Spåra ytterligare Google Analytics-händelser

När du har konfigurerat Google Analytics 4 (GA4) i din Shopify-butik spåras vissa e-handelshändelser automatiskt.

Med händelser kan du kan mäta när specifika åtgärder sker i din Shopify-butik. Du kan till exempel använda en händelse för att mäta när en kund visar en produkt, när de lägger till en produkt i varukorgen eller när de slutför ett köp.

Automatiskt spårade Google Analytics 4-händelser

Följande händelser spåras automatiskt när du har konfigurerat GA4 i din butik.

Lista över händelser som spåras automatiskt och deras beskrivningar
Händelsenamn Händelsebeskrivning
page_view En kund besökte en sida i din webbshop.
sök En kund sökte efter en produkt i din webbshop.
view_item En kund tittade på en produkt i din webbshop.
add_to_cart En kund lade till en produkt i varukorgen.
begin_checkout En kund påbörjade betalningsprocessen.
add_payment_info En kund har angett sin betalningsinformation.
inköp En kund slutförde sin betalning i kassan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis