Quản lý chủ đề

Tìm hiểu về cách quản lý chủ đề bạn thêm vào trang quản trị Shopify. Bạn có thể thay đổi chủ đề hiển thị trực tiếp trên cửa hàng trực tuyến, tạo bản sao lưu chủ đề bạn muốn tùy chỉnh, tải xuống chủ đề để dùng trong tương lai, xóa chủ đề không sử dụng và cập nhật phiên bản hiện tại cho chủ đề cũ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí