Anpassa rapporter

Om din butik är på planen Advanced Shopify eller Shopify Plus kan du modifiera standardrapporter och skapa anpassade rapporter med hjälp av Shopifys funktioner för filtrering och redigering. Anpassade rapporter liknar andra Shopify-rapporter men använd filter för att visa de exakta data du behöver:

  • Om du vill ändra en standardrapport, anpassa den genom att lägga till filter och redigera kolumner och klicka sedan på Spara som och ge rapporten ett namn.

  • Om du vill ändra en anpassad rapport anpassar du den och klickar sedan på Spara rapport. Alternativt kan du klicka på Spara som för att skapa en kopia av den anpassade rapporten med ett annat namn.

Din butikspersonal kan se alla rapporter som du redigerar eller skapar, och de kan duplicera och ändra rapporterna.

Steg:

  1. I dialogrutan Välj startpunkt väljer du vilken typ av rapport du vill starta.

  2. Om du vill ge rapporten ett beskrivande namn anger du det under Titel.

  3. Klicka på Skapa anpassad rapport.

  4. Anpassa din nya rapport genom filtrering och redigering.

  5. Klicka på Spara rapportnär du har skapat rapporten.

Din rapport visas på sidan Rapporter i din Shopify-administratör i avsnittet Anpassade rapporter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis