Temastruktur

Det overordnede oppsettet i nettbutikken styres av temaet. Temaet bruker maler til å angi hvordan innholdet vises i nettbutikken på bestemte sider eller sidetyper. En mal består av seksjoner, som består av blokker. Seksjoner og blokker er moduler du kan bruke til å tilpasse oppsettet i nettbutikken.

Maler tilpasses ved å legge til, fjerne og sortere seksjoner og blokkene i dem. Du kan ha inntil 25 seksjoner per mal, og hver seksjon kan inneholde inntil 50 blokker. Ikke alle seksjoner vil ha enkeltblokker som kan tilpasses.

Hvis du for eksempel lager unike, håndlagede varer, kan du opprette produktmalen ikke-til-salgs som kan brukes for alle produkter du allerede har solgt. Denne malen kan ha to deler: Produktinformasjon og Relaterte produkter. Seksjonen Produktinformasjon kan ha bare blokkene Tittel og Beskrivelse, fordi du ikke ønsker å vise ting som antallsvelgere eller kjøp-knapper hvis et produkt ikke er tilgjengelig for kjøp.

Lagrede maler kan brukes for nye eller eksisterende sider og produkter ved hjelp av temaredigeringsprogrammet eller Shopify-administrator. Seksjoner kan tilpasses og legges til alle sider i nettbutikken, med unntak av gavekort- og kassesidene.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis