Publisere temaer

Du kan legge til opptil 20 temaer i nettbutikken din, men bare ett tema kan publiseres om gangen. Et publisert tema er temaet kunder ser når de besøker nettbutikken din. Det publiserte temaet vises øverst på siden Temaer med merket Gjeldende tema. Upubliserte temaer vises i seksjonen Temabibliotek.

Hvis du publiserer et nytt tema, flyttes de tidligere publiserte temaene dine til Temabibliotek-delen. Ingen av temaendringene dine går tapt.

Publiser et tema fra administratoren

Du kan publisere et tema fra administratoren.

Steg:

Etter du har publisert et nytt tema vises det forrige temaet ditt i Temabibliotek-delen på Tema-siden.

Publiser et tema fra redigeringsprogrammet for temaer

Du kan publisere et tema fra redigeringsprogrammet for temaer.

Steg:

Etter du har publisert et nytt tema vises det forrige temaet ditt i Temabibliotek-delen på Tema-siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis