Giới thiệu về Shopify

Chào mừng đến với Shopify! Bất kể bạn đang bắt đầu công việc kinh doanh mới hay đang di chuyển doanh nghiệp hiện có sang Shopify, bạn đều có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Sau khi đăng ký bản dùng thử miễn phí, hãy làm theo hướng dẫn thiết lập ban đầu để bắt đầu sử dụng Shopify. Hướng dẫn này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về những nhiệm vụ chính mà bạn cần hoàn thành trước khi bắt đầu bán hàng. Ngoài hướng dẫn thiết lập ban đầu, bạn có thể in danh sách kiểm tra khi thiết lập để theo dõi tiến độ của mình.

Nếu bạn định di chuyển cửa hàng sang Shopify, hãy bắt đầu di chuyển cửa hàng ngay hôm nay.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí