Google Tag Manager

Inden du begynder at bruge Google Tag Manager, skal du sørge for, at du forstår forskellen mellem Google Tag Manager og Google Analytics.

Google Analytics er det værktøj, der indeholder rapporter om aktivitet i din butik. Google Tag Manager er et værktøj, der udløser dine sporingskoder baseret på definerede regler. Google Tag Manager erstatter ikke Google Analytics. Den kan i stedet bruges til at føje Google Analytics-trackingkoder (tags) til et website, kodestykker med Google Analytics-kode og definere regler for, hvornår hvert tag skal brande.

Det anbefales, at du bruger Shopifys indbyggede integration til Google Analytics, fordi Shopify har den nødvendige logik indbygget til at registrere data om udvidet e-handel i Google Analytics. Hvis du føjer Google Analytics til Google Tag Manager udover at bruge Shopifys indbyggede integration, kan det medføre duplikeret sporing.

Hvis du vil bruge Google Tag Manager med Checkout Extensibility, skal du følge de trin, der er beskrevet i vejledningen om tilpassede webpixels til Google Tag Manager.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis