Chỉnh sửa thông tin liên hệ của bạn đối với miền do Shopify quản lý

Nếu có miền do Shopify quản lý, bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin liên hệ từ trang Miền trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể cần chỉnh sửa thông tin liên hệ vì những lý do sau:

 • để thay đổi địa chỉ email nhận thông báo về gói đăng ký miền
 • để cập nhật số điện thoại, địa chỉ gửi thư hoặc tên cửa hàng liên kết với miền của bạn
 • để thay đổi cài đặt quyền riêng tư WHOIS cho miền

Theo mặc định, thông tin và địa chỉ email của chủ cửa hàng Shopify được sử dụng để mua và gia hạn miền. Đảm bảo rằng địa chỉ email của bạn đã cập nhật để bạn nhận được thông báo về gói đăng ký miền.

Những điều cần cân nhắc trước khi chỉnh sửa thông tin liên hệ

Trước khi chỉnh sửa thông tin liên hệ, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Nếu muốn chuyển miền do Shopify quản lý cho nhà cung cấp tên miền khác, bạn phải đợi 60 ngày sau khi thay đổi thông tin liên hệ thì mới có thể chuyển miền. Để biết thêm thông tin, tham khảo phần Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN).
 • Một số miền cấp cao nhất, ví dụ như .at hoặc .fr, có thể yêu cầu bạn gửi biểu mẫu để xác nhận thay đổi đối với thông tin chủ sở hữu. Nếu bạn cần gửi biểu mẫu sau khi chỉnh sửa thông tin liên hệ, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Chỉnh sửa thông tin liên hệ

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào tên miền.
 3. Nhấp vào Cài đặt miền > Chỉnh sửa thông tin liên hệ.
 4. Chỉnh sửa chi tiết thông tin liên hệ của bạn.
 5. Không bắt buộc: Nếu miền của bạn cung cấp quyền riêng tư WHOIS, hãy chọn xem bạn muốn giữ riêng tư hay công khai thông tin liên hệ.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).
 7. Kiểm tra tài khoản email được liên kết với miền của bạn để tìm email xác nhận. Thông điệp email có sự khác biệt nhưng bạn có thể cần thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Nhấp vào liên kết và làm theo hướng dẫn được cung cấp để chấp nhận thay đổi.
  • Điền vào biểu mẫu và gửi đến Bộ phận hỗ trợ của Shopify để cập nhật thông tin liên hệ.

Đảm bảo rằng bạn làm theo các hướng dẫn bổ sung trong email xác nhận. Nếu bạn không xác nhận thay đổi hoặc gửi biểu mẫu bắt buộc, yêu cầu chỉnh sửa thông tin liên hệ của bạn có thể sẽ không được xử lý.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí