Đăng chủ đề

Bạn có thể thêm tối đa 20 chủ đề vào cửa hàng trực tuyến, nhưng mỗi thời điểm chỉ có thể đăng một chủ đề. Chủ đề đã đăng là chủ đề khách hàng nhìn thấy khi họ truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn. Chủ đề đã đăng hiển thị trong mục Current theme (Chủ đề hiện tại) của trang Chủ đề, chủ đề không đăng hiển thị trong mục Thư viện chủ đề.

Nếu bạn đăng chủ đề mới, chủ đề đã đăng trước đó sẽ chuyển đến mục Thư viện chủ đề. Những nội dung bạn đã thay đổi trong chủ đề sẽ không bị mất.

Đăng chủ đề trong trang quản trị

Bạn có thể đăng chủ đề trong trang quản trị.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Thư viện chủ đề, tìm chủ đề bạn muốn đăng, rồi nhấp vào Actions (Thao tác) > Publish (Đăng).

  2. Trong cửa sổ Publish... (Đăng...), nhấp vào Publish (Đăng).

Sau khi bạn đăng chủ đề mới, chủ đề trước đó sẽ hiển thị trong mục Thư viện chủ đề trên trang Chủ đề.

Đăng chủ đề từ trình biên tập chủ đề

Bạn có thể đăng chủ đề từ trình biên tập chủ đề.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Thư viện chủ đề, tìm chủ đề bạn muốn đăng và nhấp vào Tùy chỉnh.

  2. Trên thanh đầu trang của trình biên tập chủ đề, nhấp vào Publish (Đăng).

  3. Trong cửa sổ Publish... (Đăng...), nhấp vào Publish (Đăng).

Sau khi bạn đăng chủ đề mới, chủ đề trước đó sẽ hiển thị trong mục Thư viện chủ đề trên trang Chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí