Danh sách kiểm tra thiết kế cửa hàng

Khi bắt đầu sử dụng Shopify, bạn nên cân nhắc thêm vào cửa hàng một số thứ để xây dựng niềm tin cho khách hàng. Khi khách truy cập tin tưởng cửa hàng, nhiều khả năng họ sẽ đặt hàng hơn.

Danh sách kiểm tra này được tạo dựa trên thành công của các cửa hàng Shopify khác để giúp bạn xây dựng niềm tin cho khách truy cập của cửa hàng.

Kiểm tra để đảm bảo cửa hàng của bạn đang sử dụng các tính năng sau:

Menu điều hướng của cửa hàng, liệt kê các mục menu Trang chủ, Cửa hàng, Giới thiệu và Liên hệ với chúng tôi. Menu này được dán nhãn số 1.

Đảm bảo menu điều hướng của cửa hàng dễ hiểu và sử dụng trên tất cả các thiết bị.

Đánh giá menu điều hướng

Trang Giới thiệu có tiêu đề

Chia sẻ câu chuyện và giá trị thương hiệu của bạn bằng trang Giới thiệu.

Đánh giá trang

Trang Liên hệ với chúng tôi có tiêu đề

Cung cấp thông tin về cách liên hệ với bạn bằng trang Liên hệ.

Đánh giá trang

Trang Sản phẩm có tiêu đề

Thêm nhiều ảnh và video vào trang sản phẩm.

Đánh giá sản phẩm

Sử dụng các khối trên trang Sản phẩm để sắp xếp và thêm mô tả sản phẩm.

Đánh giá sản phẩm

Đảm bảo chính sách vận chuyển bao gồm thông tin về thuế và thuế nhập khẩu đối với các đơn hàng quốc tế.

Đánh giá chính sách cửa hàng

Tạo hoặc thêm chính sách trả hàng rõ ràng vào cửa hàng.

Đánh giá chính sách cửa hàng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí