รายงาน

รายงานเป็นการรวบรวมข้อมูลร้านค้าของคุณที่แสดงทั้งในรูปแบบกราฟและตาราง และจัดเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อของรายงาน รายการรายงานประกอบด้วยรายงานเริ่มต้นที่สร้างโดย Shopify จำนวนมาก แต่สามารถปรับรายงานได้จากการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของคุณ หากร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือแผนที่สูงกว่า คุณจะสามารถบันทึกรายงานแบบกำหนดเองได้

รายงานของ Shopify แบ่งออกเป็นหลากหลายหมวดหมู่ตามประเภทของข้อมูลที่รายงานรวมไว้ คุณสามารถเข้าถึงรายงานประเภทต่างๆ ได้ตามแผนการสมัครใช้งาน Shopify ที่ร้านค้าของคุณใช้

ประเภทของรายงานตามแผน
การวิเคราะห์และรายงาน
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่ลิงก์)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
หน้าตัววิเคราะห์ข้อมูล
รายงานทางการเงิน
(เช่น ภาษี และการชำระเงิน)
รายงานการฉ้อโกง
รายงานคำสั่งซื้อ
Live View
รายงานการหาลูกค้า
รายงานสินค้าคงคลัง
รายงานพฤติกรรม
รายงานด้านการตลาด
รายงานยอดขาย
รายงานยอดขายจากการค้าปลีก
รายงานกำไร
รายงานลูกค้า
(รวม ค่าที่คาดการณ์ไว้)

(รวม ค่าที่คาดการณ์ไว้)
รายงานที่กำหนดเอง - - -

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับแผนและการกำหนดราคา ให้ไปที่หน้าแผน Shopify

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี