Thiết lập Google Analytics

Để có thể bắt đầu thu thập dữ liệu về cửa hàng, bạn phải có tài khoản Google, đăng ký theo dõi phân tích và chọn dữ liệu bạn muốn theo dõi.

Lưu ý: Shopify gửi thông tin về các sự kiện bạn có thể sử dụng trong Thương mại điện tử nâng cao cho Google Analytics. Tìm hiểu thêm về Thương mại điện tử nâng cao trong trang Trợ giúp của Google Analytics.

Bước 1: Đảm bảo bạn chưa bật Google Analytics

Dữ liệu sẽ không chính xác nếu bạn bật Google Analytics nhiều lần. Nếu bạn chắc chắn chưa từng bật Google Analytics cho cửa hàng, hãy chuyển sang Bước 2: Lập tài khoản Google. Nếu bạn không chắc chắn mình đã từng bật Google Analytics cho cửa hàng hay chưa, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
  Nút tùy chọn ưu tiên
 2. Trong mục Google Analytics, đảm bảo hộp chỉ chứa dòng chữ Dán mã của bạn từ Google vào đây hoặc để trống:
  Chưa bật
  Nếu bạn thấy hộp với nội dung này, chuyển sang bước tiếp theo. Thay vào đó, nếu thấy mã bắt đầu bằng UA- thì nghĩa là bạn đã bật Google Analytics và có thể chuyển sang Bước 4: Bật tính năng theo dõi thương mại điện tử.
 3. Nhấp vào Chủ đề:
  Nút chủ đề
 4. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit code (Chỉnh sửa mã):
  Chỉnh sửa mã trong menu thả xuống Actions (Thao tác)
 5. Trong mục Bố cục, nhấp vào {/}theme.liquid:
  Vị trí của tệp theme.liquid
 6. Trong tệp theme.liquid, tìm các thẻ theo dõi Google Analytics sau đây: ga.js, dc.js, gtag.js hoặc analytics.js. Nếu bạn thấy bất kỳ thẻ nào trong số này trong tệp theme.liquid thì bạn đã bật Google Analytics và có thể chuyển sang Bước 4: Bật tính năng theo dõi thương mại điện tử.

Nếu bạn không thấy mã theo dõi trong mục Google Analytics của trang Preferences (Tùy chọn ưu tiên) và không có thẻ theo dõi Google Analytics trong tệp theme.liquid thì nghĩa là Google Analytics chưa được bật trên cửa hàng. Tiếp tục sang Bước 2: Lập tài khoản Google.

Bước 2: Lập tài khoản Google

Bạn cần có tài khoản Google để sử dụng Google Analytics. Nếu bạn đã sử dụng các sản phẩm của Google như Gmail hoặc Ads, bạn có thể sử dụng cùng tài khoản cho Google Analytics.

Nếu bạn chưa có tài khoản cho sản phẩm của Google, hãy tạo tài khoản Google. Bạn không phải sử dụng tài khoản Gmail cho thao tác nào khác ngoài đăng nhập và đăng xuất khỏi Google Analytics.

Sau khi lập tài khoản Google, tiếp tục sang Bước 3: Bật Google Analytics.

Bước 3: Bật Google Analytics

Các bước bật Google Analytics phụ thuộc vào việc bạn đã từng sử dụng tài khoản Google để thiết lập Google Analytics hay chưa:

 • Tôi chưa từng thiết lập Google Analytics bằng tài khoản Google này.
 • Tôi từng sử dụng Google Analytics bằng tài khoản Google này.

Cách bật Google Analytics nếu bạn chưa từng sử dụng Google Analytics

Các bước thực hiện:

 1. Trong trình duyệt web, mở Google Analytics.
 2. Chọn tài khoản Google bạn muốn đăng nhập hoặc nhấp vào Thêm tài khoản để đăng nhập bằng tài khoản Google mới.
 3. Nhấp vào Sign up (Đăng ký).
 4. Chọn Website (Trang web) và điền thông tin bắt buộc. Sử dụng miền chính cho Website URL (URL trang web).
 5. Nhấp vào Get Tracking ID (Nhận ID theo dõi).
 6. Sử dụng menu thả xuống để chọn quốc gia của bạn nếu chưa chọn, sau đó, nhấp vào I Accept (Tôi chấp nhận) để xác nhận rằng bạn đã đọc điều khoản dịch vụ.
 7. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin và tùy chọn. Bạn chỉ cần Thẻ trang web toàn cầu. Sao chép thẻ trang web toàn cầu vào bảng nhớ tạm bằng cách tô sáng thẻ và nhấn ctrl+C trên PC hoặc command+C trên máy Mac.
 8. Trong tab trình duyệt mới, mở trang quản trị Shopify.
 9. Vào Cửa hàng trực tuyến > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
 10. Trong mục Google Analytics, dán thẻ trang web toàn cầu vào trường Google Analytics account (Tài khoản Google Analytics):
  Dán mã Google Analytics tại đây
  Bạn sẽ biết Google Analytics được bật trên cửa hàng trực tuyến khi thấy mã bắt đầu bằng UA- trong tiêu đề Google Analytics account (Tài khoản Google Analytics) như:
  Đã bật Google Analytics

Lưu ý: Google Analytics không thể theo dõi khách truy cập nếu bạn không xóa bảo vệ bằng mật khẩu khỏi cửa hàng trực tuyến.

Sau khi bạn bật Google Analytics trên cửa hàng, tiếp tục sang Bước 4: Bật tính năng theo dõi thương mại điện tử.

Cách bật Google Analytics khi đã thiết lập Google Analytics

Các bước thực hiện:

 1. Trong trình duyệt web, mở Google Analytics.
 2. Nhấp vào SIGN IN (ĐĂNG NHẬP) và chọn Phân tích trong menu thả xuống.
 3. Chọn tài khoản Google bạn muốn đăng nhập hoặc nhấp vào Thêm tài khoản để đăng nhập bằng tài khoản Google mới.
 4. Nhấp vào Admin (Trang quản trị).
 5. Nhấp vào + Create Account (+ Tạo tài khoản).
 6. Chọn Website (Trang web) và điền thông tin bắt buộc. Sử dụng miền chính cho Website URL (URL trang web).
 7. Nhấp vào Get Tracking ID (Nhận ID theo dõi).
 8. Sử dụng menu thả xuống để chọn quốc gia của bạn nếu chưa chọn, sau đó, nhấp vào I Accept (Tôi chấp nhận) để xác nhận rằng bạn đã đọc điều khoản dịch vụ.
 9. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin và tùy chọn. Bạn chỉ cần Thẻ trang web toàn cầu. Sao chép thẻ trang web toàn cầu vào bảng nhớ tạm bằng cách tô sáng thẻ và nhấn ctrl+C trên PC hoặc command+C trên máy Mac.
 10. Trong tab trình duyệt mới, mở trang quản trị Shopify.
 11. Vào Cửa hàng trực tuyến > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
 12. Trong mục Google Analytics, dán thẻ trang web toàn cầu vào trường Google Analytics account (Tài khoản Google Analytics):
  Dán mã Google Analytics tại đây
  Bạn sẽ biết Google Analytics được bật trên cửa hàng trực tuyến khi thấy mã bắt đầu bằng UA- trong tiêu đề Google Analytics account (Tài khoản Google Analytics) như:
  Đã bật Google Analytics

Lưu ý: Google Analytics không thể theo dõi khách truy cập nếu bạn không xóa bảo vệ bằng mật khẩu khỏi cửa hàng trực tuyến.

Sau khi bạn bật Google Analytics trên cửa hàng, tiếp tục sang Bước 4: Bật tính năng theo dõi thương mại điện tử.

Bước 4: Bật tính năng theo dõi thương mại điện tử

Bạn có thể triển khai tính năng theo dõi thương mại điện tử của Google với hai mức độ thông tin chi tiết khác nhau:

 • Theo dõi thương mại điện tử cơ bản nếu bạn chỉ muốn dữ liệu về giao dịch và doanh thu
 • Theo dõi thương mại điện tử nâng cao nếu bạn muốn thông tin bổ sung về hành vi của khách truy cập

Bật theo dõi thương mại điện tử cơ bản

Các bước thực hiện:

 1. Trong tài khoản Google Analytics, nhấp vào Admin (Trang quản trị).
 2. Trong menu View (Xem), nhấp vào Ecommerce Settings (Cài đặt thương mại điện tử).
 3. Nhấp vào nút bật/tắt Enable Ecommerce (Bật thương mại điện tử) để chuyển từ OFF (TẮT) thành ON (BẬT).

Nếu cần thông tin theo dõi chi tiết, bạn có thể bật tính năng theo dõi Thương mại điện tử nâng cao.

Bật tính năng theo dõi thương mại điện tử nâng cao

Các bước thực hiện:

 1. Mở trang quản trị Shopify.
 2. Vào Cửa hàng trực tuyến > Preferences (Tùy chọn ưu tiên).
 3. Trong mục Google Analytics, nhấp vào hộp kiểm Use Enhanced Ecommerce (Sử dụng Thương mại điện tử nâng cao). Nếu đang sử dụng phiên bản Google Analytics cũ hơn, bạn có thể phải nhấp vào Upgrade to the latest version (Nâng cấp lên phiên bản mới nhất) để nhấp vào hộp chọn Use Enhanced Ecommerce (Sử dụng Thương mại điện tử nâng cao).
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Trong tài khoản Google Analytics, nhấp vào Admin (Trang quản trị).
 6. Trong menu View (Xem), nhấp vào Ecommerce Settings (Cài đặt thương mại điện tử).
 7. Nhấp vào nút bật/tắt Enable Enhanced Ecommerce Reporting (Bật báo cáo thương mại điện tử nâng cao) để chuyển từ OFF (TẮT) thành ON (BẬT).
 8. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí