Fjerne temaer

Du kan fjerne et tema fra nettbutikken fra siden Temaer i Shopify-administrator. Fjerning av et tema er en permanent handling. Hvis du vil fjerne et tema, men fremdeles vil ha tilgang til det i fremtiden, kan du laste det ned i stedet.

Du kan legge til opptil 20 temaer i nettbutikken din. Hvis du allerede har 20 temaer, kan du fjerne temaer for å få plass til flere.

Fjerne et upublisert tema

Du kan fjerne et upublisert tema fra administratoren din.

Steg:

Fjerne det publiserte temaet ditt

Hvis du vil fjerne temaet du har publisert, må du publisere et annet tema først. Etter at du har publisert et annet tema, kan du fjerne det uønskede temaet fra butikken din.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis