Miền

Miền là URL hay địa chỉ web mà khách hàng sử dụng để tìm cửa hàng trực tuyến của bạn. Theo mặc định, cửa hàng trực tuyến của bạn có URL myshopify.com khi bạn đăng ký Shopify. Nếu muốn thay đổi địa chỉ web được hiển thị với khách hàng khi họ duyệt tìm cửa hàng trực tuyến của bạn, bạn cần sử dụng miền tùy chỉnh, ví dụ như www.example.com. Bạn có thể sử dụng miền mua từ Shopify hoặc từ bất kỳ nhà cung cấp tên miền bên thứ ba nào. Sử dụng miền phù hợp với thương hiệu của bạn có thể giúp bạn tạo dựng lòng tin của khách hàng đối với cửa hàng trực tuyến.

Sau khi thêm miền vào Shopify, bạn sẽ quản lý cài đặt miền cho cửa hàng trực tuyến của mình trên trang Miền trong trang quản trị Shopify. Nếu dùng Kênh bán buôn, bạn sẽ quản lý cài đặt miền cho cửa hàng bán buôn của mình trong mục Miền trên Kênh bán buôn.

Nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng gói Shopify, gói Advanced Shopify hoặc gói Shopify Plus và bạn muốn bán cho khách hàng tại nhiều quốc gia hoặc khu vực thì bạn có thể dùng miền quốc tế để thiết lập miền theo khu vực cho mọi quốc gia hoặc khu vực mà bạn có thị trường mục tiêu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí