Organisasjonsinnstillinger

Organisasjonsinnstillinger har flere funksjoner for Shopify-administrator. Hvis det er flere butikker i organisasjonen kan du utføre handlinger på tvers av flere butikker i organisasjonen, i stedet for å administrere hver enkelt butikk individuelt.

Brukere som har tilgang til organisasjonsinnstillingene kan utføre handlinger som påvirker brukere, butikkadministrasjon og fakturering på tvers av flere butikker i organisasjonen. For å bruke organisasjonsinnstillingene må brukere få tilgang til minst én butikk i organisasjonen.

Fordeler ved å bruke organisasjonsinnstillinger

Organisasjonsinnstillinger inneholder følgende funksjoner, som hjelper deg med mer effektiv administrasjon av organisasjonen.

Fordeler ved å bruke organisasjonsinnstillinger.
Funksjon Beskrivelse
Brukeradministrasjon Ved å bruke innstillinger for Brukeradministrasjon kan du gjøre følgende:
 • Legge til nye brukere i organisasjonen din.
 • Reaktivere, suspendere eller fjerne flere brukere samtidig.
 • Tilordne eller fjerne tilgang til funksjoner på organisasjonsnivå.
 • Kontrollere tilgang til og tillatelser på butikknivå.
 • Opprette roller som kombinerer tilgang på organisasjonsnivå og tillatelser på butikknivå, og tilordne roller til brukere.
 • Håndheve totrinnsautentisering.
Butikkadministrasjon Ved hjelp av innstillingene for Butikkadministrasjon kan du gjøre følgende:
 • Vise og få tilgang til alle butikker i organisasjonen din.
 • Filtrere butikker etter type eller status.
 • Opprette nye butikker.
Fakturering Ved hjelp av innstillingene for Fakturering kan du gjøre følgende:
 • Bruke én enkelt faktureringsenhet på organisasjonsnivå for alle butikker, i stedet for å administrere fakturaer for hver enkelt butikk.
 • Administrere betaling for abonnementer, bruksavgifter og éngangsbelastninger med én enkelt betalingsmåte.
 • Få tilgang til faktureringsinformasjon i separate seksjoner for fakturaer, innstillinger og rapportering.
Analytics Med Analytics kan du vise hele organisasjonens totalomsetning og bestillinger.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis