Analiza Shopify

Analizy i raporty Shopify umożliwiają sprawdzenie ostatniej aktywności w sklepie, uzyskanie informacji o odwiedzających, a także przeanalizowanie wydajności strony internetowej oraz transakcji w sklepie.

Każdy może uzyskać dostęp do stron Analizy i Raporty. Jeśli masz sklep online, ruch jest wyświetlany na stronie Live View. Raporty niestandardowe są dostępne w planach Advanced Shopify i Shopify Plus.

Typy raportów według planu
Analizy i raporty
(aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij linki)
Shopify Lite Shopify Starter / Basic Shopify   Shopify   Advanced Shopify Shopify Plus
Strona Analizy
Raporty finansowe
(w tym dotyczące podatków i płatności)
Raporty dotyczące oszustw
Raporty dotyczące zamówień
Live View
Raporty dotyczące pozyskiwania klientów
Raporty dotyczące zapasów
Raporty dotyczące zachowań
Raporty marketingowe
Raporty sprzedaży
Raporty sprzedaży detalicznej
Raporty dotyczące zysku
Raporty dotyczące klientów
(Obejmuje przewidywane wartości)

(Obejmuje przewidywane wartości)
Raporty niestandardowe - - -

Aby uzyskać informacje na temat poziomów planów i cen, przejdź do strony Plany Shopify.

Pulpit i raporty odpowiadają typowym potrzebom związanym z raportowaniem i analizą większości właścicieli sklepów. Jeśli chcesz przetwarzać lub wyświetlać dane w inny sposób, możesz je wyeksportować do programu arkusza kalkulacyjnego, skorzystać z aplikacji firmy zewnętrznej lub oferty analiz firm zewnętrznych.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo