Oppdatere temaer

Shopify og andre temadesignere lanserer jevnlig oppdaterte versjoner av temaer som er publisert i Shopify Theme Store. Disse oppdaterte versjonene inneholder vanligvis feilrettelser og nye funksjoner.

De mest oppdaterte versjonene av alle temaene er tilgjengelige i Theme Store. Hvis du har kjøpt et betalt tema fra Theme Store, kan du legge til en oppdatert versjon gratis. Hvis du har kjøpt et betalt tema fra en tredjepartsdesigner av temaer, må du kontakte designeren for å få oppdateringer.

Når en oppdatering for et tema er tilgjengelig, vises et varsel under temaet i Shopify-administrator. Klikk på varselet for å åpne popup-vinduet med mer informasjon, og klikk på Legg til i temabibliotek for å legge til den oppdaterte versjonen i temabiblioteket eller Vis utgivelsesmerknader for å lese mer om den nye utgivelsen.

Eksempel-nettbutikk med Dawn-temaoppdatering tilgjengelig

Eksempel-nettbutikk med Dawn-temaoppdatering tilgjengelig

Du kan oppdatere temaer i nettbutikken så lenge du eller en installert app ikke har gjort noen kodeendringer i temaet. Tilpasninger gjort i nettbutikken gjennom temaredigeringsprogrammet kopieres over og legges til i det oppdaterte temaet.

Legg til en oppdatering i temabiblioteket

Når du legger til et oppdatert tema, legges en ny versjon av temaet til i nettbutikkens bibliotek. Tilpasninger du har gjort i nettbutikken med temaredigeringsprogrammet kopieres inn i den oppdaterte versjonen av temaet.

Steg:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
  2. Finn temaet du vil oppdatere og klikk på versjonsvarselet.
  3. Klikk på Legg til i temabibliotek. Dette lager en kopi av det opprinnelige temaet (kalt [temanavn]), laste ned den oppdaterte temaversjonen, og bruke tilpasningene fra temaredigeringsprogrammet.

Når det oppdaterte temaet er lagt til i temabiblioteket, kan du klikke på Se tema eller Tilpass for å laste inn det oppdaterte temaet i temaredigeringsprogrammet. Når du har sett gjennom den oppdaterte temaversjonen kan du tilpasse temaet ytterligere, eller publisere temaet for å oppdatere nettbutikken.

Eksempel på nettbutikk med Dawn-temaoppdatering installert

Last ned en temafil

Hvis oppdateringsfunksjonen ikke er tilgjengelig for et tema, eller du har gjort kodeendringer, kan du ikke oppdatere temaet automatisk. Du kan dra fordeler av den nyeste versjonen ved å installere en ny kopi av temaet fra Shopify Theme Store og deretter legge til innstillinger og tilpasninger manuelt.

Når det ikke finnes noen tilgjengelig temaoppdatering eller du har den nyeste versjonen av et tema, vil du se den siste lagringsdatoen for temaet.

Eksempel på nettbutikk uten noen tilgjengelig temaoppdatering

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis