รายงาน

รายงานของ Shopify แบ่งออกเป็นหลากหลายหมวดหมู่ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่รายงานนั้นแสดง คุณสามารถเข้าถึงรายงานได้หลากหลายประเภท โดยขึ้นอยู่กับแผน Shopify ของคุณ

ประเภทของรายงานตามแผน
การวิเคราะห์และรายงาน
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่ลิงก์)
Shopify Lite Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
แดชบอร์ดภาพรวม
รายงานทางการเงิน
(เช่น ภาษี และการชำระเงิน)
Live View -
รายงานการหาลูกค้า -
รายงานสินค้าคงคลัง -
รายงานพฤติกรรม - (5 จาก 6)
รายงานด้านการตลาด - (1 จาก 5)
รายงานยอดขาย - -
รายงานยอดขายจากการค้าปลีก - -
รายงานกำไร - -
รายงานลูกค้า - - (5 จาก 7)
รายงานที่กำหนดเอง - - -

หากคุณอัปเกรดเป็นแผนอื่น รายงานเพิ่มเติมของคุณจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ที่คุณเริ่มใช้งาน Shopify

ตัวอย่างเช่น กล่าวคือคุณเริ่มใช้งานด้วยแผน Basic Shopify ในเดือนมกราคม จากนั้นอัปเกรดเป็นแผน Shopify ในเดือนเมษายน หลังการอัปเกรด คุณสามารถเข้าถึงรายงานลูกค้าและยอดขาย รายงานด้านการตลาดและพฤติกรรมทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดย้อนกลับไปจนถึงเดือนมกราคมได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับแผนและการกำหนดราคา ให้ไปที่หน้าแผน Shopify

หมายเหตุ: รายงานต่างๆ แสดงได้สูงสุด 1,000 แถว การจำกัดจำนวนแถวนี้เป็นไปเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานจะสามารถโหลดได้อย่างรวดเร็ว สำหรับรายงานที่แสดงจำนวนยอดรวมแถวทั้งหมดนั้น ยอดรวมนั้นคือจำนวนแถวทั้งหมด แม้ว่าจะมีเพียงแค่ 1,000 แถวที่โหลด หากคุณต้องการเข้าถึงแถวทั้งหมดของรายงาน คุณสามารถส่งออกรายงานตามวิธีที่ระบุในการส่งออกรายงาน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี