Rapporter

Shopify-rapporterna är indelade i kategorier, baserade på vilken typ av information de visar. Du kan komma åt olika typer av rapporter beroende på din butiks Shopify-prenumerationsplan:

Rapporttyper efter plan
Analyser och rapporter
(klicka på länkarna för mer information)
Shopify Lite Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Översikt informationspanel
Finansiella rapporter
(inklusive skatter och betalningar)
Produktanalyser
Live-vy -
Förvärvsrapporter -
Lagerrapporter - (4 av 5)
Beteenderapporter - (5 av 6)
Marknadsföringsrapporter - (1 av 5)
Orderrapporter - -
Försäljningsrapporter - -
Detaljhandelsförsäljningsrapporter - -
Vinstrapporter - -
Kundrapporter - - (5 av 7)
Anpassa rapporter - - -

Om du uppgraderar till en annan plan så kommer dina ytterligare rapporter att inkludera data från den tid du började använda Shopify.

Låt oss säga att du börjar med Basic Shopify i januari och sedan uppgraderar till Shopify-planen i april. Efter uppgradering kan du få tillgång till försäljnings- och kundrapporter, samt alla beteende- och marknadsföringsrapporter, och alla relevanta uppgifter sedan i januari.

Gå till sidan Shopify planering om du vill ha information om plannivåer och prissättning.

Obs! Rapporter visar maximalt 1 000 rader. Gränsen säkerställer att rapporten laddas snabbt. För rapporter som visar totala belopp gäller totalbeloppen för alla rader, även om endast 1 000 rader laddats. Om du behöver komma åt alla rader i en stor rapport kan du exportera rapporten, såsom beskrivs i Exportera rapporter.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis