Duplisere temaer

Før du tilpasser et tema, er det en god idé å lage en sikkerhetskopi, slik at du kan forkaste endringene dine og starte på nytt hvis det er nødvendig.

Hvis du allerede har lagt til 20 temaer i Shopify-administratoren, må du slette et før du kan duplisere et annet.

Steg:

  1. Klikk på ...-knappen for temaet du ønsker å duplisere for å åpne handlingsmenyen og klikk deretter på Dupliser.

Det dupliserte temaet vises på Temaer-siden. Det får navnet Kopi av + navnet til temaet du dupliserte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis