Konfiguracja Google Analytics 4

Zanim zaczniesz gromadzić dane o swoim sklepie, musisz założyć konto Google Analytics i utworzyć usługę w Google Analytics 4. Następnie możesz skonfigurować tagi Google Analytics 4 w swoim sklepie Shopify i połączyć konto Google Ads z kontem Google Analytics.

Krok 1: Utwórz konto Google i konto Google Analytics

Aby korzystać z Google Analytics, musisz posiadać konto Google. Jeśli używasz już produktów Google, takich jak Gmail lub Ads, możesz użyć tego samego konta na potrzeby Google Analytics.

Jeżeli nie masz jeszcze konta dla produktu Google, utwórz konto Google. Nie musisz korzystać z konta Gmail w innych celach niż logowanie się do narzędzia Google Analytics i wylogowywanie się z niego.

Po utworzeniu konta Google musisz utworzyć konto Analytics. Po utworzeniu konta Google Analytics przejdź do Kroku 2: Utwórz usługę w Google Analytics 4.

Krok 2: Utwórz albo usuń usługę w Google Analytics 4

Aby aktywować Google Analytics 4, utwórz nową usługę w Google Analytics 4, która zostanie dodana do sklepu Shopify, lub przenieś istniejącą usługę, która została wcześniej utworzona.

Kiedy masz już właściwość musisz utworzyć strumień danych internetowych. Zanotuj ID tagu, ponieważ będziesz go używać w kroku 3.

Krok 3: Dodaj tagi Google Analytics 4

Jeśli nie masz zainstalowanego kanału Google & YouTube, podczas procesu konfiguracji tagów GA4 pojawi się monit o jego zainstalowanie. Nie musisz łączyć się z Google Merchant Center, aby zakończyć proces konfiguracji tagów GA4.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify wybierz opcje Sklep online > Preferencje.
  2. W sekcji Google Analytics kliknij pole wyboru Zarządzaj pikselami tutaj.
  3. Kliknij Podłącz swoje konto Google.
  4. W sekcji Twoja usługa w Google Analytics wybierz tag dla usługi w GA4, którą chcesz połączyć ze swoim sklepem Shopify.
  5. Kliknij Podłącz.

Po skonfigurowaniu tagów Google Analytics 4 niektóre zdarzenia e-commerce są śledzone automatycznie. Aby dowiedzieć się więcej o śledzeniu zdarzeń w Google Analytics 4, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie zdarzeń Google Analytics.

Krok 4: Połącz swoje konto Google Analytics z kontem Google Ads

Połączenie właściwości Google Analytics z kontem Google Ads pomaga analizować aktywność klientów w sklepie. Korzystając z tych danych, możesz mierzyć kluczowe zdarzenia i tworzyć grupy odbiorców.

Aby połączyć swoje konto Google Analytics z kontem Google Ads, zapoznaj się z tematem Połącz Google Ads i Analytics.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo