Google Analytics

Nếu không thể giải đáp thắc mắc của mình về hiệu suất của cửa hàng bằng dữ liệu trong mục phân tích của Shopify, bạn có thể sử dụng Google Analytics. Google Analytics cho phép bạn theo dõi khách truy cập, phiên và hành vi khác của khách hàng trên cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí