Phiên bản cấu trúc chủ đề

Vào tháng 7 năm 2021, Shopify đã ra mắt cấu trúc chủ đề mới có tên Online Store 2.0. Chủ đề sử dụng cấu trúc trước đây được gọi là chủ đề cổ điển. Chủ đề cổ điển không có trong Cửa hàng chủ đề và chỉ được cập nhật để sửa lỗi bảo mật. Có hai loại chủ đề cổ điển: có phân mục và không phân mục. Phiên bản cấu trúc của chủ đề sẽ xác định loại tệp tạo nên chủ đề, cách tùy chỉnh chủ đề và cách tích hợp ứng dụng với chủ đề. Phiên bản cấu trúc chủ đề cũng có thể cho phép bạn truy cập vào các tính năng mới của Shopify.

Shopify cung cấp một số chủ đề Online Store 2.0 miễn phí, mỗi chủ đề có một thiết kế giao diện khác nhau. Tìm hiểu thêm về chủ đề OS2.0 hoặc duyệt xem cửa hàng chủ đề để tìm chủ đề tương thích với Online Store 2.0.

Phiên bản cấu trúc chủ đề cũng xác định quyền truy cập của bạn vào các tính năng mới của Shopify. Những tính năng này chỉ được ra mắt trên chủ đề Online Store 2.0.

So sánh tính năng của chủ đề Online Store 2.0 với chủ đề cổ điển

So sánh các tính năng chủ đề
Tính năng Cổ điển OS 2.0
Mục trên trang chủ
Tùy chỉnh nội dung trên trang chủ của cửa hàng trực tuyến. Thêm, sắp xếp lại hoặc xóa các mục để tạo bố cục trang.
Mục trên mỗi trang
Tùy chỉnh nội dung trên hầu hết các trang của cửa hàng trực tuyến. Thêm, sắp xếp lại hoặc xóa mục và khối để tạo bố cục trang độc đáo.
-
Hỗ trợ ứng dụng nâng cao
Cài đặt hoặc thay đổi ứng dụng mà không cần chỉnh sửa mã. Thêm chức năng ứng dụng vào bất kỳ đâu trong chủ đề bằng khối ứng dụng.
-
Nội dung đa dạng hơn khi sử dụng nguồn động
Thêm thông tin chuyên biệt, liên tục cập nhật cho mọi cài đặt trong chủ đề bằng cách kết nối cài đặt với nguồn động. Nguồn động có thể là thuộc tính tài nguyên hoặc giá trị trường thông tin bổ sung.
-
Tính năng lọc bộ sưu tập
Cho phép khách hàng lọc bộ sưu tập trong cửa hàng theo tình trạng còn hàng, giá và nhiều thuộc tính khác.
-

Xác định phiên bản cấu trúc chủ đề

Bạn có thể muốn biết chủ đề của mình đang sử dụng phiên bản cấu trúc chủ đề nào trong những trường hợp sau:

  • bạn đang cố gắng xác định xem ứng dụng hoặc tính năng ứng dụng có tương thích với chủ đề hay không
  • bạn muốn sử dụng một trong các tính năng chỉ dành cho chủ đề Online Store 2.0
  • bạn muốn biết liệu một hướng dẫn tùy chỉnh nào đó có áp dụng cho chủ đề của mình hay không

Mỗi chủ đề trong thư viện chủ đề có một phiên bản cấu trúc chủ đề riêng. Bạn có thể cùng lúc có cả chủ đề Online Store 2.0 và chủ đề cổ điển trong thư viện chủ đề.

Các bước thực hiện:

Nếu đang sử dụng chủ đề Online Store 2.0, bạn có thể thêm các mục vào trang sản phẩm.

Xác định phiên bản cấu trúc chủ đề cổ điển

Sau khi biết mình đang sử dụng chủ đề cổ điển, bạn cũng nên tìm hiểu xem mình đang sử dụng chủ đề có phân mục hay không phân mục. Điều này giúp bạn hiểu rõ chủ đề của mình có những tùy chỉnh nào và nên thực hiện những bước nào trong hướng dẫn tùy chỉnh chủ đề.

Cách kiểm tra trong trình biên tập chủ đề là kiểm tra xem bạn có thể kéo và thả để sắp xếp bố cục trang chủ hay không. Nếu có thể kéo và thả các phần tử thì bạn đang sử dụng chủ đề có phân mục.

Để xác định phiên bản bạn đang sử dụng, hãy xem thư mục Mục trong mã chủ đề.

Các bước thực hiện:

Trên trang này

Phiên bản chủ đề

Mọi chủ đề đều có mã số phiên bản riêng, được hiển thị trong Thư viện chủ đề. Để tìm hiểu về những điểm khác biệt giữa các phiên bản chủ đề, hãy xem lại ghi chú phát hành của bản cập nhật chủ đề.

Ví dụ về cửa hàng trực tuyến có bản cập nhật cho chủ đề Dawn

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí