Trình quản lý thẻ của Google

Trước khi bắt đầu sử dụng Trình quản lý thẻ của Google, hãy đảm bảo rằng bạn nắm rõ điểm khác biệt giữa Trình quản lý thẻ của Google và Google Analytics.

Google Analytics là công cụ cung cấp báo cáo về hoạt động trong cửa hàng. Trình quản lý thẻ của Google là công cụ kích hoạt mã theo dõi dựa trên các quy tắc đã định sẵn. Trình quản lý thẻ của Google không thay thế Google Analytics. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để thêm mã theo dõi (thẻ) của Google Analytics cho trang web, triển khai các đoạn mã Google Analytics và xác định quy tắc cho thời điểm mỗi thẻ phải thực thi.

Bạn nên sử dụng tính năng tích hợp sẵn của Shopify cho Google Analytics vì Shopify được tích hợp logic cần thiết để ghi lại dữ liệu Thương mại điện tử nâng cao của Google Analytics. Việc thêm Google Analytics vào Trình quản lý thẻ của Google trong khi vẫn sử dụng tính năng tích hợp sẵn của Shopify có thể dẫn đến tình trạng theo dõi trùng lặp.

Để sử dụng Trình quản lý thẻ của Google với Checkout Extensibility, hãy làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn về pixel web tùy chỉnh dành cho Trình quản lý thẻ của Google.

Liên kết liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí