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập theo dõi chuyển đổi

Sau khi thêm thẻ Theo dõi sự kiện toàn diện (UET) vào cửa hàng, bạn có thể thiết lập theo dõi chuyển đổi trong tài khoản Bing Ads để theo dõi khi một số sự kiện xảy ra. Đây là một số sự kiện phổ biến bạn có thể muốn theo dõi:

 • Khách hàng đến trang dự định của bạn - Nếu bạn muốn theo dõi số lượng người đến trang liên kết với quảng cáo, bạn có thể thêm theo dõi chuyển đổi cho URL đích dành cho quảng cáo.

 • Khách hàng hoàn tất thanh toán - Nếu muốn theo dõi số lượng khách hàng mua hàng sau khi nhấp vào quảng cáo, bạn có thể thêm theo dõi chuyển đổi cho URL đích chứa thank_you.

Để biết thêm thông tin và nhận hỗ trợ về Bing, tham khảo Trung tâm trợ giúp về quảng cáo của Microsoft.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí