Analysverktyg

Sidan Analysverktyg visar viktig information om försäljning, ordrar och webbshoppens besökare. Du kan använda sidan Analysverktyg för att avgöra hur din butik presterar över alla dina försäljningskanaler för valfritt datumintervall.

Analysverktygssidan kan du till exempel göra följande aktiviteter:

 • Kontrollera värdet av din senaste försäljning och jämföra det med en tidigare period
 • Jämföra hur bra dina försäljningskanaler presterar
 • Spåra ditt genomsnittliga ordervärde
 • Se var dina besökare kommer från, sorterat på region eller sociala medier
 • Övervaka trenderna över tid

Översiktspanel för analysverktyg

På instrumentpanelen visas den mest värdefulla statistiken som ger dig inblick i din butiks prestanda och dina kunders beteende. Statistiken visas i numeriskt format och även som diagram där det är lämpligt. Den procentuella förändringen från det tidigare datumintervallet visas också för alla statistiska värden.

Steg:

Anpassa översiktspanelen Analysverktyg

Anpassning av översiktspanelen finns endast tillgänglig på stationära datorer. Ändringar som gjorts i din översiktspanel visas dock både på datorer och mobila enheter.

Om du vill redigera de mätvärden som visas på din översiktspanel klickar du på Anpassa. De mätvärden som finns tillgängliga att lägga till i översiktspanelen visas i sidofältet Mätvärdesbibliotek.

Du kan göra följande anpassningar av översiktspanelen:

 • Ta bort ett mätvärde från översiktspanelen genom att klicka på bredvid det mätvärde du vill ta bort.
 • Lägg till ett mätvärde på översiktspanelen genom att utföra någon av följande åtgärder:

  • Dra och släpp mätvärdet från sidofältet till översiktspanelen.
  • För muspekaren över det mätvärde du vill lägga till i sidofältet och klicka på ⊕ Lägg till i översiktspanelen.
 • Ordna om ett mätvärde genom att klicka på ⠿ och dra och släpp sedan mätvärdet till din föredragna plats på översiktspanelen.

 • Ångra alla layoutändringar och återställ dina mätvärden till standardvyn genom att klicka på ikonen Ångra i sidofältet Mätvärdesbibliotek.

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.

Mätvärdesbibliotek

Mätvärdesbiblioteket innehåller en lista över alla tillgängliga mätvärden som kan ingå i din Analys-kontrollpanel. Visningsformatet för mätvärdet (till exempel: stapeldiagram, linjediagram, lista) indikeras av ikonen bredvid varje mätvärde i biblioteket. Du kan lägga till valfritt antal av de tillgängliga mätvärdena i din instrumentpanel, men varje mätvärde kan endast inkluderas en gång.

Även om nästan alla dessa mätvärden har motsvarande rapporter som du kan navigera till genom att klicka på ikonen Visa rapport så finns det många rapporter som inte har ett motsvarande mätvärde att lägga till i instrumentpanelen. Vissa mätvärden motsvarar samma rapport och skillnaden mellan mätvärdena baseras på hur data visas på instrumentpanelen. Mätvärden för Toppersonal och Detaljhandelsförsäljning per personal i kassan motsvarar exempelvis båda rapporten Detaljhandelsförsäljning per personal i kassan, men mätvärdena för Toppersonal visar antalet ordrar per medarbetare och mätvärdet Detaljhandelsförsäljning per personal i kassan visar det totala värdet av försäljning per medarbetare.

Mätvärden för var och en av följande kategorier kan visas på instrumentpanelen Analyser:

Försäljning

Försäljningsmätvärden ger inblick i kundens ordrar och värdet av inköpta produkter. Mer information om försäljningsrapporter.

Tabell över försäljningsmätvärden och deras definitioner.
Mätvärden Visas i standardvyn Information som visas för datumintervallet
Genomsnittligt ordervärde Ja

Visar det genomsnittliga värdet för alla ordrar (exklusive presentkort), dividerat med det totala antalet ordrar som innehöll minst en produkt utöver ett presentkort. Ordervärde exkluderar justeringar efter ordern, till exempel ändringar, byten eller returer, samt skatter, tullavgifter, frakt och rabatter.

Det här värdet hjälper dig att veta hur mycket kunder tenderar att spendera i din butik och kan hjälpa till att informera din prissättning.

Genomsnittligt antal sålda ordrar Nej Visar det genomsnittliga antalet artiklar som kunder brukar köpa i en och samma order.
Bruttoförsäljning Nej

Visar värdet av alla inköpta artiklar innan avgifter eller justeringar såsom skatter, leverans, rabatter eller returer har lagts till. Alla försäljningskanaler ingår.

Produktvarianter efter bruttoförsäljning Nej Visar en lista över produktvarianter som beställts efter bruttoförsäljning. Inkluderar alla försäljningskanaler.
Detaljhandelsförsäljning efter kassasystemsplats Ja

Visar hur mycket försäljning som härstammar från varje kassasystemsplats när du har minst en aktiv kassasystemsplats.

Butiksförsäljning per medarbetare i kassan Ja

Visar hur mycket kassasystemsförsäljning som hanterades av varje medarbetare när du har minst en aktiv kassasystemsplats.

Försäljning per faktureringsplats Nej Visar mängden försäljning efter kundens faktureringsland/-region som är kopplad till mest försäljning i din webbshop.
Försäljning per kanal Ja

Visar omsättningsvärde kopplat till var och en av dina aktiva försäljningskanaler.

Försäljning per trafikkälla Ja

Visar hur mycket försäljning som kom från varje trafikkälla. De vanligaste trafikkällorna är sökningar, direktsökningar, sociala medier och e-post.

Försäljning efter variantlagerhållningsenhet Nej Visar nettoförsäljningen för de mest sålda produktvarianterna, inklusive variantnamn och lagerhållningsenhet.
Populära produktvarianter efter antal sålda enheter Nej

Visar de populäraste produktvarianterna och lagerhållningsenheterna från din butik.

Populära produkter Ja Visar de mest sålda produkterna med flest sålda enskilda enheter. Inkluderar alla försäljningskanaler. Detta är användbart att känna till av marknadsförings- och lagerändamål. Du kan även rekommendera dessa produkter till nya kunder eller hänvisa till dem i kampanjer på sociala medier.
Toppersonal Nej Visar det totala antalet kassasystemsordrar som är kopplade till varje detaljhandelsmedarbetare.
Totalt antal försäljningar Ja

Visar försäljningsbelopp, sorterat efter försäljningskanal. Total försäljning motsvarar bruttoförsäljning - rabatter - returer + leverans + skatter + avgifter.

Sammanställning av omsättning Nej Visar försäljningsbeloppen, separerade i bruttoförsäljning, rabatter, returer, frakt, skatter och tullavgifter samt totala försäljningsvärden.

Förvärv

Inköpsmätvärden visar information om hur besökare kommer till din webbshop. Mer information om inköpsrapporter.

Tabell över Inköpsmätvärden och deras definitioner.
Mätvärden Visas i standardvyn Information som visas för datumintervallet
Sessioner i webbshop Ja

Visar antalet sessioner i din webbshop. Denna statistik gäller endast för din webbshopskanal.

Antalet avser hur många olika sessioner som inträffade i din webbshop inom det angivna datumintervallet. Antalet besökare visas också. En unik besökare kan ha mer än en session.

Exempel: John besökte din webbutik en gång, Jane besökte den två gånger och Jenna besökte den tre gånger. Antalet sessioner är 6 och antalet besökare är tre.

För många webbutiker kan antalet sessioner stiga eller sjunka på helger och helgdagar och på dagar när kampanjer eller marknadsföringskampanjer inträffar.

Sessioner efter enhetstyp Ja

Visar antalet sessioner i din webbshop och vilken typ av enheter som användes för att komma åt din butik. De vanligaste enhetstyperna är mobil, stationär dator och surfplatta. Denna statistik gäller endast för din webbshopskanal.

Sessioner efter plats Ja

Visar antalet sessioner i din webbshop sorterat efter land. Denna statistik gäller endast för din webbshopskanal.

Sessioner efter källa i sociala medier Ja

Visar antalet sessioner i din webbshop som härrör från sociala medier, till exempel Facebook, Instagram, YouTube eller Twitter. Denna data kan hjälpa dig att fokusera dina marknadsföringsinsatser. Denna statistik gäller endast för din webbshopskanal.

Sessioner efter trafikkälla Ja

Visar antalet sessioner i din webbshop baserat på hur besökarna hittade till din butik.

En session inträffar när någon gör en sökning eller anger webbadressen till din butik direkt, till exempel. De vanligaste trafikkällorna är sökningar, direktsökningar, sociala medier och e-post. Trafikkällan kan inte alltid fastställas, så en okänd trafikkälla är också vanlig. Denna statistik gäller endast för din webbutiksförsäljningskanal.

Toppsidor efter sessioner Ja

Visar de specifika sidor där dina kunder påbörjade sina sessioner i din webbshop. Du kan använda denna information för att anpassa texten och call to action (uppmaningar) på dessa sidor för att kapitalisera på dina kunders första intryck av din webbplats. Denna statistik gäller endast för din webbshopskanal.

En landningssida fastställs från webbadressen på den första sidan som besöktes i en unik session. En session slutar efter 30 minuters inaktivitet från en besökare och vid midnatt UTC.

Topphänvisare efter sessioner Ja

Visar antalet sessioner i din webbshop som kom direkt från andra webbplatser. De fem främsta webbplatserna visas. Denna statistik gäller endast för din webbshopskanal.

Följande typer av hänvisningskällor ingår inte:

 • Direkt: Kunden angav din butiks webbadress i sin webbläsare.
 • Sök: Kunden klickade på din butik från en sökmotors resultatsida.
 • E-post: Kunden klickade på en länk till din butik i ett e-postmeddelande.
 • Social: Kunden klickade på en länk på sociala medier.
Till skillnad från andra mätvärden så har Topphänvisare efter sessioner inte någon associerad rapport som visar samma information som det här mätvärdet.
Besökare Nej Visar trafikvolymen till din webbshop över tid. Data baseras på en besökares cookies.

Ordrar

Ordermätvärden ger dig inblick i antalet ordrar, distributioner och returer. Mer information om orderrapporter.

Tabell med ordermätvärden och deras definitioner.
Mätvärden Visas i standardvyn Information som visas för datumintervallet
Levererade ordrar över tid Nej Visar det kumulativa antalet ordrar som levererats, jämfört med historiska trender.
Distribuerade ordrar över tid Ja Visar det sammanlagda antalet ordrar som markerats som distribuerade, jämfört med historiska trender.
Artiklar beställda över tid Nej Visar det totala antalet beställda artiklar under den valda tidsperioden.
Returkostnad Nej

Visar procentandelen artiklar som returneras till din butik, i förhållande till alla artiklar som beställts, inom valt datumintervall.

Returer Nej

Visar totalt antal artiklar som returnerats under den valda tidsperioden.

Försäljning efter social källa Ja

Visar hur mycket försäljning som härrör från källor på sociala medier, till exempel Facebook och YouTube. Denna data kan hjälpa dig att fokusera dina marknadsföringsinsatser.

Tid för distribuering Nej Visar den genomsnittliga tiden från när en order läggs till att den är markerad som distribuerad, jämfört med historiska trender.
Mest returnerade produkter Nej

Visar produkter med en högre mängd returer.

Totalt antal beställningar Ja

Visar antalet ordrar som lagts över alla försäljningskanaler över tid.

Ekonomi

Finansiella mätvärden ger dig inblick i de värden som är kopplade till returnerade artiklar. Mer information om finansiella rapporter.

Tabell med ekonomiska mätvärden och deras definitioner.
Mätvärden Visas i standardvyn Information som visas för datumintervallet
Nettoreturvärde Nej Visar värdet av returnerade artiklar över tid.
Totalt returvärde Nej Visar det totala värdet returnerad kostnad över tid. Värdet inkluderar värdet av returnerade fraktkostnader och skatter.

Beteende

Beteendemätvärden hjälper dig att förstå shoppingtrender när besökare kommer till din webbplats, inklusive detaljer kring konvertering. Mer information om beteenderapporter.

Tabell över beteendemätvärden och deras definitioner.
Mätvärden Visas i standardvyn Information som visas för datumintervallet
Avvisningsfrekvens Nej Visar andelen webbshopssessioner där besökaren lämnar utan att vidta några åtgärder.
Kassakonvertering Nej Visar andelen sessioner som resulterade i lagda ordrar, av det totala antalet sessioner som nådde kassan.
Konverteringsfrekvens för webbshop Ja

Visar hur många procent av sessionerna som leder till en order. Denna statistik gäller endast för din webbshopskanal.

Kunder måste lägga till artiklar i sin varukorg och sedan gå till kassan innan de kan köpa en produkt. Detta är allmänt känt som konverteringstratten och vanligtvis ser man en minskning från det ena steget till det andra:

 • Lades till i varukorgen: Antal och procentandel av sessioner där kunder lade till en eller flera varor i sin varukorg.

  Antalet är vanligtvis mindre än det totala antalet kunder eftersom vissa köpare tittar på produkterna i en butik utan att lägga till några varor i varukorgen.

 • Nått kassan: Antal och procent av sessioner där kunder lade till en eller flera artiklar i sin varukorg, fortsatte till kassan och utförde en åtgärd (till exempel en knapptryckning eller ett musklick).

  Antalet är vanligtvis mindre än det antal som Lades till i varukorgen eftersom vissa kunder lägger till artiklar i varukorgen men inte går till kassan eller inte skickar in sin kontaktinformation.

 • Konverterade sessioner: Antal och procentandel av sessioner där kunder lade till en eller flera varor i sina varukorgar, gick vidare till kassan och köpte sedan artiklarna.

  Antalet kanske inte matchar ditt orderantal eftersom kunder kan göra flera beställningar inom en enda session.

  Antalet är vanligtvis mindre än det antal som Nådde kassan eftersom vissa köpare lämnar kassan utan att köpa något. Läs mer om övergiven kassa.

Konvertering för webbshopssökningar Nej

Visar procentandelen webbshopssökningar som resulterade i ordrar, i förhållande till det totala antalet webbshopssökningar som gjordes.

Populära sökningar i webbshop Nej

Visar de populäraste söktermerna som dina kunder använde för att söka efter en produkt.

Kunder

Kundmätvärden ger dig inblick i förstagångskunder och återkommande kunder som gör inköp i din butik. Mer information om kundrapporter.

Mätvärden Visas i standardvyn Information som visas för datumintervallet
Analys av kundgrupp Ja

Visar procentandelen kundgrupper som har återkommit till din butik och gjort återkommande köp. Dessa kohorter grupperas efter datum för deras första inköp.

Kundförsäljning över tid Nej Visar den totala försäljningen i webbshoppen, uppdelad mellan förstagångskunder och återkommande kunder.
Kunder över tid (förstagångskunder kontra återkommande kunder) Ja Visar det totala antalet kunder som gjorde ett inköp i din webbshop, uppdelade mellan förstagångskunder och återkommande kunder.
Antal återkommande kunder Ja

Visar hur många procent av dina kunder som har gjort mer än en beställning från din butik. Antalet beräknas genom återkommande kunder dividerat med totala kunder. Detta antal kan hjälpa dig att avgöra hur stabil din etablerade kundbas är.

Lagerförteckning

Lagerstatistik hjälper dig att beräkna när du ska fylla på lagret och vilka produkter som säljer snabbare. Mer information om lagerrapporter.

Mätvärden Visas i standardvyn Information som visas för datumintervallet
ABC-produktanalys Nej Visar en lista över produktvarianter och graderar dem som A-, B- eller C-klass beroende på vilken procentandel av dina intäkter som dessa produkter står för under de senaste 28 dagarna. Tidsperioden kan inte justeras.

Mer information om hur du använder din ABC-lageranalys.
Produkter utifrån återstående lagerdagar Nej Visar det beräknade antalet dagar som ditt nuvarande lager förväntas vara, baserat på din butiks försäljningsgrad under de senaste 28 dagarna. Tidsramen kan inte justeras.
Produkter efter säljfrekvens Ja Visar procentandelen av den totala lagermängden som sålts under den valda tidsperioden. Genomförsäljningsgraden beräknas som total kvantitet sålda artiklar/(total kvantitet sålda artiklar + total kvantitet artiklar fortfarande i lager).

Marknadsföring

Marknadsföringsmetrik ger dig inblick i hur effektiva marknadsföringsstrategierna är när det gäller sessioner och försäljning. Mer information om marknadsföringsrapporter.

Mätvärden Visas i standardvyn Information som visas för datumintervallet
Försäljning som kan tillskrivas marknadsföring Ja Visar omsättningsvärdet som genereras av trafik som kan kopplas till dina marknadsföringsinsatser. Detta inkluderar marknadsföringskampanjer och aktiviteter som hanteras via avsnittet Marknadsföring i din Shopify-admin och externa metoder som använder Urchin Tracking Module-parametrar (UTM).
Sessioner som kan tillskrivas marknadsföringskampanjer Nej Visar totalt antal sessioner genererade efter trafik kopplad till dina marknadsföringsinsatser. Detta inkluderar marknadsföringskampanjer och aktiviteter som hanteras via avsnittet Marknadsföring i din Shopify-admin och externa metoder som använder Urchin Tracking Module-parametrar (UTM).

Data på översiktspanelen

När du öppnar sidan Analysverktyg är uppgifterna uppdaterade med cirka 1 minuts marginal. Du kan öppna instrumentpanelen igen eller uppdatera webbläsarsidan för att visa nyare uppgifter. Du kan också aktivera Automatisk uppdatering som uppdaterar översiktspanelen var 60:e sekund.

Den dagliga informationen på din analysverktygssida kan uppdateras inom en 48-timmarsperiod efter att den ursprungligen behandlats och publicerats. Rapporterna för Sessioner över tid och Webbshopskonvertering över tid kan till exempel uppdateras eftersom dina trafikdata beräknas inom en minut och oönskad bottrafik kan komma att ingå i datan. Det körs tester för att upptäcka denna typ av trafik och de kan ta upp till 48 timmar att slutföra. Om dessa tester upptäcker oönskad trafik tas oönskade data bort från dina rapporter.

Om du inte använder webbshopskanalen visas inte statistiken som är relaterad till webbshopssessioner. Om du inte använder kassasystemskanalen visas inte heller den statistiken.

Uppgifterna i kontrollpanelen kan variera lite från de data som samlats in av analysverktyg, rapportverktyg och tjänster från andra företag. Information om varför data kan variera finns i Rapportavvikelser.

Sessioner och besökare

Antal sessioner och antalet besökare är baserade på cookies. Cookies är små filer som lagras på köparens enhet, till exempel en stationär dator eller en smartphone, när hen besöker din webbshop. En cookie identifierar enheten (besökaren). En annan cookie registrerar sessionens längd.

En session slutar efter 30 minuter utan aktivitet och vid midnatt UTC. Eftersom samma besökare kan ha flera sessioner är antalet sessioner vanligtvis högre än antalet besökare.

Exempel: en kund tittar på produkter i din butik i 20 minuter och återvänder sedan till din butik 2 timmar senare i ytterligare 10 minuter. Två sessioner och en besökare rapporteras. Om kunden istället besöker din butik i 5 minuter, lämnar den och återvänder 10 minuter senare rapporteras en session och en besökare.

Klicka på ögonikonen i din Shopify-administratör på datorn om du vill öppna butiken och visa webbshoppen utan att den räknas som en session i inköpsrapporterna. Alla andra metoder för att visa din webbshop på datorer räknas som en session i dina rapporter.

Om du visar din webbutik från Shopify-appen på iPhone eller Android räknas den som en session i dina förvärvsrapporter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis