Removing themes (Xóa chủ đề)

Bạn có thể xóa chủ đề của cửa hàng trực tuyến trong trang Chủ đề trên trang quản trị Shopify. Xóa chủ đề là thao tác vĩnh viễn. Nếu bạn muốn xóa chủ đề nhưng vẫn có thể truy cập chủ đề đó trong tương lai, bạn có thể tải xuống chủ đề.

Bạn có thể thêm tối đa 20 chủ đề vào cửa hàng trực tuyến. Nếu đã có 20 chủ đề, bạn có thể xóa bớt chủ đề để lấy chỗ cho chủ đề khác.

Xóa một chủ đề bị hủy đăng

Từ trang quản trị, bạn có thể xóa một chủ đề bị hủy đăng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Thư viện chủ đề, tìm chủ đề bạn muốn xóa, nhấp vào nút ... để mở menu thao tác, sau đó nhấp vào Xóa.

  2. Trên cửa sổ Remove... (Xóa...), nhấp vào Remove (Xóa).

Xóa chủ đề đã đăng

Nếu muốn xóa chủ đề hiện đang đăng, trước tiên bạn cần đăng một chủ đề khác. Sau khi đăng chủ đề khác, bạn có thể xóa chủ đề không cần đến khỏi cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí