Live View

Jeśli korzystasz z kanału sklepu online, możesz używać Live View, aby widzieć aktywności w sklepie w czasie rzeczywistym. Live View zawiera mapę świata (dwuwymiarową) i globus (trójwymiarowy), które pokazują pochodzenie aktywności w Twoim sklepie, oraz niektóre kluczowe wskaźniki, które informują, co się teraz dzieje.

Widok na żywo może służyć do monitorowania aktywności w sklepie online i sprzedaży we wszystkich kanałach. Jest to szczególnie przydatne w przypadku okresów wzmożonego ruchu, takich jak Black Friday i Cyber Monday, oraz gdy chcesz sprawdzić natychmiastowe wyniki ostatnich działań marketingowych, rabatów lub innych promocji.

Informacje w Live View są wyświetlane w czasie lokalnym Twojego sklepu.

Otwórz widok na żywo

Kroki:

Live View domyślnie wyświetla Widok globusa przy pierwszym otwarciu. Następnie Live View domyślnie przechodzi na ostatnio używany tryb wyświetlania.

Streamowanie Live View

Jeśli chcesz udostępniać informacje z Live View w czasie rzeczywistym, kliknij Tryb streamer. Gdy tryb streamer jest aktywny, wskaźniki Live View są ukryte. Dzięki temu można pokazać aktywność swoich klientów w widoku mapy lub globusa z zachowaniem prywatności. Do udostępniania ekranu możesz użyć dowolnej usługi udostępniania strumieniowego lub wideo.

Informacje wyświetlane w widoku na żywo

W widoku globusa zielone kropki oznaczają ostatnie sesje odwiedzających, a niebieskie kropki oznaczają zamówienia. W widoku mapy 2d niebieskie kropki oznaczają ostatnie sesje odwiedzających, a fioletowe kropki oznaczają zamówienia. Możesz wchodzić w interakcje z globusem, aby uzyskać więcej informacji o odwiedzających i zamówieniach. Interakcje mogą obejmować:

  • Przełączanie między widokami mapy i globusa
  • Obracanie globusa, aby zobaczyć ruch i zamówienia z całego świata
  • Najechanie kursorem na kropkę, aby wyświetlić więcej informacji o tych odwiedzinach lub zamówieniu
  • Powiększanie obszaru geograficznego poprzez wyszukiwanie określonego kraju, regionu lub miasta

Poniższe wskaźniki są wyświetlane w widoku na żywo:

Dostępne wskaźniki w Live View
Wskaźnik Co one przedstawiają
Aktualnie odwiedzający

Liczba odwiedzających, którzy byli aktywni w Twoim sklepie online w ciągu ostatnich 5 minut. Aby pozostać aktywnym, odwiedzający musi wyświetlić stronę lub kliknąć przycisk.

Ta liczba może się różnić od danych dostarczonych przez Google Analytics. Google nie ujawnia sposobu ustalania liczby odwiedzających w czasie rzeczywistym.

Łączna sprzedaż Łączna wartość sprzedaży oparta na zamówieniach w sklepie online i innych kanałach sprzedaży od północy. Łączna sprzedaż jest równa sprzedaży brutto − rabaty − zwroty + koszty wysyłki + podatki.
Sesje łącznie Liczba sesji w Twoim sklepie online od północy w lokalnej strefie czasowej Twojego sklepu.
Zamówienia łącznie Łączna liczba zamówień złożonych w sklepie online i innych kanałach sprzedaży od północy. Zamówienie następuje, gdy odwiedzający zakończy proces realizacji zakupu i kupi pozycję.
Najlepsze lokalizacje Regiony geograficzne, w których najwięcej odwiedzających Twój sklep online znajduje się od północy w lokalnej strefie czasowej Twojego sklepu.
Najlepiej sprzedające się produkty Produkty, które wygenerowały największą łączną sprzedaż dla Twojego sklepu online od północy w lokalnej strefie czasowej Twojego sklepu.
Nowi klienci Klienci, którzy nie złożyli wcześniej zamówienia w Twoim sklepie online.
Powracający klienci Klienci, którzy wcześniej złożyli zamówienie w Twoim sklepie online.
Zachowanie klienta

Liczba sesji w Twoim sklepie online w ciągu ostatnich 10 minut, w ciągu których dodane zostały pozycje do koszyka, klienci doszli do etapu realizacji zakupu lub zakup został ukończony.

  • Aktywne koszyki: Liczba sesji z jedną lub większą liczbą pozycji w koszykach zakupów w ciągu ostatnich 10 minut. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba odwiedzających, ponieważ niektórzy odwiedzający przeglądają produkty, nie dodając żadnych pozycji do koszyka.

  • Realizacja zakupu: W ciągu ostatnich 10 minut liczba sesji, w ciągu których dodano jedną lub większą liczbę pozycji do koszyków zakupów, klienci przystąpili do realizacji zakupu i przesłali swoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres itd. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba „aktywnych koszyków”, ponieważ niektórzy odwiedzający dodają pozycje do koszyka, ale nie przechodzą do realizacji zakupu lub nie przesyłają swoich danych kontaktowych.

  • Zrealizowane: W ciągu ostatnich 10 minut, liczba odwiedzających, którzy dodali jedną lub więcej pozycji do koszyków zakupów, przystąpili do realizacji zakupu, a następnie faktycznie zakupili pozycje. Ta liczba jest zwykle mniejsza niż liczba „realizacji zakupu”, ponieważ niektórzy odwiedzający opuszczają fazę realizacji zakupu bez kupowania czegokolwiek.

Dane w widoku na żywo mogą różnić się od danych gromadzonych przez narzędzia analityczne innych firm. Aby dowiedzieć się o przyczynach tych różnic, zapoznaj się z sekcją Rozbieżności w analizie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo