Báo cáo

Báo cáo này là tổng hợp dữ liệu của cửa hàng hiển thị dưới cả dạng biểu đồ và dạng bảng, được sắp xếp thành các danh mục dựa vào chủ đề của báo cáo. Danh sách Báo cáo bao gồm nhiều báo cáo mặc định do Shopify tạo, nhưng bạn có thể điều chỉnh báo cáo trong cài đặt mặc định của báo cáo để đáp ứng quy chuẩn của bạn. Nếu cửa hàng sử dụng gói Advanced Shopify trở lên thì bạn có thể lưu báo cáo tùy chỉnh.

Báo cáo của Shopify được chia thành các danh mục dựa trên loại thông tin có trong báo cáo. Bạn có thể truy cập nhiều loại báo cáo tùy thuộc vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng:

Các loại báo cáo theo gói
Phân tích và báo cáo
(để biết chi tiết, hãy nhấp vào liên kết)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Trang Phân tích
Báo cáo tài chính
(bao gồm thuế và thanh toán)
Báo cáo gian lận
Báo cáo đơn hàng
Xem trực tiếp
Báo cáo thu hút người dùng
Báo cáo hàng trong kho
Báo cáo hành vi
Báo cáo tiếp thị
Báo cáo doanh số
Báo cáo doanh số bán lẻ
Báo cáo lợi nhuận
Báo cáo khách hàng
(Bao gồm giá trị dự đoán)

(Bao gồm giá trị dự đoán)
Báo cáo tùy chỉnh - - -

Để biết thông tin về các mức gói và giá, vui lòng truy cập trang các gói Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí