Anpassa rapporter

Om din butik är på planen Advanced Shopify eller Shopify Plus kan du modifiera standardrapporter och skapa anpassade rapporter med hjälp av Shopifys funktioner för filtrering och redigering.

Anpassade rapporter liknar standardrapporter från Shopify, men använd anpassningsbara filter och kolumner för att visa de exakta data du behöver. Du kan sedan spara dessa rapporter för senare användning.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis