Oppdatere temaer

Shopify og andre temadesignere lanserer jevnlig oppdaterte versjoner av temaene de har publisert i Shopify Theme Store. Disse oppdaterte versjonene inkluderer av og til feilrettinger og nye funksjoner.

De mest oppdaterte versjonene av alle temaene er tilgjengelige i Theme Store. Hvis du har kjøpt et betalt tema fra Theme Store, kan du legge til en oppdatert versjon gratis. Hvis du har kjøpt et betalt tema fra en tredjepartsdesigner av temaer, må du kontakte designeren for å få oppdateringer.

Når en oppdatering for et tema er tilgjengelig, vises et varsel under temaet i Shopify-administrator. Klikk på varselet for å åpne popup-vinduet med mer informasjon, og klikk på Legg til i temabibliotek for å legge til den oppdaterte versjonen i temabiblioteket eller Vis utgivelsesmerknader for å lese mer om den nye utgivelsen.

Eksempel-nettbutikk med Dawn-temaoppdatering tilgjengelig.
Eksempel-nettbutikk med en bekreftet temaoppdatering for Dawn tilgjengelig.

Du kan oppdatere temaer i nettbutikken så lenge du eller en installert app ikke har gjort noen kodeendringer i temaet.

Alle tilpasninger som gjøres i temaet med temaredigeringsprogrammet kopieres over og brukes i det oppdaterte temaet. Dette inkluderer:

 • Endrede temainnstillinger
 • Endringer i sideoppsett, som seksjoner eller blokker som er lagt til, sortert, fjernet eller skjult
 • Endrede temainnstillinger
 • Nye maler
 • Appintegrasjoner eller apputvidelser som er lagt til, fjernet eller der innstillingene er endret

Legg til en oppdatering i temabiblioteket

Når du legger til et oppdatert tema, legges en ny versjon av temaet til i nettbutikkens bibliotek. Tilpasninger du har gjort i nettbutikken med temaredigeringsprogrammet kopieres inn i den oppdaterte versjonen av temaet.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Online store fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Temaer.

 5. Finn temaet du vil oppdatere og klikk på versjonsvarselet.

 6. Klikk på Legg til i temabibliotek. Dette lager en kopi av det opprinnelige temaet (kalt [temanavn]), laste ned den oppdaterte temaversjonen, og bruke tilpasningene fra temaredigeringsprogrammet.

Når det oppdaterte temaet er lagt til i temabiblioteket kan du klikke Se gjennom tema for å sikre at nettbutikken ser ut og fungerer slik du forventer, og deretter klikke Publiser når du er klar til å gjøre den nye temaversjonen aktiv.

Eksempel-nettbutikk med et oppdatert tema klart til gjennomgang.

Last ned en temafil

Hvis oppdateringsfunksjonen ikke er tilgjengelig for et tema, eller du har gjort endringer i koden, kan du ikke oppdatere temaet automatisk. Du kan bruke den nyeste versjonen ved å installere en ny kopi av temaet fra Shopify Theme Store, og deretter legge til innstillinger og tilpasninger manuelt.

Når det ikke finnes noen tilgjengelig temaoppdatering eller du har den nyeste versjonen av et tema, vil du se den siste lagringsdatoen for temaet.

Eksempel på nettbutikk uten noen tilgjengelig temaoppdatering

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis