รายงาน

รายงานของ Shopify แบ่งออกเป็นหลากหลายหมวดหมู่ ตามประเภทของข้อมูลที่รายงานนั้นแสดง คุณสามารถเข้าถึงรายงานประเภทต่างๆ ได้ตามแผนการสมัครใช้งาน Shopify ที่ร้านค้าของคุณใช้

ประเภทของรายงานตามแผน
การวิเคราะห์และรายงาน
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่ลิงก์)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
หน้าตัววิเคราะห์ข้อมูล
รายงานทางการเงิน
(เช่น ภาษี และการชำระเงิน)
การวิเคราะห์สินค้า
Live View -
รายงานการหาลูกค้า -
รายงานสินค้าคงคลัง - (5 จาก 7)
รายงานพฤติกรรม - (5 จาก 6)
รายงานด้านการตลาด - (1 จาก 5)
รายงานคำสั่งซื้อ - -
รายงานยอดขาย - -
รายงานยอดขายจากการค้าปลีก - -
รายงานกำไร - -
รายงานลูกค้า - - (7 จาก 9)
รายงานที่กำหนดเอง - - -

หากคุณอัปเกรดเป็นแผนอื่น รายงานเพิ่มเติมของคุณจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ที่คุณเริ่มใช้งาน Shopify

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเริ่มใช้งานด้วยแผน Basic Shopify ในเดือนมกราคม จากนั้นอัปเกรดเป็นแผน Shopify ในเดือนเมษายน หลังการอัปเกรด คุณสามารถเข้าถึงรายงานลูกค้าและยอดขาย รายงานด้านการตลาดและพฤติกรรมทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดย้อนกลับไปจนถึงเดือนมกราคมได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับแผนและการกำหนดราคา ให้ไปที่หน้าแผน Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี