Di chuyển sang Google Analytics 4

Với mô hình dữ liệu dựa trên sự kiện linh hoạt, Google Analytics 4 (GA4) giúp bạn xem hành trình hợp nhất của người dùng trên trang web và ứng dụng của mình. GA4 sử dụng thuật ngữ máy học của Google để thu hẹp lỗ hổng trong dữ liệu với thông tin chi tiết được mô hình hóa và khả năng dự đoán mà bạn có thể sử dụng để đạt được kết quả tốt hơn và phát triển công việc kinh doanh. Do không hoàn toàn dựa vào cookie nên Google Analytics 4 được phát triển để theo kịp hệ sinh thái đang thay đổi, giúp bạn có thể tìm hiểu về khách hàng ngay cả khi có lỗ hổng trong dữ liệu.

Di chuyển sang Google Analytics 4

Bạn có thể di chuyển từ thẻ Universal Analytics sang thẻ Google Analytics 4 mới. Để di chuyển, bạn cần hoàn thành các tác vụ sau:

Bạn cũng có thể cần hoàn thành các tác vụ sau, tùy thuộc vào cách bạn thiết lập Universal Analytics:

Bước 1: Tạo thuộc tính GA4

Để tạo thuộc tính Google Analytics 4, bạn cần có vai trò biên tập viên cho tài khoản Google Analytics. Để di chuyển sang GA4, bạn cần tạo thuộc tính Google Analytics 4 để thêm vào cửa hàng Shopify. Sau khi tạo thuộc tính GA4, tạo dòng dữ liệu web và sao chép ID thẻ để sử dụng ở bước 2.

Bước 2: Thêm thẻ GA4 vào cửa hàng Shopify

Nếu chưa cài đặt kênh Google & YouTube, bạn sẽ được nhắc cài đặt trong quá trình thiết lập thẻ GA4. Bạn không cần phải kết nối với Google Merchant Center để hoàn tất quá trình thiết lập thẻ GA4.

Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập thẻ Google, tham khảo tài liệu Shopify: Thiết lập thẻ Google của Google.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn ưu tiên.
 2. Trong mục Google Analytics, nhấp vào Quản lý pixel tại đây.
 3. Nhấp vào Kết nối tài khoản Google.
 4. Trong mục Thuộc tính Google Analytics, chọn thẻ cho thuộc tính GA4 mà bạn muốn kết nối với cửa hàng Shopify.
 5. Nhấp vào Connect (Kết nối).

Sau khi thêm thẻ GA4 vào cửa hàng, bạn có thể thực hiện những thao tác sau tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Universal Analytics:

 • Nếu đã sử dụng đối tượng Universal Analytics trước đó, bạn cần di chuyển đối tượng sang GA4.
 • Nếu đã sử dụng Universal Analytics trước đó để theo dõi chuyển đổi Google Ad trên cửa hàng Shopify, bạn cần di chuyển tính năng theo dõi chuyển đổi sang GA4.
 • Nếu bạn không sử dụng đối tượng Universal Analytics hoặc theo dõi chuyển đổi Google Ad thì quá trình di chuyển của bạn đã hoàn tất.

Di chuyển đối tượng sang GA4

Nếu đã sử dụng đối tượng Univeral Analytics trước đó thì bạn cần di chuyển đối tượng sang thuộc tính GA4. Bằng cách di chuyển đối tượng từ thuộc tính Universal Analytics sang thuộc tính Google Analytics 4, bạn có thể nhận diện các nhóm người dùng tương tự dựa trên dữ liệu của Google Analytics 4 và xuất các đối tượng đó sang tài khoản Google Ads được liên kết để xử lý các trường hợp sử dụng tương tự.

Di chuyển tính năng theo dõi chuyển đổi sang GA4

Nếu đã sử dụng Universal Analytics trước đó để theo dõi chuyển đổi Google Ad trên cửa hàng Shopify, bạn cần di chuyển tính năng theo dõi chuyển đổi sang GA4. Google Analytics 4 sử dụng sự kiện để theo dõi và đo lường lượt chuyển đổi thay vì mục tiêu và báo cáo thương mại điện tử mà Universal Analytics đã sử dụng. Để tìm hiểu thêm về theo dõi chuyển đổi trong GA4, tham khảo mục Phân tích chuyển đổi trong GA4.

Để di chuyển tính năng theo dõi chuyển đổi sang GA4, hãy thực hiện các bước sau:

 1. Thiết lập sự kiện và đánh dấu sự kiện là lượt chuyển đổi trong Google Analytics.
 2. Liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Google Analytics.
 3. Nhập các lượt chuyển đổi vào Google Ads.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí