Shopify Plus-organisationsanalys

Om du har Shopify Plus-planen och har tillgång till Organisationsinställningar så kan du granska sammanställd information på organisationsnivå om resultatet för alla dina butiker. Användare måste ha minst en organisationsbehörighet för att få tillgång till analyser på organisationsnivå. Organisationsanalyser visas i din Shopify-admin på sidan Analyser i alla de butiker som du har åtkomst till.

På den här sidan

Översikt mätvärden

Ovanför Standardinformationen som anges på Analyssidan finns ett Översiktsavsnitt som visar aggregerade analytiska mätvärden över butikerna i din organisation.

Beskrivning av analytiska mätvärden på organisationsnivå.
Analytiskt mätvärde Beskrivning
Totalt antal ordrar Det totala antalet ordrar från butiken eller över hela organisationen. I ordrarna i denna sektion ingår inte ordrar som endast innehåller presentkort.
Totalt antal försäljningar

Den totala försäljningen för butiken eller för hela organisationen. Detta värde beräknas med hjälp av följande formel: Total försäljning = bruttoförsäljning - presentkortsförsäljning - rabatter - monetära returer + skatter + fraktkostnader.

Eftersom negativa värden, såsom rabatter och returer, inkluderas i denna uträkning kan totalen vara ett negativt värde. Om du till exempel har fler returer än försäljningar inom den visade tidsramen är omsättningsvärdet för den tidsramen negativt.

Om butikerna i din organisation använder olika valutor kan du välja vilken valuta du vill använda när du granskar data. Du kan bara välja att visa valutor som används i din organisation. Om alla utvalda butiker använder samma valuta visas inte valutaväljaren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis