Live View

Jeśli korzystasz z kanału sklepu online, Live View zapewnia podgląd aktywności w sklepie w czasie rzeczywistym. Live View zawiera mapę świata (dwuwymiarową) i globus (trójwymiarowy), które pokazują pochodzenie aktywności w Twoim sklepie, oraz niektóre kluczowe wskaźniki, które informują, co się teraz dzieje.

Widok na żywo może służyć do monitorowania aktywności w sklepie online i sprzedaży we wszystkich kanałach. Jest to szczególnie przydatne w przypadku okresów wzmożonego ruchu, takich jak Black Friday i Cyber Monday, oraz gdy chcesz sprawdzić natychmiastowe wyniki ostatnich działań marketingowych, rabatów lub innych promocji.

Informacje w Live View są wyświetlane w czasie lokalnym Twojego sklepu.

Otwórz widok na żywo

Kroki:

Można przeciągnąć mapę w celu zmiany jej położenia, użyć przycisków + i -, aby ją powiększyć lub pomniejszyć i kliknąć Pełny ekran, żeby na monitorze wyświetlić tylko podgląd na żywo.

Live View domyślnie wyświetla Widok globusa przy pierwszym otwarciu. Następnie Live View domyślnie przechodzi na ostatnio używany tryb wyświetlania.

Streamowanie Live View

Jeśli chcesz udostępniać informacje z Live View w czasie rzeczywistym, kliknij Tryb streamer. Gdy tryb streamer jest aktywny, wskaźniki Live View są ukryte. Dzięki temu można pokazać aktywność swoich klientów w widoku mapy lub globusa z zachowaniem prywatności. Do udostępniania ekranu możesz użyć dowolnej usługi udostępniania strumieniowego lub wideo.

Informacje wyświetlane w widoku na żywo

W widoku globusa zielone kropki oznaczają ostatnie sesje odwiedzających, a niebieskie kropki oznaczają zamówienia. W widoku mapy 2d niebieskie kropki oznaczają ostatnie sesje odwiedzających, a fioletowe kropki oznaczają zamówienia. Możesz wchodzić w interakcje z globusem, aby uzyskać więcej informacji o odwiedzających i zamówieniach. Interakcje mogą obejmować:

  • Przełączanie między widokami mapy i globusa
  • Obracanie globusa, aby zobaczyć ruch i zamówienia z całego świata
  • Najechanie kursorem na kropkę, aby wyświetlić więcej informacji o tych odwiedzinach lub zamówieniu
  • Powiększanie obszaru geograficznego poprzez wyszukiwanie określonego kraju, regionu lub miasta

Poniższe wskaźniki są wyświetlane w widoku na żywo:

Dostępne wskaźniki w Live View
Wskaźnik Co one przedstawiają
Aktualnie odwiedzający

Liczba odwiedzających, którzy byli aktywni w Twoim sklepie online w ciągu ostatnich 5 minut. Aby pozostać aktywnym, odwiedzający musi wyświetlić stronę lub kliknąć przycisk.

Ta liczba może się różnić od danych dostarczonych przez Google Analytics. Google nie ujawnia sposobu ustalania liczby odwiedzających w czasie rzeczywistym.

Łączna sprzedaż Łączna wartość sprzedaży oparta na zamówieniach w sklepie online i innych kanałach sprzedaży od północy. Łączna sprzedaż jest równa sprzedaży brutto − rabaty − zwroty + koszty wysyłki + podatki.
Sesje łącznie Liczba sesji w Twoim sklepie online od północy w lokalnej strefie czasowej Twojego sklepu.
Zamówienia łącznie Łączna liczba zamówień złożonych w sklepie online i innych kanałach sprzedaży od północy. Zamówienie następuje, gdy odwiedzający zakończy proces realizacji zakupu i kupi pozycję.
Najlepsze lokalizacje Regiony geograficzne, w których najwięcej odwiedzających Twój sklep online znajduje się od północy w lokalnej strefie czasowej Twojego sklepu.
Najlepiej sprzedające się produkty Produkty, które wygenerowały największą łączną sprzedaż dla Twojego sklepu online od północy w lokalnej strefie czasowej Twojego sklepu.
Nowi klienci Klienci, którzy nie złożyli wcześniej zamówienia w Twoim sklepie online.
Powracający klienci Klienci, którzy wcześniej złożyli zamówienie w Twoim sklepie online.
Zachowanie klienta

Liczba sesji w Twoim sklepie online w ciągu ostatnich 10 minut, w ciągu których dodane zostały pozycje do koszyka, klienci doszli do etapu realizacji zakupu lub zakup został ukończony.

  • Aktywne koszyki: Liczba sesji z jedną lub większą liczbą pozycji w koszykach zakupów w ciągu ostatnich 10 minut. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba odwiedzających, ponieważ niektórzy odwiedzający przeglądają produkty, nie dodając żadnych pozycji do koszyka.

  • Realizacja zakupu: W ciągu ostatnich 10 minut liczba sesji, w ciągu których dodano jedną lub większą liczbę pozycji do koszyków zakupów, klienci przystąpili do realizacji zakupu i przesłali swoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres itd. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba „aktywnych koszyków”, ponieważ niektórzy odwiedzający dodają pozycje do koszyka, ale nie przechodzą do realizacji zakupu lub nie przesyłają swoich danych kontaktowych.

  • Zrealizowane: W ciągu ostatnich 10 minut, liczba odwiedzających, którzy dodali jedną lub więcej pozycji do koszyków zakupów, przystąpili do realizacji zakupu, a następnie faktycznie zakupili pozycje. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba „realizacji zakupu”, ponieważ niektórzy odwiedzający opuszczają fazę realizacji zakupu bez kupowania czegokolwiek.

Dane w widoku na żywo mogą różnić się od danych gromadzonych przez narzędzia analityczne innych firm. Aby dowiedzieć się o przyczynach tych różnic, zapoznaj się z sekcją Rozbieżności w analizie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo