Live View

Jeśli korzystasz z kanału sklepu online, Live View zapewnia podgląd aktywności w sklepie w czasie rzeczywistym. Live View zawiera mapę świata (dwuwymiarową) i globus (trójwymiarowy), które pokazują pochodzenie aktywności w Twoim sklepie, oraz niektóre kluczowe wskaźniki, które informują, co się teraz dzieje.

Widok na żywo może służyć do monitorowania aktywności w sklepie online i sprzedaży we wszystkich kanałach. Jest to szczególnie przydatne w przypadku okresów wzmożonego ruchu, takich jak Black Friday i Cyber Monday, oraz gdy chcesz sprawdzić natychmiastowe wyniki ostatnich działań marketingowych, rabatów lub innych promocji.

Informacje w Live View są wyświetlane w czasie lokalnym Twojego sklepu.

Otwórz widok na żywo

Kroki:

Można przeciągnąć mapę w celu zmiany jej położenia, użyć przycisków + i -, aby ją powiększyć lub pomniejszyć i kliknąć Pełny ekran, żeby na monitorze wyświetlić tylko podgląd na żywo.

Streamowanie Live View

Jeśli chcesz udostępniać informacje z Live View w czasie rzeczywistym, kliknij Tryb streamer. Gdy tryb streamer jest aktywny, wskaźniki Live View są ukryte. Dzięki temu można pokazać aktywność swoich klientów w widoku mapy lub globusa z zachowaniem prywatności. Do udostępniania ekranu możesz użyć dowolnej usługi udostępniania strumieniowego lub wideo.

Ważne informacje Live View

W sekcji Ważne informacje możesz odtworzyć okresy z dużą ilością zamówień w ciągu dnia. Aby zobaczyć szczegóły konkretnego ważnego wydarzenia, kliknij wskaźnik Ważne informacje o dzisiejszych zamówieniach, który Cię interesuje, aby odtworzyć wizyty i zamówienia na mapie Live View.

Ważne informacje zawierają tylko informacje dla Twojego sklepu online.

Informacje wyświetlane w widoku na żywo

Na mapie i na globusie zielone kropki wskazują ostatnie sesje odwiedzających, a niebieskie kropki wskazują zamówienia. Można wejść w interakcję z globusem, aby uzyskać więcej informacji o odwiedzających i zamówieniach, w tym:

  • Przełączanie między widokami mapy i globusa
  • Obracanie globusa, aby zobaczyć ruch i zamówienia z całego świata
  • Najechanie kursorem na kropkę, aby wyświetlić więcej informacji o tych odwiedzinach lub zamówieniu
  • Powiększanie do obszaru geograficznego poprzez wybranie określonego kraju lub regionu z selektora mapy pod globusem

Poniższe wskaźniki są wyświetlane w widoku na żywo:

Dostępne wskaźniki w Live View
Wskaźnik Co one przedstawiają
Aktualnie odwiedzający

Liczba odwiedzających, którzy byli aktywni w Twoim sklepie online w ciągu ostatnich 5 minut. Aby pozostać aktywnym, odwiedzający musi wyświetlić stronę lub kliknąć przycisk.

Ta liczba może się różnić od danych dostarczonych przez Google Analytics. Google nie ujawnia sposobu ustalania liczby odwiedzających w czasie rzeczywistym.

Łączna sprzedaż Łączna wartość sprzedaży oparta na zamówieniach w sklepie online i innych kanałach sprzedaży od północy. Łączna sprzedaż jest równa sprzedaży brutto − rabaty − zwroty + koszty wysyłki + podatki.
Sesje łącznie Liczba sesji w Twoim sklepie online od północy w lokalnej strefie czasowej Twojego sklepu.
Zamówienia łącznie Łączna liczba zamówień złożonych w sklepie online i innych kanałach sprzedaży od północy. Zamówienie następuje, gdy odwiedzający zakończy proces realizacji zakupu i kupi pozycję.
Najlepsze lokalizacje Regiony geograficzne, w których najwięcej odwiedzających Twój sklep online znajduje się od północy w lokalnej strefie czasowej Twojego sklepu.
Najlepiej sprzedające się produkty Produkty, które wygenerowały największą łączną sprzedaż dla Twojego sklepu online od północy w lokalnej strefie czasowej Twojego sklepu.
Klienci kupujący po raz pierwszy Klienci, którzy nie złożyli wcześniej zamówienia w Twoim sklepie online.
Powracający klienci Klienci, którzy wcześniej złożyli zamówienie w Twoim sklepie online.
Zachowanie klienta

Liczba sesji w Twoim sklepie online w ciągu ostatnich 10 minut, w ciągu których dodane zostały pozycje do koszyka, klienci doszli do etapu realizacji zakupu lub zakup został ukończony.

  • Aktywne koszyki: Liczba sesji z jedną lub większą liczbą pozycji w koszykach zakupów w ciągu ostatnich 10 minut. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba odwiedzających, ponieważ niektórzy odwiedzający przeglądają produkty, nie dodając żadnych pozycji do koszyka.

  • Realizacja zakupu: W ciągu ostatnich 10 minut liczba sesji, w ciągu których dodano jedną lub większą liczbę pozycji do koszyków zakupów, klienci przystąpili do realizacji zakupu i przesłali swoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres itd. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba „aktywnych koszyków”, ponieważ niektórzy odwiedzający dodają pozycje do koszyka, ale nie przechodzą do realizacji zakupu lub nie przesyłają swoich danych kontaktowych.

  • Zrealizowane: W ciągu ostatnich 10 minut, liczba odwiedzających, którzy dodali jedną lub więcej pozycji do koszyków zakupów, przystąpili do realizacji zakupu, a następnie faktycznie zakupili pozycje. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba „realizacji zakupu”, ponieważ niektórzy odwiedzający opuszczają fazę realizacji zakupu bez kupowania czegokolwiek.

Dane w widoku na żywo mogą różnić się od danych gromadzonych przez narzędzia analityczne innych firm. Aby dowiedzieć się o przyczynach tych różnic, zapoznaj się z sekcją Rozbieżności w analizie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo