Quản lý quyền sở hữu miền

Nếu có miền do Shopify quản lý, bạn có thể thực hiện những tác vụ sau:

  • Chỉnh sửa thông tin liên hệ trong trang quản trị Shopify để cập nhật thông tin liên hệ mới nhất.
  • Chuyển miền sang cửa hàng Shopify khác hoặc nhà cung cấp tên miền khác.

Để hủy hoàn toàn miền do Shopify quản lý, bạn có thể tắt tính năng gia hạn tự động để miền hết hạn vào cuối thời hạn đăng ký.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí