Śledzenie dodatkowych zdarzeń Google Analytics

Po skonfigurowaniu Google Analytics 4 (GA4) w sklepie Shopify niektóre zdarzenia e-commerce są śledzone automatycznie. Możesz także skonfigurować dodatkowe zdarzenia śledzenia.

Zdarzenia pozwalają ustalić czas określonych czynności, które miały miejsce w sklepie Shopify . Możesz na przykład użyć zdarzenia do ustalenia czasu wyświetlenia produktu przez klienta, dodania produktu do koszyka lub finalizacji zakupu.

Automatycznie śledzone zdarzenia Google Analytics 4

Po skonfigurowaniu GA4 w sklepie automatycznie śledzone są poniższe zdarzenia.

Lista automatycznie śledzonych zdarzeń i ich opisy
Nazwa wydarzenia Opis wydarzenia
page_view Klient odwiedził stronę w sklepie online.
wyszukiwanie Klient szukał produktu w sklepie online.
view_item Klient oglądał produkt w sklepie online.
add_to_cart Klient dodał produkt do koszyka.
begin_checkout Klient rozpoczął proces realizacji zakupu.
add_payment_info Klient pomyślnie wprowadził informacje o płatności.
zakup Klient zrealizował zakup.

Śledź dodatkowe zdarzenia za pomocą Google Analytics 4

Aby śledzić dodatkowe zdarzenia w sklepie online za pomocą Google Analytics 4, możesz edytować kod szablonu w celu użycia API gtag.js do wysyłania zdarzeń na swoje konto Google Analytics.

Możesz również śledzić zdarzenia pozakupowe, dodając skrypty do ustawień realizacji zakupu w panelu administracyjnym Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo