Thêm mục sản phẩm được đề xuất

Bạn có thể thêm một mục vào trang sản phẩm hiển thị danh sách đề xuất sản phẩm được tạo tự động. Việc hiển thị sản phẩm được đề xuất đến khách hàng giúp họ khám phá sản phẩm mới dễ dàng hơn và có thể giúp tăng doanh số của cửa hàng trực tuyến.

Chủ đề của bạn sẽ xác định tiêu đề và bố cục của mục đề xuất sản phẩm.

Tìm hiểu tính năng đề xuất sản phẩm

Đề xuất sản phẩm được đưa ra dựa trên những sản phẩm thường được mua cùng nhau hoặc sản phẩm trong các bộ sưu tập liên quan. Đề xuất sản phẩm sẽ ngày càng chính xác hơn khi có thêm thông tin về đơn hàng và sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về dữ liệu sử dụng để đề xuất sản phẩm trong tài liệu phát triển chủ đề Shopify.

Tùy chỉnh đề xuất sản phẩm

Đề xuất sản phẩm là một mục trên trang sản phẩm trong chủ đề Online Store 2.0. Bạn có thể tùy chỉnh hình thức hiển thị đề xuất sản phẩm bằng cách thêm tiêu đề, giá, nhà cung cấp và mô tả ngắn, hoặc xóa hoàn toàn mục này khỏi trang sản phẩm. Bạn chỉ được có một mục đề xuất sản phẩm.

Khi thêm đề xuất sản phẩm, bạn có thể chọn thông tin sẽ hiển thị. Các khối chủ đề có sẵn cho đề xuất sản phẩm gồm Tiêu đề, Giá, Mô tả ngắn và Nhà cung cấp.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn Sản phẩm > Sản phẩm mặc định để tải mẫu trong trình biên tập chủ đề.
  2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

    • Nếu trang sản phẩm có mục đề xuất sản phẩm, hãy nhấp vào Đề xuất sản phẩm.
    • Nếu trang sản phẩm không có mục đề xuất sản phẩm, hãy nhấp vào + Thêm mục, rồi chọn Đề xuất sản phẩm.
  3. Nhấp vào + Thêm khối, rồi chọn các khối bạn muốn hiển thị với khách hàng.

  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể tắt đề xuất sản phẩm bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt. Thao tác tắt đề xuất sản phẩm sẽ ẩn nhưng không xóa mục đó khỏi sản phẩm đăng tải.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí