Rapporter

Shopify-rapporterna är indelade i kategorier, baserade på vilken typ av information de visar. Du kan komma åt olika typer av rapporter beroende på din Shopify-plan:

Rapporttyper efter plan
Analyser och rapporter
(klicka på länkarna för mer information)
Shopify Lite Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Översikt informationspanel
Finansiella rapporter
(inklusive skatter och betalningar)
Live-vy -
Förvärvsrapporter -
Lagerrapporter -
Beteenderapporter - (5 av 6)
Marknadsföringsrapporter - (1 av 5)
Försäljningsrapporter - - (10 av 11) (10 av 11)
Detaljhandelsförsäljningsrapporter - -
Vinstrapporter - -
Kundrapporter - - (5 av 7)
Anpassa rapporter - - -

Om du uppgraderar till en annan plan så kommer dina ytterligare rapporter att inkludera data från den tid du började använda Shopify.

Låt oss säga att du börjar med Basic Shopify i januari och sedan uppgraderar till Shopify-planen i april. Efter uppgradering kan du få tillgång till försäljnings- och kundrapporter, samt alla beteende- och marknadsföringsrapporter och alla relevanta uppgifter sedan i januari.

Gå till sidan Shopify planering om du vill ha information om plannivåer och prissättning.

Obs! Rapporter visar maximalt 1 000 rader. Gränsen säkerställer att rapporten laddas snabbt. För rapporter som visar totala belopp gäller totalbeloppen för alla rader, även om endast 1 000 rader laddats. Om du behöver komma åt alla rader i en stor rapport kan du exportera rapporten, såsom beskrivs i Exportera rapporter.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis