Migracja do Google Analytics 4

Dzięki elastycznemu modelowi danych opartemu na zdarzeniach Google Analytics 4 (GA4) umożliwia wizualizację ujednoliconych ścieżek użytkowników na stronie internetowej i w aplikacjach. GA4 wykorzystuje uczenie maszynowe Google, aby wypełnić luki w danych modelowanymi informacjami i funkcjami predykcyjnymi, których można użyć w celu uzyskania lepszych wyników i rozwinięcia firmy. Rozwiązanie Google Analytics 4 nie opiera się wyłącznie na plikach cookie. Dzięki temu, że zostało ono opracowane z myślą o nadążaniu za zmieniającym się ekosystemem, możesz zbierać informacje o swoich klientach nawet w przypadku istnienia luk w danych.

Migracja do Google Analytics 4

Możesz dokonać migracji z tagu Universal Analytics do nowego tagu Google Analytics 4. Aby dokonać migracji, musisz wykonać następujące zadania:

W zależności od konfiguracji Universal Analytics konieczne może być również wykonanie poniższych zadań:

Krok 1: Utwórz właściwość GA4

Aby utworzyć usługę w Google Analytics 4, musisz mieć rolę edytora dla konta Google Analytics. Aby dokonać migracji do GA4, musisz utworzyć usługę w Google Analytics 4 w celu dodania jej do sklepu Shopify. Po utworzeniu właściwości GA4 utwórz strumień danych internetowych i skopiuj ID tagu, aby użyć go w kroku 2.

Krok 2: Dodaj tagi GA4 do swojego sklepu Shopify

Jeśli nie masz zainstalowanego kanału Google & YouTube, podczas procesu konfiguracji tagów GA4 pojawi się monit o jego zainstalowanie. Nie musisz łączyć się z Google Merchant Center, aby zakończyć proces konfiguracji tagów GA4.

Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu tagów Google, zapoznaj się z dokumentacją Google Shopify: Konfigurowanie tagu Google.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify wybierz opcje Sklep online > Preferencje.
 2. W sekcji Google Analytics kliknij pole wyboru Zarządzaj pikselami tutaj.
 3. Kliknij Podłącz swoje konto Google.
 4. W sekcji Twoja usługa w Google Analytics wybierz tag dla usługi w GA4, którą chcesz połączyć ze swoim sklepem Shopify.
 5. Kliknij Podłącz.

W zależności od sposobu, w jaki korzystasz z Universal Analytics, po dodaniu tagów GA4 do sklepu wykonaj poniższe czynności:

 • Jeśli wcześniej korzystałeś(-aś) z grup odbiorców Universal Analytics, musisz dokonać migracji grup odbiorców do GA4.
 • Jeśli wcześniej korzystałeś(-aś) z usługi Universal Analytics do śledzenia konwersji Google Ads w swoim sklepie Shopify, musisz dokonać migracji śledzenia konwersji do GA4.
 • Jeśli nie korzystałeś(-aś) z grup odbiorców Universal Analytics ani nie śledzisz konwersji Google Ads, migracja jest zakończona.

Migracja grup odbiorców do GA4

Jeśli wcześniej korzystałeś(-aś) z grup odbiorców Univeral Analytics, musisz dokonać migracji grup odbiorców do swojej usługi w GA4. Migrując grupy odbiorców z usługi Universal Analytics do usługi w Google Analytics 4, możesz zidentyfikować te same grupy użytkowników na podstawie danych Google Analytics 4 i eksportować grupy odbiorców do połączonych kont Google Ads w celu obsługi tych samych przypadków użycia.

Migracja śledzenia konwersji do GA4

Jeśli wcześniej korzystałeś(-aś) z usługi Universal Analytics do śledzenia konwersji Google Ads w swoim sklepie Shopify, musisz dokonać migracji śledzenia konwersji do GA4. Google Analytics 4 wykorzystuje zdarzenia do śledzenia i pomiaru konwersji zamiast celów i raportu e-commerce używanego przez Universal Analytics. Aby dowiedzieć się więcej o śledzeniu konwersji w GA4, zapoznaj się z sekcją Analizy konwersji w GA4.

Aby dokonać migracji śledzenia konwersji do GA4, wykonaj poniższe czynności:

 1. Skonfiguruj zdarzenia i oznacz je jako konwersje w Google Analytics.
 2. Połącz swoje konto Google Ads z kontem Google Analytics.
 3. Importuj konwersje do Google Ads.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo