Xuất báo cáo

Bạn có thể xuất báo cáo vào tệp CSV (giá trị phân tách bằng dấu phẩy) trong trang quản trị Shopify. Các báo cáo đã xuất sẽ được lưu trong thư mục tải xuống mặc định trên máy tính của bạn.

Bước:

  1. Mở báo cáo bạn muốn xuất.
  2. Nhấp vào Export (Xuất).
  3. Trong hộp thoại Export your report (Xuất báo cáo), nhấp vào Export (Xuất).

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn có thể mở báo cáo bằng chương trình bảng tính như Excel, Numbers hoặc trình soạn thảo văn bản.

Nếu bạn muốn tệp PDF của báo cáo, sử dụng lệnh In thay vì lệnh xuất. Trên PC sử dụng hệ điều hành Windows 10 hoặc trên máy Mac, bạn có thể tự động lưu vào PDF khi in. Đối với các phiên bản trước của hệ điều hành Windows, bạn cần cài đặt máy in hoặc bộ chuyển đổi PDF, ví dụ như Adobe Acrobat Reader.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí