Analysverktyg

Analysverktyg visar viktig information om försäljning, beställningar och webbshoppens besökare. Du kan se en översikt över hur din butik presterar på alla dina försäljningskanaler och för valfritt datumintervall.

Analysverktygssidan kan du till exempel göra följande aktiviteter:

 • kontrollera värdet av din senaste försäljning och jämföra det med en tidigare period
 • jämföra hur bra dina försäljningskanaler presterar
 • se det genomsnittliga ordervärdet
 • se var dina besökare kommer från efter region eller sociala medier
 • övervaka trenderna över tid

På kontrollpanelen visas den mest värdefulla statistiken som ger dig inblick i din butiks prestanda och dina kunders beteende. Statistiken visas i numeriskt format och även som diagram där det är lämpligt. Den procentuella förändringen från det tidigare datumintervallet visas också för alla statistiska värden.

Steg:

 1. Om du vill se statistik för ett annat datumintervall klickar du på datummenyn och väljer ett annat datumintervall. Du kan välja ett förinställt intervall, till exempel de senaste 30 dagarna, eller så kan du ställa in valfritt intervall genom att klicka på datum i kalendern.

 2. Om du vill visa jämförelser med föregående period eller med samma datumintervall från föregående år, markera Jämför med tidigare datum och välj ett jämförelsevärde.

 3. Klicka på Tillämpa.

 4. Valfritt: Om länken Visa rapport visas klickar du på den för att se mer information om statistiken. All statistik har inte en rapport. Du måste ha en plan som tillhandahåller de detaljerade Shopify-rapporterna.

Följande mätvärden visas på Analysverktygssidan:

Mätvärden som visas på Analysverktygssidan
Mätvärden Vad som visas för datumintervallet
Genomsnittligt ordervärde

Visar det genomsnittliga värdet för alla ordrar (exklusive presentkort), dividerat med det totala antalet ordrar som innehöll minst en produkt utöver ett presentkort. Ordervärdet inkluderar skatter, frakt och rabatter före returer.

Det här värdet hjälper dig att veta hur mycket kunder tenderar att spendera i din butik och kan hjälpa till att informera din prissättning.

Konverteringsfrekvens för webbshop

Visar hur många procent av sessionerna som leder till beställningar. Denna statistik gäller endast för din webbutiksförsäljningskanal.

Shoppare måste lägga till artiklar i sin varukorg och sedan gå till kassan innan de kan köpa en produkt. Detta är allmänt känt som konverteringstratten och vanligtvis ser man en minskning från det ena steget till det andra:

 • Lades till i varukorgen: Antal och procentandel av sessioner där kunder lade till en eller flera varor i sin varukorg.

  Antalet är vanligtvis mindre än det totala antalet kunder eftersom vissa köpare tittar på produkterna i en butik utan att lägga till några varor i varukorgen.

 • Nått kassan: Antal och procent av sessioner där kunder lade till en eller flera artiklar i sin varukorg, fortsatte till kassan och utförde en åtgärd (till exempel en knapptryckning eller ett musklick).

  Antalet är vanligtvis mindre än det antal som Lades till i varukorgen eftersom vissa kunder lägger till artiklar i varukorgen men inte går till kassan eller inte skickar in sin kontaktinformation.

 • Konverterade sessioner: Antal och procentandel av sessioner där kunder lade till en eller flera varor i sina varukorgar, gick vidare till kassan och köpte sedan artiklarna.

  Antalet kanske inte matchar ditt orderantal eftersom kunder kan göra flera beställningar inom en enda session.

  Antalet är vanligtvis mindre än det antal som Nådde kassan eftersom vissa köpare lämnar kassan utan att köpa något. Läs mer om övergiven kassa.

Webbutikssessioner efter enhetstyp

Visar antalet sessioner i din webbutik och vilken typ av enheter som användes för att komma åt din butik. De vanligaste enhetstyperna är mobil, stationär dator och surfplatta. Denna statistik gäller endast för din webbutiksförsäljningskanal.

Webbutikssessioner efter plats

Visar antalet sessioner i din webbutik sorterade efter land. Denna statistik gäller endast för din webbutiksförsäljningskanal.

Webbutikssessioner efter trafikkälla

Visar antalet sessioner i din webbutik baserat på hur besökarna hittade till din butik.

En session inträffar när någon gör en sökning eller anger webbadressen till din butik direkt, till exempel. De vanligaste trafikkällorna är sökningar, direktsökningar, sociala medier och e-post. Trafikkällan kan inte alltid fastställas, så en okänd trafikkälla är också vanlig. Denna statistik gäller endast för din webbutiksförsäljningskanal.

Webbutikssessioner från social källa

Visar antalet sessioner i din webbutik som härrör från sociala medier, till exempel Facebook, Instagram, YouTube eller Twitter. Den här datan kan hjälpa dig att fokusera dina marknadsföringsinsatser. Denna statistik gäller endast för din webbutiksförsäljningskanal.

Antal återkommande kunder

Visar hur många procent av dina kunder som har gjort mer än en beställning från din butik. Antalet beräknas genom återkommande kunder dividerat med totala kunder. Detta antal kan hjälpa dig att avgöra hur stabil din etablerade kundbas är.

Försäljning efter försäljningsplats

Om du har point of sale-platser visas försäljningsmängden som kommer från varje plats.

Försäljning efter social källa

Visar hur mycket försäljning som härrör från källor på sociala medier, till exempel Facebook och YouTube. Den här datan kan hjälpa dig att fokusera dina marknadsföringsinsatser.

Personalförsäljning

Om du har point of sale-platser visas försäljningsmängden som hanterades av varje medarbetare.

Försäljning per trafikkälla

Visar hur mycket försäljning som kom från varje trafikkälla. De vanligaste trafikkällorna är sökningar, direktsökningar, sociala medier och e-post.

Topplandningssidor

Visar de specifika sidor där dina kunder påbörjade sina sessioner i din webbutik. Du kan använda denna information för att anpassa texten och uppmaningar på dessa sidor för att kapitalisera på dina kunders första intryck av din webbplats. Denna statistik gäller endast för din webbutiksförsäljningskanal.

En landningssida fastställs från webbadressen på den första sidan som besöktes i en unik session. En session slutar efter 30 minuters inaktivitet från en besökare och vid midnatt UTC.

Topprodukter efter sålda enheter

Visar de mest sålda produkterna från din butik. Det här är användbart för marknadsföring och inventering. Du kan även rekommendera dessa produkter till nya kunder eller hänvisa till dem i kampanjer på sociala medier.

Topphänvisare efter sessioner

Visar antalet sessioner i din webbutik som kom direkt från andra webbplatser. De 5 främsta webbplatserna visas. Denna statistik gäller endast för din webbutiksförsäljningskanal.

Följande typer av hänvisningskällor ingår inte:

 • Direkt: Kunden angav din butiks webbadress i sin webbläsare.
 • Sök: Kunden klickade på din butik från en sökmotors resultatsida.
 • E-post: Kunden klickade på en länk till din butik i ett e-postmeddelande.
 • Social: Kunden klickade på en länk på sociala medier.
Totalt antal webbutikssessioner

Visar antalet sessioner i din webbutik. Denna statistik gäller endast för din webbutiksförsäljningskanal.

Antalet avser hur många olika sessioner som inträffade i din webbutik inom det angivna datumintervallet. Antalet besökare visas också. En unik besökare kan ha mer än en session.

Exempel: John besökte din webbutik en gång, Jane besökte den två gånger och Jenna besökte den tre gånger. Antalet sessioner är 6 och antalet besökare är tre.

För många webbutiker kan antalet sessioner stiga eller sjunka på helger och helgdagar och på dagar när kampanjer eller marknadsföringskampanjer inträffar.

Totalt antal beställningar

Visar antalet gjorda beställningar.

Totalt antal försäljningar

Visar försäljningsbeloppen sorterade efter försäljningskanal. Total försäljning är lika med bruttoförsäljningen − rabatter − returer + frakt + skatt.

Försäljning som kan tillskrivas marknadsföring

Den här datan hjälper dig att förstå det totala försäljningsvärdet som genereras av trafik och som kan associeras med dina marknadsföringsinsatser. Detta inkluderar marknadsföringskampanjer och aktiviteter som hanteras via avsnittet Marknadsföring i din Shopify-admin och externa metoder som använder Urchin Tracking Module (UTM)-parametrar.

När du öppnar sidan Analysverktyg är uppgifterna uppdaterade med cirka 1 minuts marginal. Du kan öppna kontrollpanelen igen eller uppdatera webbläsarsidan för att visa nyare uppgifter.

Den dagliga informationen på din analysverktygssida kan uppdateras inom en 48-timmarsperiod efter att den ursprungligen behandlats och publicerats. Dina sessioner över tid och webbutikskonvertering över tid kan till exempel uppdateras eftersom dina trafikdata beräknas inom en minut och oönskad bottrafik kan komma ingå i datan. Test för att bestämma denna typ av trafik körs och kan ta upp till 48 timmar att slutföra. Om dessa tester hittar oönskad trafik tas oönskad data bort från dina rapporter.

Om du inte använder en webbutikskanal visas inte statistiken som är relaterad till webbutikssessioner. Om du inte använder försäljningsplatskanalen visas inte den statistiken.

Uppgifterna i kontrollpanelen kan variera lite från de data som samlats in av analysverktyg, rapportverktyg och tjänster från andra företag. Information om varför data kan variera finns i Rapportavvikelser.

Sessioner och besökare

Antal sessioner och antalet besökare är baserade på cookies. Cookies är små filer som lagras på köparens enhet, till exempel en stationär dator eller en smartphone, när de besöker din webbutik. En cookie identifierar enheten (besökaren). En annan cookie registrerar sessionens längd.

En session slutar efter 30 minuter utan aktivitet och vid midnatt UTC. Eftersom samma besökare kan ha flera sessioner är antalet sessioner vanligtvis högre än antalet besökare.

Från och med 6 april 2017, när du är inloggad på Shopify-admin på en enhet, räknas inte sessionerna från den enheten som webbutikssessioner.

Exempel: en kund tittar på produkter i din butik i 20 minuter och återvänder sedan till din butik 2 timmar senare i ytterligare 10 minuter. Två sessioner och en besökare rapporteras. Om kunden istället besöker din butik i 5 minuter, lämnar den och återvänder 10 minuter senare rapporteras en session och en besökare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis