Eldre temaer

Et tema styrer organiseringen, funksjonene og stilen i nettbutikken. Eldre temaer er den vanligste typen Shopify-temaer. Finn ut hvordan du sjekker hvilken arkitekturversjon temaet bruker.

Denne seksjonen inneholder informasjon om hvilke deler som utgjør et eldre tema, manualer for eldre temaer, og tilpasninger du kan gjøre i eldre temaer.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis