Marknadsföringsrapporter

Du kan använda marknadsföringsrapporterna för att se hur effektiv din marknadsföring är och för att lära dig om dina konverteringar. En konvertering sker när en besökare i en webbshop blir en betalande kund.

Marknadsföringsrapporterna kan hjälpa dig att förstå vad som leder kunder till din webbshop och vad som konverterar dem till betalande kunder. Rapporterna kan visa vilka av dina marknadsföringskanaler som leder till det högsta antalet kunder och kunderna med det högsta värdet, baserat på deras interaktion med din webbshop.

Rapporterna sammanfattar information från alla beställningar gjorda via webbutikskanalen. Se _Konverteringsspårning_för att få information om besök eller konverteringsinformation om en enskild order.

Gå till Rapporter om marknadsföringsaktivitet för att se rapporter för resultatet av dina marknadsföringskampanjer som använder tredje parters marknadsföringsappar.

Visa dina marknadsföringsrapporter

Steg:

Se marknadsföringsprestandan i Shopifyför mer marknadsföringsinsikter till kampanjer som du skapar inom Shopify.

Referenter och interaktioner

Metoden som en kund använder för att komma åt din butik kallas för hänvisaren. Hänvisaren kan vara en sökning eller en länk från en annons, e-post eller webbplats, till exempel. Genom att känna till hänvisaren kan du tillskriva försäljning till hänvisaren som kunden använde. Det här är ett standardiserat sätt att analysera och tillskriva försäljning.

En kund kan dock besöka din butik flera gånger som ett resultat av olika hänvisare, så hänvisarna kategoriseras som första interaktionen eller senaste interaktionen:

  • Hänvisaren som introducerade en kund till din butik kategoriseras under första interaktionen.
  • Hänvisaren som kunden använde innan de gjorde en beställning kategoriseras under senaste interaktionen.

Exempel: Ryan klickar på en Facebook-annons som tar honom till din butik för första gången, och han köper omedelbart en av dina produkter. Hänvisaren är Facebook för både den första interaktionen och den senaste interaktionen. Din annons tillskrivs försäljningen.

Exempel: Kiara söker på Google och hittar en länk till din butik för en produkt som hon gillar. Hon besöker din butik flera gånger under veckan för att bläddra bland dina andra produkter och registrerar sig för ett nyhetsbrev, men hon köper inget. Följande vecka skickar du ett marknadsföringserbjudande via e-post till henne. Hon klickar på länken i e-postmeddelandet och gör en beställning. Denna försäljning är en konvertering av den senaste interaktionen. Den första interaktionshänvisaren är Google, men e-postmeddelandet är hänvisaren som tillskrivs försäljningen.

Interaktioner efter en order eller efter 30 dagar

Om en besökare inte köper någonting inom 30 dagar efter en session återställs den första interaktionshänvisaren.

På samma sätt, om en besökare gör en order bedöms nästa hänvisare vara en första interaktion för deras nästa order.

Exempel: Rashida besöker din butik den 1 augusti genom att direkt ange webbadressen för din webbutik. Hon besöker butiken flera gånger men gör inget köp. Sedan, den 15 september (mer än 30 dagar efter hennes första session), klickar hon på en annons för din butik och gör en beställning. Den första och sista interaktionen för den här konverteringen är annonsen, inte den direkta webbadressen.

Vanliga termer i konverteringsrapporterna

Marknadsföringsrapporterna använder följande termer:

Definition av termerna i konverteringsrapporter
Hänvisningskälla

Visar hur kunden som la en order nådde din webbutik. Möjliga värden är:

  • Direkt: Kunden angav din butiks URL i sin webbläsare.
  • Sök: Kunden klickade på din butik från sökmotorns resultatsida.
  • E-post: Kunden klickade på en länk till din butik i ett e-postmeddelande.
  • Social: Kunden klickade på en länk på sociala medier.
  • Okänd: Hänvisningskällan ingår inte i någon av ovanstående kategorier.
Hänvisarens namn

Hänvisarens namn, till exempel Google, Facebook eller Pinterest.

När det gäller direkta källor så kommer namnet att visas som "Ej tillämpligt" om referenten inte kan fastställas. Detta kan bero på många orsaker, till exempel följande situationer:

  • Användarens webbläsare har Do Not Track aktiverad.
  • Hänvisaruppgifterna blockeras av en proxy eller brandvägg.
  • En förkortad webbadress användes som länk.
Genomsnittligt ordervärde (första eller sista interaktionen)

Visar det genomsnittliga värdet för alla ordrar (exklusive presentkort), dividerat med det totala antalet ordrar som innehöll minst en produkt utöver ett presentkort. Ordervärdet inkluderar skatter, leverans och rabatter före returer.

Det här värdet hjälper dig att veta hur mycket kunder tenderar att spendera i din butik och kan hjälpa till att informera din prissättning.

Ordrar (första eller sista interaktionen) Visar antalet lagda ordrar beroende på vilken typ av interaktion det handlar om.

Avbrutna, pågående och obetalda order ingår i rapporterna. Testorder och raderade order ingår ej.

Försäljning som kan tillskrivas marknadsföring

Rapporten Försäljningen som tillskrivs marknadsföring visar försäljningen som kan tillskrivas spårbar marknadsföring.

Försäljningen i rapporten Försäljning som tillskrivs marknadsföring är endast den som kom från trafik som kan tillskrivas direkt till din marknadsföring. Marknadsföringen kan vara kampanjer och aktiviteter som hanteras genom avsnittet Marknadsföring i din Shopify-admin eller externt hanterad marknadsföring som använder Urchin Tracking Modulel (UTM)-parametrar. På grund av detta kan försäljningsbeloppet i den här rapporten skilja sig från försäljningssiffror i andra rapporter.

När du öppnar den här rapporten är uppgifterna uppdaterade med 1 minuts marginal. Du kan uppdatera eller öppna rapporten igen för att visa nyare data.

Försäljningsrapporterna använder flera vanliga termer. I den här rapporten används följande ytterligare termer:

Ytterligare termer i rapporten om försäljningstillskrivning
UTM-kampanjnamn Namnet som du gav till Urchin Tracking Module (UTM)-kampanjen när du skapade den, om tillämpligt.
Värden som anges av marknadsföringsappen som användes för att skapa kampanjen, om tillämpligt:
Typ av marknadsföringsevenemang Visar kampanjens format. Till exempel, om kampanjmålet är twitter kommer typen av marknadsföringshändelse antingen att vara en annons eller ett inlägg.

Om du inte använder en marknadsföringsapp från Shopify App Store för att skapa kampanjen så visar det här fältet "Ej tillämpligt".
Marknadsföringsevenemangets mål Visar kampanjens mål. Några exempelvärden är e-post, facebook_messenger och twitter.

Om du inte använder en marknadsföringsapp från Shopify App Store för att skapa kampanjen så visar det här fältet "Ej tillämpligt".

Försäljning jämfört med betalningar

Försäljningsrapporterna spårar inte pengar som flyttas mellan dig och dina kunder. När en försäljning sker visar rapporterna värdet av varor som ingår i försäljningen, inte hur mycket pengar du har fått. Beroende på hur du har konfigurerat dina betalningsmetoder kanske du inte får den faktiska betalningen förrän på ett senare datum.

När du behandlar en retur visar rapporterna på liknande sätt värdet av varor som du tar emot, inte hur mycket pengar du ger ut till kunden.

Chargebacks ingår inte i försäljningsrapporterna.

Sessioner som kan tillskrivas marknadsföring

Rapporten om Sessioner som kan tillskrivas marknadsföring visar antalet sessioner i din webbutik som är ett resultat av marknadsföring, till exempel en UTM-kampanj, Facebook-annonser eller Google Shopping-annnoser. Se här om du vill veta mer om hur du spårar dina marknadsföringskampanjer.

När du öppnar den här rapporten är uppgifterna uppdaterade med några sekunders marginal. Du kan uppdatera eller öppna rapporten igen för att visa nyare data.

Sessioner och besökare

Antal sessioner och antalet besökare är baserade på cookies. Cookies är små filer som lagras på köparens enhet, till exempel en stationär dator eller en smartphone, när de besöker din webbutik. En cookie identifierar enheten (besökaren). En annan cookie registrerar sessionens längd.

En session slutar efter 30 minuters aktivitet och vid midnatt UTC. Eftersom samma besökare kan ha flera sessioner är antalet sessioner vanligtvis högre än antalet besökare.

Exempel: en kund tittar på produkter i din butik i 20 minuter och återvänder sedan till din butik 2 timmar senare i ytterligare 10 minuter. 2 sessioner och 1 besökare rapporteras. Om kunden istället besöker din butik i 5 minuter, lämnar butiken och återvänder 10 minuter senare rapporteras 1 session och 1 besökare.

Klicka på ögonikonen i din Shopify-administratör på datorn om du vill visa din webbshop utan att den räknas som en session i dina inköpsrapporter. Alla andra metoder för att visa din webbshop på datorer räknas som en session i dina rapporter.

Om du visar din webbutik från Shopify-appen på iPhone eller Android räknas den som en session i dina förvärvsrapporter.

Konvertering efter första interaktion

Rapporten om Konvertering efter första interaktion visar antalet ordrar som tillskrivs första interaktioner och källan till interaktionerna.

Rapporten visar också det genomsnittliga ordervärdet för ordrarna, vilket hjälper till att fastställa vilka hänvisningar som är mest effektiva.

På grund av hur denna rapport genereras kan det hända att den inte visar alla konverteringar i din butik från de senaste 24 timmarna.

Konvertering efter senaste interaktion

Rapporten om Konvertering efter sista interaktion visar antalet ordrar som tillskrivs senaste interaktioner och källan till interaktionerna.

Rapporten visar också det genomsnittliga ordervärdet för ordrarna, vilket hjälper till att fastställa vilka hänvisningar som är mest effektiva.

På grund av hur denna rapport genereras kan det hända att den inte visar alla konverteringar i din butik från de senaste 24 timmarna.

Jämförelse av tillskrivningsmodell

Jämförelse av tillskrivningsmodell jämför antalet ordrar och det genomsnittliga ordervärdet mellan den första och den sista interaktionen.

På grund av hur denna rapport genereras kan det hända att den inte visar alla konverteringar i din butik från de senaste 24 timmarna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis