Bedrägerirapporter

Bedrägerirapporter sammanställs utifrån uppgifter om ordrar som kan vara eller bekräftas vara bedrägliga. Bedrägerirapporter kan inte anpassas.

Tillgänglighet för bedrägerirapport

Alla bedrägerirapporter är tillgängliga för alla Shopify-prenumerationer. Vissa bedrägerirapporter kommer dock bara att visas i rapportlistan när lämplig funktion är aktiverad.

Funktionskrav för specifika bedrägerirapporter.
Krav Tillgängliga rapporter:
Alla butiker
 • Godkännandegrad
 • Grad av högriskordrar
 • Ordrar annullerade på grund av bedrägeri
 • Butiker som använder Shopify Payments
 • Övergripande chargeback-grad
 • Grad av bedrägliga chargebacks
 • Värde på bedrägliga chargebacks
 • Butiker med Shopify Protect
 • Totalbelopp från Shopify Protect-tvister
 • Totalbelopp från Shopify Protect-ordrar
 • Visa dina bedrägerirapporter

  Lista över bedrägerirapporter

  De uppgifter som presenteras i var och en av bedrägerirapporterna definieras nedan:

  Lista över bedrägerirapporter och deras innehållsbeskrivningar.
  Rapport Beskrivning
  Godkännandegrad Visar procentandelen av alla ordrar som inte har blivit flaggade som hög risk.
  Grad av bedrägliga chargebacks Visar den procentandel av totala betalningar som har mottagit en chargeback där orsaken var Bedräglig.
  Värde på bedrägliga chargebacks Visar värdet på totala ordrar som har fått chargebacks där orsaken var Bedräglig.
  Grad av högriskordrar Visar andelen totala beställningar som har flaggats som högriskbeställningar.
  Ordrar annullerade på grund av bedrägeri Visar värdet på totala ordrar som har annullerats på grund av bedrägeri.
  Övergripande chargeback-grad Visar den procentandel av totala betalningar som har mottagit en chargeback av något slag.
  Totalbelopp från Shopify Protect-tvister Visar värdet på totalt antal ordrar som har täcks av Shopify Protect.
  Totalbelopp från Shopify Protect-ordrar Visar värdet av alla ordrar som skyddas av Shopify Protect.

  Är du redo att börja sälja med Shopify?

  Prova gratis