Live View

Jeśli korzystasz z kanału sklepu online, widok na żywo zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w działania podejmowane w Twoim sklepie. Widok na żywo przedstawia mapę świata, na której wskazywane jest źródło aktywności w Twoim sklepie i niektóre kluczowe wskaźniki, które informują, co dzieje się w nim teraz.

Widok na żywo może służyć do monitorowania aktywności w sklepie online i sprzedaży we wszystkich kanałach. Jest to szczególnie przydatne w przypadku okresów wzmożonego ruchu, takich jak Black Friday i Cyber Monday, oraz gdy chcesz sprawdzić natychmiastowe wyniki ostatnich działań marketingowych, rabatów lub innych promocji.

Otwórz widok na żywo

Kroki:

Można przeciągnąć mapę w celu zmiany jej położenia, użyć przycisków + i -, aby ją powiększyć lub pomniejszyć i kliknąć Pełny ekran, żeby na monitorze wyświetlić tylko podgląd na żywo.

Informacje wyświetlane w widoku na żywo

Na mapie białe kropki wskazują ostatnie sesje, a pomarańczowe kropki oznaczają sprzedaż. Kropki pulsują i znikają po określonym czasie.

Poniższe wskaźniki są wyświetlane w widoku na żywo:

Dostępne wskaźniki w Live View
Wskaźnik Co one przedstawiają
Aktualnie odwiedzający

Liczba odwiedzających, którzy byli aktywni w Twoim sklepie online w ciągu ostatnich 5 minut. Aby pozostać aktywnym, odwiedzający musi wyświetlić stronę lub kliknąć przycisk.

Ta liczba może się różnić od danych dostarczonych przez Google Analytics. Google nie ujawnia sposobu ustalania liczby odwiedzających w czasie rzeczywistym.

Dzisiejsze sumy

Łączna liczba sesji i zamówień oraz suma sprzedaży na dzień dzisiejszy. Te liczby są resetowane do zera o północy w strefie czasowej Twojego sklepu.

  • Sesje: Łączna liczba sesji w sklepie online od północy.

  • Zamówienia: Łączna liczba zamówień złożonych w sklepie online i innych kanałach sprzedaży od północy. Zamówienie następuje, gdy odwiedzający zakończy proces realizacji zakupu i kupi pozycję.

  • Sprzedaż: Łączna wartość sprzedaży oparta na zamówieniach w sklepie online i innych kanałach sprzedaży od północy. Łączna sprzedaż jest równa sprzedaży brutto − rabaty − zwroty + koszty wysyłki + podatki.

Bieżące zachowanie w Twoim sklepie

Liczba odwiedzających Twój sklep online w ciągu ostatnich 10 minut, którzy dodali pozycje do koszyka, doszli do etapu realizacji zakupu lub dokonali zakupów.

  • Aktywne koszyki: w ciągu ostatnich 10 minut, liczba odwiedzających, którzy dodali jedną lub więcej pozycji do koszyków zakupów. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba odwiedzających, ponieważ niektórzy odwiedzający przeglądają produkty, nie dodając żadnych pozycji do koszyka.

  • Realizacja zakupu: w ciągu ostatnich 10 minut, liczba odwiedzających, którzy dodali jedną lub więcej pozycji do koszyków zakupów, przystąpili do realizacji zakupu i przesłali swoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres itd. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba „aktywnych koszyków”, ponieważ niektórzy odwiedzający dodają pozycje do koszyka, ale nie przechodzą do realizacji zakupu lub nie przesyłają swoich danych kontaktowych.

  • Zrealizowane: w ciągu ostatnich 10 minut, liczba odwiedzających, którzy dodali jedną lub więcej pozycji do koszyków zakupów, przystąpili do realizacji zakupu, a następnie faktycznie zakupili pozycje. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba „realizacji zakupu”, ponieważ niektórzy odwiedzający opuszczają fazę realizacji zakupu bez kupowania czegokolwiek.

Odsłony w czasie rzeczywistym

Liczba stron sklepu online, które były przeglądane przez odwiedzających w ciągu ostatnich 10 minut. Każdy pasek pokazuje liczbę odsłon w ciągu 1 minuty. Ostatni pasek wskazuje odsłony w bieżącej minucie.

Dane w widoku na żywo mogą różnić się od danych gromadzonych przez narzędzia analityczne innych firm. Aby dowiedzieć się o przyczynach tych różnic, zapoznaj się z sekcją Rozbieżności w analizie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo