Thêm mục sản phẩm được đề xuất

Bạn có thể thêm một mục vào trang sản phẩm để hiển thị danh sách đề xuất sản phẩm được tạo tự động hoặc thiết lập thủ công bằng ứng dụng Shopify Search & Discovery . Tìm hiểu cách tùy chỉnh đề xuất sản phẩm bằng ứng dụng này.

Việc hiển thị sản phẩm được đề xuất đến khách hàng giúp họ khám phá sản phẩm mới dễ dàng hơn và có thể giúp tăng doanh số của cửa hàng trực tuyến.

Chủ đề của bạn sẽ xác định tiêu đề và bố cục của mục đề xuất sản phẩm.

Tìm hiểu tính năng đề xuất sản phẩm

Đề xuất sản phẩm được đưa ra dựa trên những sản phẩm thường được mua cùng nhau, có mô tả sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm trong các bộ sưu tập liên quan. Đề xuất sản phẩm sẽ ngày càng chính xác hơn khi có thêm thông tin về đơn hàng và sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu sử dụng để đề xuất sản phẩm trong tài liệu phát triển chủ đề Shopify.

Tùy chỉnh cách thức hiển thị đề xuất sản phẩm

Đề xuất sản phẩm là một mục trên trang sản phẩm trong chủ đề Online Store 2.0. Nếu đang sử dụng chủ đề không tương thích với Online Store 2.0, bạn sẽ cần nâng cấp chủ đề. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của mục đề xuất sản phẩm để hiển thị tiêu đề, giá, nhà cung cấp và mô tả ngắn hoặc ẩn thông tin này khỏi trang sản phẩm. Bạn chỉ được có một mục đề xuất sản phẩm trên trang sản phẩm tại một thời điểm.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn Sản phẩm > Sản phẩm mặc định để tải mẫu trong trình biên tập chủ đề.
  2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

    • Nếu trang sản phẩm có mục đề xuất sản phẩm, hãy nhấp vào Đề xuất sản phẩm.
    • Nếu trang sản phẩm không có mục đề xuất sản phẩm, hãy nhấp vào + Thêm mục, rồi chọn Đề xuất sản phẩm.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể tắt đề xuất sản phẩm bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt. Thao tác tắt đề xuất sản phẩm sẽ ẩn nhưng không xóa mục đó khỏi sản phẩm đăng tải.

Cài đặt mục đề xuất sản phẩm

Bạn có thể tùy chỉnh cách sản phẩm được đề xuất hiển thị với khách hàng. Sản phẩm được đề xuất được tạo tự động dựa trên các sản phẩm thường được mua cùng nhau, có phần mô tả sản phẩm tương tự nhau hoặc là sản phẩm trong các bộ sưu tập có liên quan. Sản phẩm được đề xuất sẽ ngày càng chính xác hơn khi có thêm thông tin về đơn hàng và sản phẩm.

Cài đặt cho mục đề xuất sản phẩm
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của mục.
Bảng màu Màu nền của mục đề xuất sản phẩm. Bạn có thể chọn Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
Tỷ lệ hình ảnh Xác định tỷ lệ khung hình của hình ảnh thẻ sản phẩm. Bạn có thể chọn Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định), dọc hoặc vuông.
Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh sản phẩm, hiển thị hình ảnh thứ hai của sản phẩm nếu có.
Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm.
Hiển thị thứ hạng sản phẩm Hiển thị kết quả xếp hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩm như Product Reviews của Shopifyđịnh nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.
Vùng đệm mục Thêm khoảng trống vào đầu hoặc cuối mục đề xuất sản phẩm. Hãy sử dụng thanh trượt phạm vi để thêm khoảng trống từ 0px đến 100px bên trên hoặc bên dưới mục này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí