รายงาน

รายงานของ Shopify แบ่งออกเป็นหลากหลายหมวดหมู่ ตามประเภทของข้อมูลที่รายงานนั้นแสดง คุณสามารถเข้าถึงรายงานประเภทต่างๆ ได้ตาม แผนการสมัครใช้งาน Shopify ที่ร้านค้าของคุณใช้

ประเภทของรายงานตามแผน
การวิเคราะห์และรายงาน
(สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่ลิงก์)
Shopify Lite Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
แดชบอร์ดภาพรวม
รายงานทางการเงิน
(เช่น ภาษี และการชำระเงิน)
การวิเคราะห์สินค้า
Live View -
รายงานการหาลูกค้า -
รายงานสินค้าคงคลัง - (4 จาก 5)
รายงานพฤติกรรม - (5 จาก 6)
รายงานด้านการตลาด - (1 จาก 5)
รายงานคำสั่งซื้อ - -
รายงานยอดขาย - -
รายงานยอดขายจากการค้าปลีก - -
รายงานกำไร - -
รายงานลูกค้า - - (5 จาก 7)
รายงานที่กำหนดเอง - - -

หากคุณอัปเกรดเป็นแผนอื่น รายงานเพิ่มเติมของคุณจะแสดงข้อมูลตั้งแต่ที่คุณเริ่มใช้งาน Shopify

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเริ่มใช้งานด้วยแผน Basic Shopify ในเดือนมกราคม จากนั้นอัปเกรดเป็นแผน Shopify ในเดือนเมษายน หลังการอัปเกรด คุณสามารถเข้าถึงรายงานลูกค้าและยอดขาย รายงานด้านการตลาดและพฤติกรรมทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดย้อนกลับไปจนถึงเดือนมกราคมได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับแผนและการกำหนดราคา ให้ไปที่หน้าแผน Shopify

หมายเหตุ: รายงานต่างๆ แสดงได้สูงสุด 1,000 แถว การจำกัดจำนวนแถวนี้เป็นไปเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานจะสามารถโหลดได้อย่างรวดเร็ว สำหรับรายงานที่แสดงจำนวนยอดรวมแถวทั้งหมดนั้น ยอดรวมนั้นคือจำนวนแถวทั้งหมด แม้ว่าจะมีเพียงแค่ 1,000 แถวที่โหลด หากคุณต้องการเข้าถึงแถวทั้งหมดของรายงาน คุณสามารถส่งออกรายงานตามวิธีที่ระบุในการส่งออกรายงาน

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี