Thiết lập Google Analytics 4

Để có thể bắt đầu thu thập dữ liệu về cửa hàng, bạn cần có tài khoản Google Analytics và tạo thuộc tính Google Analytics 4. Sau đó, bạn có thể thiết lập thẻ Google Analytics 4 trong cửa hàng Shopify và liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Google Analytics.

Bước 1: Tạo tài khoản Google và tài khoản Google Analytics

Bạn cần có tài khoản Google để sử dụng Google Analytics. Nếu bạn đã sử dụng các sản phẩm của Google như Gmail hoặc Ads, bạn có thể sử dụng cùng tài khoản cho Google Analytics.

Nếu bạn chưa có tài khoản cho sản phẩm của Google, hãy tạo tài khoản Google. Bạn không phải sử dụng tài khoản Gmail cho thao tác nào khác ngoài đăng nhập và đăng xuất khỏi Google Analytics.

Sau khi tạo tài khoản Google, bạn cần Tạo tài khoản Analytics. Sau khi tạo tài khoản Google Analytics, tiếp tục sang Bước 2: Tạo thuộc tính Google Analytics 4.

Bước 2: Tạo thuộc tính Google Analytics 4

Để bật Google Analytics 4, hãy tạo thuộc tính Google Analytics 4 để thêm vào cửa hàng Shopify của bạn. Sau khi tạo thuộc tính, bạn cần tạo dòng dữ liệu web. Đảm bảo ghi chú ID thẻ vì bạn sẽ sử dụng ID này trong Bước 3.

Bước 3: Thêm thẻ Google Analytics 4

Nếu chưa cài đặt kênh Google & YouTube, bạn sẽ được nhắc cài đặt trong quá trình thiết lập thẻ GA4. Bạn không cần phải kết nối với Google Merchant Center để hoàn tất quá trình thiết lập thẻ GA4.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn ưu tiên.
  2. Trong mục Google Analytics, nhấp vào Quản lý pixel tại đây.
  3. Nhấp vào Kết nối tài khoản Google.
  4. Chọn ID thẻ cho thuộc tính GA4 mà bạn muốn kết nối với cửa hàng Shopify.
  5. Nhấp vào Kết nối thuộc tính Google Analytics 4.

Sau khi bạn thiết lập thẻ Google Analytics 4, một số sự kiện thương mại điện tử nhất định sẽ được tự động theo dõi. Để tìm hiểu thêm về theo dõi sự kiện trong Google Analytics 4, tham khảo mục Thiết lập sự kiện Google Analytics.

Bước 4: Liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads

Việc liên kết thuộc tính Google Analytics với tài khoản Google Ads sẽ giúp bạn phân tích hoạt động của khách hàng trong cửa hàng mà bạn có thể sử dụng để đánh giá thao tác chuyển đổitạo đối tượng.

Để liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads, tham khảo mục Liên kết Google Ads và Analytics.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí