Skapa anpassade rapporter

Du kan skapa en anpassad rapport på följande sätt:

 • Genom att skapa en anpassad rapport med hjälp av en mall.
 • Genom att ändra en befintlig standardrapport.
 • Genom att duplicera en befintlig rapport och ändra den.

Skapa en ny anpassad rapport med hjälp av en mall

Du kan skapa en ny rapport med hjälp av en mall som bas för standardfilter och datakolumner som visas i rapporten. Följande mallar är tillgängliga att använda när du skapar en ny anpassad rapport:

Tabell över tillgängliga rapportmallar och deras tillhörande rapporteringskategorier.
Mall Kategori
Försäljning över tid Försäljning
Betalningar efter metod Ekonomi
Insamlad skatt över tid Ekonomi
Sessioner över tid Förvärv
Kunder efter ordervärde Kunder

För att börja, välj den mall som bäst passar kategorin och syftet med din anpassade rapport. Du kan redigera och anpassa den anpassade rapporten ytterligare efter att du har valt en mall.

Steg:

Skapa en anpassad rapport genom att ändra en befintlig standardrapport

Om du redigerar en standardrapport som har skrivits av Shopify betraktas den som en anpassad rapport.

Steg:

Skapa en anpassad rapport genom att duplicera och ändra en befintlig rapport

Du kan skapa en kopia av en befintlig rapport för att använda som startpunkt för en anpassad rapport, som du sedan kan ändra för att passa dina behov.

Steg:

Exempel på en anpassad rapport

Du är författare och vill berätta för kunder om din nya e-bokslansering. Du kör flera marknadsföringskampanjer på sociala medier (alla med UTM-namnet e/boklansering). I det här scenariot kanske du vill skapa en ny anpassad rapport från en mall för att lista kvaliteten på trafiken som kommer från de olika sociala medieplattformarna för att hjälpa dig att bestämma vilka kampanjer på sociala medier som behöver justeras eller fokuseras.

Steg:

 1. Klicka på Skapa anpassad rapport.
 2. Ge Rapporttiteln ett beskrivande namn och välj mallen Sessioner över tid.
 3. Klicka på Skapa anpassad rapport.
 4. Klicka på filterikonen och tillämpa följande filter: UTM campaign name > is > e-boklansering. Detta begränsar din rapport till att endast visa sessioner som drivs av dina kampanjer med namnet e-boklansering.
 5. Klicka på kolumnikonen och välj följande kolumner att visa:

  • Avvisningsfrekvens
  • Genomsnittlig sessionsvaraktighet
  • Referentens namn
  • Sökväg till landningssida
 6. Klicka på Spara rapport.

Den här exempelrapporten visar nu hur länge besökare stannar på olika sidor och vilken plattform de kommer från (till exempel Facebook, Instagram eller Google). Att veta vilken sida de stannar på (eller inte stannar på) kan ge underlag för dina marknadsföringsbeslut.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis