Google Tag Manager

Överväganden för användning av Google Tag Manager

För att kunna använda Google Tag Manager i din Shopify Plus-webbutik gör du följande:

 • Få tillgång till checkout.liquid-filen. Om du inte har tillgång till den här filen i din temakod kontaktar du Shopify Plus-supporten för att få åtkomst.
 • Använder Shopifys integration för Google Analytics och Facebook Pixel istället för att använda dem med Google Tag Manager.
 • Du kopierar kodfragment som tillhandahålls av Google Tag Manager till dina temafiler theme.liquid och checkout.liquid.

Lägg till Google Tag Manager-kod till ditt tema

Steg:

 1. Installera Google Tag Manager för att få de kodfragment som du behöver kopiera och klistra in i din Shopify-butik. Eftersom Shopify använder mallar behöver du bara kopiera avsnitten till filerna theme.liquid och checkout.liquid.

  • Om det här är första gången du installerar Google Tag Manager, använd installationsanvisningarna som tillhandahålls av Google Tag Manager. Pausa vid steget där du får två kodfragment att lägga till på dina webbsidor och följ sedan anvisningarna nedan.
  • Om du redan har installerat Google Tag Manager kan du hitta dessa kodfragment i din Google Tag Manager genom att klicka på Admin och sedan klicka på Installera Google Tag Manager.
 2. Klicka på Webbutikoch sedan på Teman i din Shopify-admin.

 3. Klicka på Redigera kodi rullgardinsmenyn Tema.

 4. Kopiera det första kodstycket från Google Tag Manager till taggarna <head> i dina koder theme.liquid och checkout.liquid:

  1. Kopiera det första kodstycket från Google Tag Manager
  2. Öppna filen theme.liquid i din Shopify-admin.
  3. Klistra in koden så högt upp som möjligt i <head> på sidan theme.liquid.
  4. Öppna din checkout.liquid fil.
  5. Klistra in koden så högt upp som möjligt i <head> på sidan checkout.liquid.
 5. Kopiera det andra kodstycket från Tag Manager till taggarna <body> i dina koder theme.liquid och checkout.liquid:

  1. Öppna sidan theme.liquid i din Shopify-admin.
  2. Klistra in koden så högt upp som möjligt i <body> på sidan theme.liquid.
  3. Öppna sidan checkout.liquid.
  4. Klistra in koden så högt upp som möjligt i <body> på sidan checkout.liquid.
 6. Klicka på Spara i din Shopify-admin.

 7. I Google Tag Manager fortsätter du att installera Google Tag Manager. När du blir uppmanad att lägga till taggar ska du inte lägga till följande typer av taggar:

  • Universell analys för Google Analytics
  • Klassisk analys för Google Analytics
  • Facebook Pixel.

Verifiera att Google Tag Manager är installerad

För att verifiera att du har installerat Google Tag Manager korrekt kan du använda:

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis