Thiết lập theo dõi chuyển đổi Bing Ads

Bạn có thể thêm theo dõi chuyển đổi cho Bing Ads trên cửa hàng Shopify để hiểu rõ hơn tác động của hoạt động tiếp thị sử dụng Bing. Ví dụ: Nếu bạn chạy hai quảng cáo trên Bing cho các sản phẩm khác nhau, nhờ theo dõi chuyển đổi, bạn có thể thấy quảng cáo nào giúp bạn bán nhiều hàng hơn.

Để bắt đầu theo dõi quảng cáo trên Bing, bạn cần có tài khoản Bing Ads. Bạn cần tạo thẻ Theo dõi sự kiện toàn diện (UET) trong tài khoản Bing Ads, sau đó thêm thẻ UET vào tài khoản Shopify.

Đăng ký tài khoản Bing Ads từ Microsoft

Nếu chưa có tài khoản Bing Ads, bạn có thể đăng ký.

Tạo thẻ Theo dõi sự kiện toàn diện

Để nhận được thẻ Theo dõi sự kiện toàn diện (UET), bạn phải hoàn tất quy trình thiết lập tài khoản Bing Ads. Sau khi đã thiết lập tài khoản, đăng nhập vào tài khoản và tạo thẻ UET. Để được trợ giúp về tài khoản Bing Ads, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của Bing Ads.

Thêm thẻ Theo dõi sự kiện toàn diện vào cửa hàng Shopify

 1. Đăng nhập vào tài khoản Bing Ads.
 2. Tìm và sao chép thẻ UET.
 3. Thêm thẻ UET vào chủ đề:

  1. Trong tài khoản Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
  2. Nhấp vào menu thả xuống Actions (Thao tác), rồi nhấp vào Edit code (Chỉnh sửa mã).
  3. Mở tệp theme.liquid và tìm mục <head>.
  4. Dán thẻ UET đã sao chép vào giữa thẻ <head></head>, rồi nhấp vào Save (Lưu).
 4. Thêm thẻ UET vào trang cảm ơn:

  1. Trong tài khoản Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Thanh toán.
  2. Trong mục Đoạn mã bổ sung, dán thẻ UET rồi nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập theo dõi chuyển đổi

Sau khi thêm thẻ Theo dõi sự kiện toàn diện (UET) vào cửa hàng, bạn có thể thiết lập theo dõi chuyển đổi trong tài khoản Bing Ads để theo dõi khi một số sự kiện xảy ra. Đây là một số sự kiện phổ biến bạn có thể muốn theo dõi:

 • Khách hàng đến trang dự định của bạn - Nếu bạn muốn theo dõi số lượng người đến trang liên kết với quảng cáo, bạn có thể thêm theo dõi chuyển đổi cho URL đích dành cho quảng cáo.

 • Khách hàng đạt đến bước thanh toán - Nếu bạn muốn theo dõi số lượng khách hàng đạt đến bước thanh toán sau khi nhấp vào quảng cáo, bạn có thể thêm theo dõi chuyển đổi cho URL đích chứa checkouts.

 • Khách hàng hoàn tất thanh toán - Nếu muốn theo dõi số lượng khách hàng mua hàng sau khi nhấp vào quảng cáo, bạn có thể thêm theo dõi chuyển đổi cho URL đích chứa thank_you.

Để biết thêm thông tin, xem Trợ giúp của Bing Ads.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí