Redigere kontaktinformasjonen for et Shopify-administrert domene

Hvis du har et Shopify-administrert domene kan du finne og redigere kontaktinformasjonen din på Domener-siden i Shopify-administrator. Det kan være nødvendig å redigere kontaktinformasjonen av følgende årsaker:

 • for å endre e-postadressen du mottar varsler om domeneabonnementet til
 • for å oppdatere telefonnummer, postadresse eller butikknavn som er tilknyttet domenet
 • for å endre innstillingene for WHOIS-personvern for domenet

Som standard brukes e-postadressen og informasjonen til Shopify-butikkeieren til å kjøpe og fornye domener. Sørg for at e-postadressen din er oppdatert slik at du mottar varsler om domenets utløp.

Vurderinger før du redigerer kontaktinformasjonen

Før du redigerer kontaktinformasjonen bør du vurdere følgende punkter:

 • Hvis du ønsker å overføre et Shopify-administrert domene til en annen domeneleverandør må du vente 60 dager etter å ha gjort endringer i kontaktinformasjonen før du kan overføre domenet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
 • Enkelte toppnivådomener, som for eksempel .at eller .fr, kan kreve at du sender inn et skjema for å bekrefte endringer i eieropplysningene. Hvis du har behov for å sende inn et skjema etter at du har redigert kontaktinformasjonen, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Rediger kontaktinformasjonen din

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Domener.
 2. Klikk på domenenavnet.
 3. Klikk Domeneinnstillinger > Rediger kontaktinformasjon.
 4. Rediger detaljene for kontaktinformasjonen din.
 5. Valgfritt: Hvis domenet tilbyr WHOIS-personvern velger du om du vil at kontaktinformasjonen skal være privat eller offentlig.
 6. Klikk på Lagre.
 7. Sjekk e-postkontoen som er tilknyttet domene og se etter en e-postbekreftelse. E-postmeldingen varierer, men du må kanskje gjøre en av følgende:
  • Klikk på en kobling og følg de oppgitte instruksjonene for å godta endringene.
  • Fyll ut et skjema og sende det til Shopify-brukerstøtte for å oppdatere kontaktinformasjonen.

Pass på at du følger eventuelle tilleggsinstruksjoner i e-postbekreftelsen. Hvis du ikke bekrefter endringene eller sender inn et nødvendig skjema kan det hende at forespørselen om å redigere kontaktinformasjonen ikke blir behandlet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis