Rapporter

Rapporter är delar av din butiks data som visas i både ett diagram- och tabellformat och är organiserade i kategorier, baserade på rapportens ämne.Rapportlistan innehåller många standardrapporter byggda av Shopify, men rapporter kan justeras från standardinställningarna för att uppfylla dina specifikationer. Om din butik har Advanced Shopify-planen eller högre kan du spara dina anpassade rapporter.

Shopify-rapporterna är indelade i kategorier, baserade på vilken typ av information de innehåller. Du kan komma åt olika typer av rapporter beroende på din butiks Shopify-prenumerationsplan:

Rapporttyper efter plan
Analyser och rapporter
(klicka på länkarna för mer information)
Shopify Lite Shopify Starter/Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Analysverktygssida
Finansiella rapporter
(inklusive skatter och betalningar)
Bedrägerirapporter
Orderrapporter
Live-vy
Inköpsrapporter
Lagerrapporter
Beteenderapporter
Marknadsföringsrapporter
Försäljningsrapporter
Detaljhandelsförsäljningsrapporter
Vinstrapporter
Kundrapporter
(Inkluderar förutspådda värden)

(Inkluderar förutspådda värden)
Anpassa rapporter - - -

Gå till sidan Shopify planering om du vill ha information om plannivåer och prissättning.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis