Analyse for Shopify Plus-organisasjonen

Hvis du har Shopify Plus-abonnementet og har tilgang til organisasjonsinnstillinger, kan du gå gjennom aggregert informasjon på organisasjonsnivå med resultater på tvers av alle butikker. Brukere må ha minst én organisasjonstillatelse for å få tilgang til analyse på organisasjonsnivå. Organisasjonsanalyse vises på Analyse-siden i Shopify-administrator i alle butikker du har tilgang til.

På denne siden

Oversiktsberegninger

Over standardinformasjonen på Analyse-siden finner du seksjonen Oversikt, som viser aggregerte analyseberegninger på tvers av butikkene i organisasjonen.

Beskrivelse av analyseberegninger på organisasjonsnivå.
Analyseberegning Beskrivelse
Totalt antall bestillinger Det totale antallet bestillinger fra butikken eller på tvers av organisasjonen. Bestillingene i denne seksjonen inkluderer ikke bestillinger som bare inneholder gavekort.
Totalt antall salg

Totalomsetning i butikken eller på tvers av organisasjonen. Denne verdien beregnes ved hjelp av følgende formel: Totalomsetning = bruttosalg - gavekortsalg - rabatter - pengemessige returer + avgifter + fraktavgifter.

Fordi negative verdier, som rabatter og returer, er inkludert i denne beregningen, kan totalsummen være en negativ verdi. Hvis du for eksempel har flere returer enn salg i den viste tidsperioden, vil totalomsetningen for denne tidsperioden være en negativ verdi.

Hvis butikkene i organisasjonen din bruker andre valutaer, kan du velge hvilken valuta du vil bruke når du ser gjennom dataene. Du kan bare velge å vise valutaer som brukes i organisasjonen. Hvis alle de valgte butikkene bruker samme valuta, vises ikke valutavelgeren.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis