Migracja do Google Analytics 4

Google wycofa rozwiązanie Universal Analytics w lipcu 2023 roku i zastąpi je rozwiązaniem do pomiarów nowej generacji Google Analytics 4(GA4). Universal Analytics będzie nadal gromadzić dane do momentu wycofania w lipcu 2023 roku. Dane pozostaną dostępne przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy.

Dzięki elastycznemu modelowi danych opartemu na zdarzeniach Google Analytics 4 pozwala na wizualizację ujednoliconych ścieżek użytkowników na stronie internetowej i w aplikacjach. Rozwiązanie to wykorzystuje uczenie maszynowe Google, aby wypełnić luki w danych modelowanymi informacjami i funkcjami predykcyjnymi, których można użyć w celu uzyskania lepszych wyników i rozwinięcia firmy. Rozwiązanie Google Analytics 4 nie opiera się wyłącznie na plikach cookie. Dzięki temu, że zostało ono opracowane z myślą o nadążaniu za zmieniającym się ekosystemem, możesz zbierać informacje o swoich klientach nawet w przypadku istnienia luk w danych.

Migracja do Google Analytics 4

Możesz dokonać migracji z tagu Universal Analytics do nowego tagu Google Analytics 4. Aby dokonać migracji, musisz wykonać następujące zadania:

W zależności od konfiguracji Universal Analytics konieczne może być również wykonanie poniższych zadań:

Krok 1: Utwórz właściwość GA4

Aby utworzyć właściwość Google Analytics 4, musisz mieć rolę edytora dla konta Google Analytics. Aby dokonać migracji do GA4, musisz utworzyć właściwość Google Analytics 4 w celu dodania jej do sklepu Shopify. Po utworzeniu właściwości GA4 utwórz strumień danych internetowych i skopiuj ID tagu, aby użyć go w kroku 2.

Krok 2: Dodaj tagi GA4 do swojego sklepu Shopify

Jeśli nie masz zainstalowanego kanału & YouTube, podczas procesu konfiguracji tagów GA4 pojawi się monit o jego zainstalowanie. Nie musisz łączyć się z Google Merchant Center, aby zakończyć proces konfiguracji tagów GA4.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify wybierz opcje Sklep online > Preferencje.
  2. W sekcji Google Analytics kliknij pole wyboru Zarządzaj pikselami tutaj.
  3. Kliknij Podłącz swoje konto Google.
  4. Wybierz ID tagu dla właściwości GA4, którą chcesz połączyć ze swoim sklepem Shopify.
  5. Kliknij opcję Podłącz właściwość Google Analytics 4.

W zależności od sposobu, w jaki korzystasz z Universal Analytics, po dodaniu tagów GA4 do sklepu wykonaj poniższe czynności:

Migracja grup odbiorców do GA4

Jeśli korzystasz z grup odbiorców Univeral Analytics, musisz dokonać migracji grup odbiorców do swojej właściwości GA4. Migrując grupy odbiorców z właściwości Universal Analytics do właściwości Google Analytics 4, możesz zidentyfikować te same grupy użytkowników na podstawie danych Google Analytics 4 i eksportować grupy odbiorców do połączonych kont Google Ads, aby zająć się tymi samymi przypadkami użycia.

Migracja śledzenia konwersji do GA4

Jeśli korzystasz z Universal Analytics do śledzenia konwersji reklam Google w swoim sklepie Shopify, musisz dokonać migracji śledzenia konwersji do GA4. Google Analytics 4 wykorzystuje zdarzenia do śledzenia i mierzenia konwersji zamiast celów i raportu e-commerce używanego przez Universal Analytics. Aby dowiedzieć się więcej o śledzeniu konwersji w GA4, zapoznaj się z sekcją Analizy konwersji w GA4.

Aby dokonać migracji śledzenia konwersji do GA4, wykonaj poniższe czynności:

  1. Skonfiguruj zdarzenia i oznacz je jako konwersje w Google Analytics.
  2. Połącz swoje konto Google Ads z kontem Google Analytics.
  3. Importuj konwersje do Google Ads.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo