Xem trực tiếp

Nếu bạn sử dụng kênh cửa hàng trực tuyến, Xem trực tiếp sẽ cho phép bạn xem hoạt động của cửa hàng theo thời gian thực. Xem trực tiếp bao gồm bản đồ thế giới (hai chiều) và địa cầu (ba chiều) để cho bạn biết hoạt động trong cửa hàng phát sinh từ đâu và các số liệu chính để bạn nắm rõ tình hình ngay tại thời điểm này.

Bạn có thể sử dụng Xem trực tiếp để theo dõi hoạt động trên cửa hàng trực tuyến và doanh số từ tất cả các kênh. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong thời gian có lưu lượng truy cập cao như Black Friday và Cyber Monday và khi bạn muốn xem kết quả tức thì của hoạt động tiếp thị, ưu đãi giảm giá hoặc các chương trình khuyến mãi khác gần đây.

Thông tin trong Xem trực tiếp được hiển thị theo giờ địa phương của cửa hàng.

Mở Xem trực tiếp

Các bước thực hiện:

Bạn có thể kéo bản đồ để thay đổi vị trí, sử dụng nút + và nút - để phóng to hoặc thu hồi và nhấp vào Full screen (Toàn màn hình) để chỉ hiển thị Xem trực tiếp trên màn hình của bạn.

Phát Xem trực tiếp

Nếu cần chia sẻ thông tin Xem trực tiếp theo thời gian thực, bạn có thể nhấp vào chế độ Người phát trực tiếp. Khi chế độ Người phát trực tiếp đang hoạt động, số liệu Xem trực tiếp sẽ hiển thị mờ. Điều này cho phép bạn hiển thị hoạt động của khách hàng theo chế độ xem bản đồ hoặc chế độ xem địa cầu, đồng thời duy trì quyền riêng tư. Bạn có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ phát trực tiếp hoặc chia sẻ video nào để chia sẻ màn hình.

Thông tin hiển thị trong Xem trực tiếp

Trên cả bản đồ và địa cầu, các chấm màu xanh lá cây biểu thị các phiên khách truy cập gần đây và các chấm màu xanh dương biểu thị đơn hàng. Bạn có thể tương tác với địa cầu để xem thêm thông tin về khách truy cập và đơn hàng được hiển thị, bao gồm:

  • Chuyển giữa chế độ xem bản đồ và chế độ xem địa cầu
  • Xoay địa cầu để xem lưu lượng truy cập và đơn hàng từ khắp nơi trên thế giới
  • Di chuột qua một chấm để xem thêm thông tin về lượt truy cập hoặc đơn hàng đó
  • Phóng to một khu vực địa lý bằng cách chọn một quốc gia hoặc vùng cụ thể từ hộp chọn bản đồ bên dưới địa cầu

Các số liệu sau được hiển thị trong Xem trực tiếp:

Số liệu có sẵn trong Xem trực tiếp
Số liệu Ý nghĩa
Khách truy cập hiện tại

Số lượng khách truy cập đã hoạt động trên cửa hàng trực tuyến của bạn trong 5 phút vừa qua. Để duy trì hoạt động, khách truy cập cần xem trang hoặc nhấp vào nút.

Con số này có thể khác so với dữ liệu do Google Analytics cung cấp. Google không tiết lộ cách xác định số lượng khách truy cập trong thời gian thực.

Tổng số hàng bán được Tổng giá trị giao dịch bán hàng dựa trên đơn hàng trong cửa hàng trực tuyến và từ các kênh bán hàng khác tính từ lúc nửa đêm. Tổng doanh số bằng tổng doanh số - ưu đãi giảm giá - giá trị đơn hàng trả lại + phí vận chuyển + thuế.
Tổng số phiên Tổng số phiên trên cửa hàng trực tuyến tính từ lúc nửa đêm.
Tổng số đơn hàng Tổng số đơn hàng đã được đặt trên cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng khác tính từ lúc nửa đêm. Đơn hàng phát sinh khi khách truy cập hoàn thành quá trình thanh toán và mua một mặt hàng.
Số lượt xem trang Số trang của cửa hàng trực tuyến mà khách truy cập đã xem trong 10 phút vừa qua. Mỗi thanh hiển thị số lượt xem trang trong 1 phút. Thanh cuối cùng hiển thị số lượt xem trang phát sinh trong phút hiện tại.
Hành vi của khách hàng

Số phiên mà khách hàng trên cửa hàng trực tuyến của bạn đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng, đã đến trang thanh toán hoặc đã mua hàng trong 10 phút vừa qua.

  • Giỏ hàng đang hoạt động: Số phiên khách đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng trong 10 phút vừa qua. Con số này thường nhỏ hơn số lượng khách truy cập do có khách truy cập chỉ xem sản phẩm mà không thêm mặt hàng nào vào giỏ hàng.

  • Thanh toán: Trong 10 phút vừa qua, số phiên mà khách truy cập đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng, tiếp tục đến trang thanh toán và gửi thông tin liên hệ, ví dụ như tên, địa chỉ, v.v. Con số này thường nhỏ hơn số "Giỏ hàng đang hoạt động" do một số khách truy cập thêm mặt hàng vào giỏ hàng nhưng không đến trang thanh toán hoặc không gửi thông tin liên hệ.

  • Đã hoàn tất: Trong 10 phút vừa qua, số phiên khách truy cập đã thêm một hoặc nhiều mặt hàng vào giỏ hàng, tiếp tục đến trang thanh toán và thực sự đã mua các mặt hàng. Con số này thường nhỏ hơn số "Thanh toán" do một số khách truy cập rời khỏi trang thanh toán mà không mua gì.

Dữ liệu trong Xem trực tiếp có thể khác so với dữ liệu do các công cụ phân tích thu thập từ các công ty khác. Để biết thông tin về lý do khác nhau của dữ liệu, xem Những điểm không nhất quán trong phân tích.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí