Thêm trang Liên hệ với chúng tôi vào cửa hàng

Bạn có thể thêm trang liên hệ vào cửa hàng trực tuyến để khách hàng liên hệ với bạn khi có thắc mắc về sản phẩm, chính sách hoặc đơn hàng. Tất cả chủ đề Shopify đều có sẵn biểu mẫu liên hệ để bạn áp dụng cho các trang mình tạo.

Tạo trang liên hệ

Bạn thêm biểu mẫu liên hệ bằng cách tạo trang mới theo mẫu page.contact. Nếu bạn muốn hiển thị thông tin phía trên biểu mẫu liên hệ, ví dụ như khung thời gian phản hồi hoặc thông tin về thương hiệu, hãy sử dụng trình soạn thảo văn bản đa dạng thức để thêm văn bản, hình ảnh hoặc video.

Bạn cũng có thể muốn thêm những thông tin sau vào hộp Nội dung:

  • Tin nhắn ngắn, ví dụ như "Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể"
  • Địa chỉ cửa hàng kèm hình ảnh cửa hàng thực tế nếu bạn có địa điểm bán lẻ
  • Số điện thoại của bạn, nếu bạn muốn khách hàng liên lạc với bạn qua điện thoại

Nếu bạn tạo trang liên hệ mà không thêm nội dung nào khác, khách hàng sẽ chỉ nhìn thấy biểu mẫu liên hệ.

Các bước thực hiện:

Sau khi tạo trang liên hệ, bạn cần thêm trang liên hệ vào menu điều hướng để hiển thị trang trên cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh trang liên hệ

Trang liên hệ là mẫu bạn có thể tùy chỉnh trong trình biên tập chủ đề. Bạn có thể thêm mục vào mẫu trang liên hệ để thêm thông tin bổ sung, ví dụ như bộ sưu tập nổi bật, bài viết blog hoặc hình ảnh.

Các bước thực hiện:

Xem nội dung biểu mẫu liên hệ gửi đi

Biểu mẫu liên hệ sẽ gửi tất cả nội dung đến địa chỉ email người gửi của cửa hàng. Bạn có thể thay đổi địa chỉ email người gửi trên trang cài đặt Thông báo trên trang quản trị Shopify.

Nếu không muốn sử dụng địa chỉ Email người gửi của cửa hàng cho biểu mẫu liên hệ, bạn có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến miễn phí như Wufoo hoặc Jotform để tạo biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh mà bạn có thể nhúng vào trang liên hệ.

Lọc thư rác

Bộ lọc thư rác của Shopify sẽ phân tích nội dung của trường contact[body] trong biểu mẫu liên hệ. Nếu nội dung gửi bị gắn cờ là thư rác, email sẽ được gửi kèm tiền tố [SPAM] trong chủ đề. Bạn có thể tạo bộ lọc email để tách riêng các email có chủ đề chứa [SPAM].

Để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ thư hợp pháp nào bị gắn cờ là thư rác do nhầm lẫn, bạn sẽ nhận được tất cả nội dung gửi trong biểu mẫu liên hệ, bao gồm cả những nội dung gửi bị gắn cờ là thư rác.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí