Temainnstillinger

Du kan bruke temainnstillinger for å gjøre endringer i nettbutikkens typografi, farger, koblinger til sosiale medier og kasseinnstillinger. Når du gjør endringer i temainnstillingene, gjelder endringene for hele nettbutikken.

Du kan legge til en logo for virksomheten i nettbutikken. Logoen vises på følgende steder:

 • overskriften på tvers av alle sider
 • passordsiden

Logobilder har en maksimumsbredde på 300 piksler.

Tilpass logoen

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Logo.
 3. I Logo-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

  • For å bruke et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator, klikker du på et bilde for å velge det og klikker deretter på Velg.
  • Klikk på Last opp for å bruke et bilde fra din lokale datamaskin. Velg et bilde fra datamaskinen og klikk på Åpne for å starte opplastingen. Det velges automatisk når opplastingen er fullført. Klikk på Velg.
  • For å velge et gratisbilde klikker du på Gratisbilder og søker etter eller klikker på et bilde for å velge det.
 4. Legg til alt. tekst for logobildet:

  1. Klikk på Rediger alt. tekst
  2. I Rediger bilde-vinduet angir du en kort beskrivelse av bildet.
  3. Klikk på Lagre.

Tilpass logobredden

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Logo.
 3. Veksle glidebryteren til pikselbredden du ønsker i området Logobredde på datamaskiner.

Favorittikon

Du kan legge til et favorittikon, eller «favicon», som kan hjelpe deg med å bygge nettbutikkens merkevare. Et favicon vises på følgene steder:

 • fanen din i nettlesere
 • loggoppføringene dine i nettlesere
 • ikoner på skrivebordet
 • ved siden av navnet til nettbutikken din når det legges til i bokmerker

Finn ut mer om favorittikoner.

Tilpass faviconet ditt

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Logo.
 3. I Favorittikon-bilde-området klikker du på Velg bilde, og gjør en av følgende handlinger:

  • For å bruke et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator, klikker du på et bilde for å velge det og klikker deretter på Velg.
  • Klikk på Last opp for å bruke et bilde fra din lokale datamaskin. Velg et bilde fra datamaskinen og klikk på Åpne for å starte opplastingen. Det velges automatisk når opplastingen er fullført. Klikk på Velg.
  • For å velge et gratisbilde klikker du på Gratisbilder og søker etter eller klikker på et bilde for å velge det.
 4. Legg alternativ tekst til favorittikon-bildet:

  1. Klikk på Rediger alt. tekst
  2. I Rediger bilde-vinduet angir du en kort beskrivelse av bildet.
  3. Klikk på Lagre.

Farger

Du kan angi primære og sekundære fargetemaer for nettbutikken.

Tilpass fargeinnstillingene

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Farger.
 3. Klikk på fargeprøven for innholdstypefargen du vil endre for å åpne fargevelgeren.

 4. Klikk på Lagre.

For å finne ut mer om fargealternativer, inkludert hvordan du angir fargeoverganger, kan du se Fargepaletter.

Typografi

Du kan angi skriftstil og størrelse for teksten i nettbutikken. Du kan velge en systemskrift eller en egendefinert skrifttype.

Det anbefales at du bruker systemskrifter i butikken. Ved å bruke systemskrifter unngås nedlasting av nye skrifttyper til kundens datamaskin, noe som kan påvirke innlastningshastigheten av butikken negativt. Skrifttypen som vises på kundens datamaskin avhenger av hvilket operativsystem de bruker.

Tilpass typografiinnstillingene

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Typografi.
 3. For hver type tekst klikker du på Endre for å bruke fargevelgeren.
 4. Utforsk tilgjengelige skrifttyper med søkefeltet, eller ved å klikke på Last inn mer.
 5. Klikk på navnet til skrifttypen du vil bruke, og klikk på Velg.
 6. Klikk på Lagre.

Tilpass skriftstørrelsene dine

Du kan angi standard skriftstørrelser for overskrift og brødtekst med temainnstillingen Typografi.

Steg:

 1. Klikk på Temainnstillinger > Typografi.
 2. Hvis du vil endre standard skriftstørrelse for overskrifter, kan du bruke Skala for skriftstørrelse for å velge standard skriftstørrelse. Minste skriftstørrelse er 100 %, og maksimal skriftstørrelse er 150 %. Hver økning i skalaen øker skriftstørrelsen med 5 %. Standardinnstillingen er 100 %.
 3. For å endre standardstørrelsen for brødtekst kan du bruke Skala for skriftstørrelse for å velge standard skriftstørrelse. Minste skriftstørrelse er 100 %, og maksimale skriftstørrelse er 130 %. Hver økning i skalaen øker skriftstørrelsen med 5 %. Standardinnstillingen er 100 %.
 4. Klikk på Lagre.

Oppsett

Layouten lar deg angi maksimal bredde som nettbutikken vises i.

 1. Klikk på Temainnstillinger > Layout.
 2. Bruk glidebryteren for å velge mellom en sidebredde på 1000 piksler eller 1600 piksler. Standardinnstillingen er 1600 piksler.
 3. [Valgfritt] Legg til vertikalt mellomrom mellom seksjoner med glidebryteren. Du kan legge til maksimalt 100 piksler mellom seksjoner.
 4. [Valgfritt] Hvis du har et Rutenett-oppsett, kan du bruke glidebryteren for Horisontalt mellomrom og Vertikalt mellomrom for å legge til mellomrom mellom innholdet i rutenettet. Hvis du legger til horisontalt mellomrom, legges maksimalt 40 piksler til i radene, mens det legges til maksimalt 40 piksler mellom kolonner hvis du legger til vertikalt mellomrom.
 5. Klikk på Lagre.

Kanter og skygger

Du kan justere kanter og skygger for noen interaktive innholdstyper, som skuffer, knapper, variant- og antallsvelgere.

Tilpasningsbare alternativer for rammer er:

 • Tykkelse, som endrer omrisset for elementet.
 • Gjennomsiktighet, som angir synligheten for elementets omriss.
 • Hjørneradius, som avrunder hjørnene for elementet.

Alternativene for skygger er:

 • Gjennomsiktighet endrer synligheten på elementets skygge. En skyggegjennomsiktighet på 0 % fjerner skyggen helt.
 • Glidebryterne for horisontal eller vertikal forskyvning flytter plasseringen av skyggen rundt elementet.
 • Bruk glidebryteren Uklarhet for å endre gjennomsiktigheten av elementets skygge.

Knapper

Du kan tilpasse innstillingene for handlingsknapper i nettbutikken ved å legge til skygger, endre mellomrom eller gjennomsiktighet, eller endre formen på knappene.

Eksempel på nettbutikk med handlingsknapp

Tilpass knapper

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk Knapper.
 3. Bruk glideskalaene til å endre utseendet på knappens kantlinje.
 4. Bruk glideskalaene til å endre knappens skygge. Ved å angi skyggens gjennomsiktighet til 0 % fjernes skyggen.
 5. Klikk på Lagre.

Variantpiller

Variantknapper lar deg vise varianter av et produkt på en produktside eller i en seksjon med fremhevede produkter. Kunder kan velge den ønskede varianten for å legge produktet i handlekurven uten å måtte bytte produktside.

Eksempel på nettbutikk med valgbare variantknapper

Tilpass variantknapper

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk Variantknapper.
 3. Bruk glideskalaene til å endre utseendet på variantknappens kantlinje.
 4. Bruk glideskalaene til å endre skyggen på variantknappen. Ved å angi skyggens gjennomsiktighet til 0 % fjernes skyggen.
 5. Klikk på Lagre.

Inputs

Inndata er interaktive områder som krever at kunden oppgir informasjon, for eksempel en mengdevelger, et e-postregistreringsskjema eller handlekurvmerknader. Du kan justere synligheten av inndata i nettbutikken i temainnstillingene.

Eksempel på nettbutikk med mengdevelger

Tilpass inndata

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk Felter.
 3. Bruk glideskalaene til å endre utseendet på feltets kantlinje.
 4. Bruk glideskalaene til å endre feltets skygge. Ved å angi skyggens gjennomsiktighet til 0 % fjernes skyggen.
 5. Klikk på Lagre.

Kort

Med innstillinger for produktkort, samlingskort og bloggkort kan du tilpasse stilen for hver type separate områder som vises i seksjoner. Du kan endre farge, justering, bildemarg, omriss og skygge for disse tre typene med seksjonskort.

Tilpass kort

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Produktkort, Samlingskort eller Bloggkort.
 3. Bruk rullegardinmenyen til å velge en stil for kortet.
 4. Legg til bildemarger med glideskalaen. Dette legger til mellomrom rundt kortbildene.
 5. Bruk rullegardinmenyen til å angi tekstjustering for kortene. Velg mellom venstre, midtstilt (standard) eller høyre.
 6. Bruk rullegardinmenyen til å velge et fargetema for kortene.
 7. Bruk glideskalaene til å endre utseendet på kortets kantlinje.
 8. Bruk glideskalaene til å endre kortets skygge. Ved å angi skyggens gjennomsiktighet til 0 % fjernes skyggen.
 9. Klikk på Lagre.

Innholdsbeholdere

Beholdere er tekstdelen av innholdsseksjoner, for eksempel tekstboksen i en lysbildefremvisning, et bildebanner eller kolonnene i multikolonneseksjoner. Du kan tilpasse utseendet på innholdsbeholdere i nettbutikken.

Tilpass innholdsbeholdere

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk Innholdsbeholdere.
 3. Bruk glidebryterne til å endre utseendet på innholdsbeholderens kantlinje.
 4. Bruk glideskalaene til å endre innholdsbeholderens skygge. Ved å angi skyggens gjennomsiktighet til 0 % fjernes skyggen.
 5. Klikk på Lagre.

Medier

Medier er den visuelle delen av seksjoner, for eksempel produktmedier eller bildet i Bilde med tekst-seksjoner. Du kan legge til omriss og skygger på medier.

Tilpass medier

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk Medier.
 3. Bruk glideskalaene til å endre utseendet på mediets kantlinje.
 4. Bruk glideskalaene til å endre mediets skygge. Ved å angi skyggens gjennomsiktighet til 0 % fjernes skyggen.
 5. Klikk på Lagre.

Rullegardinmenyer og popup-vinduer

Juster utseendet på rullegardinmenyer for navigasjon, popup-modalbokser og popup-vinduer i handlekurven.

Tilpass rullegardinmenyer og popup-vinduer

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk Rullegardinmenyer og popup-vinduer.
 3. Bruk glideskalaene til å endre utseendet på kantlinjen.
 4. Bruk glideskalaene til å endre skyggen. Ved å angi skyggens gjennomsiktighet til 0 % fjernes skyggen.
 5. Klikk på Lagre.

Skuffer

Skuffer er skjulte, interaktive beholdere som vises og skjules når de klikkes på, for eksempel en sammenleggbar navigasjonsmeny eller filtreringsalternativer.

Tilpass skuffer

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk Skuffer.
 3. Bruk glideskalaene til å endre utseendet på kantlinjen.
 4. Bruk glideskalaene til å endre skyggen. Ved å angi skyggens gjennomsiktighet til 0 % fjernes skyggen.
 5. Klikk på Lagre.

Merker

Merker for Salg og Utsolgt legges automatisk til på produktbildene når prisen settes ned, eller når lagerantallet når 0. Du kan justere plassering, form og farge på merkene.

Eksempel på nettbutikk med salg- og utsolgtmerker

Merkene Side og Blogg vises for relevante søkeresultater. Du kan tilpasse plassering og form for disse merkene, men ikke fargen.

Tilpass merker

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk Merker.
 3. Bruk rullegardinmenyen til å velge merkets plassering i produktkortene. Velg mellom øverst til venstre, øverst til høyre, nederst til venstre (standard) eller nederst til høyre.
 4. Legg til avrundede hjørner med glidebryteren Hjørneradius. Ved å angi hjørneradiusen til 0 piksler blir merkekantene rette, mens kantene avrundes hvis hjørneradiusen økes.
 5. Velg et fargetema for merkene. Du kan angi et alternativt fargetema for utsolgte varer.
 6. Klikk på Lagre.

Ikoner

Ikoner er små bilder som kan legges til i enkelte seksjoner eller blokker. Angi fargetema for ikoner i Temainnstillinger.

Eksempel på nettbutikk med ikoner i sammenleggbare rader

Tilpass ikoner

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Ikoner
 3. Bruk rullegardinmenyen for å velge standardfarge på ikoner. Velg mellom Aksent 1, Aksent 2, Omrissknapp eller tekstfarge for butikkikoner.
 4. Klikk på Lagre.

Merkevareinformasjon

Du kan legge inn informasjon om merkevaren. Du kan legge til blokken for merkevareinformasjon i bunnteksten.

Tilpass merkevareinformasjonen

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Merkevareinformasjon.
 3. Angi en overskrift.
 4. Angi en beskrivelse.
 5. Klikk på Velg bilde, og gjør en av følgende:

  • For å bruke et bilde du allerede har lastet opp til Shopify-administrator, klikker du på et bilde for å velge det og klikker deretter på Velg.
  • Klikk på Last opp for å bruke et bilde fra din lokale datamaskin. Velg et bilde fra datamaskinen og klikk på Åpne for å starte opplastingen. Det velges automatisk når opplastingen er fullført. Klikk på Velg.
  • For å velge et gratisbilde klikker du på Gratisbilder og søker etter eller klikker på et bilde for å velge det.
 6. Veksle glidebryteren til pikselbredden du ønsker i området Bildebredde.

Sosiale medier

Du kan legge til knapper for deling på sosiale medier på produktene og blogginnleggene dine og koblinger til kontoene dine på sosiale medier. Koblinger til kontoene dine på sosiale medier vises i bunnteksten til nettbutikken din.

Tilpass innstillingene dine for sosiale medier

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Sosiale medier
 3. For å legge til koblinger til kontoer i sosiale medier, angir du koblingene til kontoene i feltene som er oppgitt under Kontoer. Angi fullstendige koblinger, som https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.
 4. Klikk på Lagre.

Søkeadferd

Nettbutikken inkluderer prediktivt søk, som viser forslag når kundene begynner å skrive i søkefeltet. Søkeforslag kan hjelpe kundene med å utforme og finpusse søkene sine, og gi dem nye måter å utforske en nettbutikk på. De kan også la kundene bla raskt gjennom resultatene uten å måtte forlate den gjeldende siden for å se en separat liste med søkeresultater.

Du kan tilpasse følgende innstillinger for søk:

 • Aktiver søkeforslag – aktiver eller deaktiver søkeforslag.
 • Vis produktleverandør – vis eller skjul produktleverandører i søkeforslag.
 • Vis produktpris – vis eller skjul produktpriser i søkeforslag.

Endre innstillinger for søkeinndata

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Søkeinndata
 3. Bruk innstillingene for å tilpasse søkeatferden i butikken.
 4. Klikk på Lagre.

For å finne ut mer om hvordan søkeforslag fungerer, kan du se Prediktivt søk.

Valutaformat

Du kan velge at priser på produktsider, handlekurv og kassen alltid vises med valutakoder.

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Valutaformat.
 3. For å aktivere valutakoder klikker du i avmerkingsboksen Vis valutakoder.
 4. Klikk på Lagre.

Handlekurv

Du kan endre handlekurvstilen i nettbutikken. Når en kunde legger et produkt fra butikken i handlekurven kan handlekurven vises som en skuff, en side eller en popup-varsling. Når kundens handlekurv er tom kan du vise en utvalgt samling i handlekurvskuffen.

Steg:

 1. Klikk Temainnstillinger > Handlekurv.
 2. Bruk rullegardinmenyen til å velge en handlekurvstil: skuff, side eller popup-varsling.
 3. Valgfritt: For å vise selgeren av varer i kundens handlekurv klikker du Vis selger.
 4. Valgfritt: For å gi kundene et felt der de kan skrive inn spesielle forespørsler eller legge til ekstra bestillingsinformasjon, kan du velge alternativet Aktiver handlekurvnotat.

Hvis du har angitt handlekurvtypen til Skuff kan du vise en samling i handlekurvskuffen. Den valgte samlingen vises bare når handlekurven er tom.

Klikk på Velg samling for å legge til en samling i den tomme handlekurvskuffen. Når du har valgt en samling klikker du på Endre for å velge en annen samling, eller fjerner samlingen fra handlekurvskuffen. Du kan også klikke på Opprett samling for å opprette en ny samling. Denne knappen tar deg ut av temainnstillingene og sender deg til siden Samlinger i Shopify-administrator.

Butikkens kasse

Denne seksjonen lar deg tilpasse kassen i butikken. Se Shopify-kasse for mer informasjon om betalingssiden i butikken.

Endre temastiler

En temastil er en samling av innstillinger valgt av en temadesigner. Du kan legge til en temastil i butikken din for å gi den et mer polert utseende og følelse. Alle temaene har en temastil som brukes som standard. Når du tilpasser et tema, erstatter du temaets stilinnstillinger med dine egne. Når du legger til en temastil i temaet ditt, kan du endre gjeldende innstillinger, som farger og typografi.

Steg:

 1. Klikk på Temainnstillinger > Stiler.

 2. Velg temastilalternativene med rullegardinmenyene. De tilgjengelige alternativene avhenger av hvilket tema du bruker.

 3. Klikk på Lagre.

Ange endringer og utfør på nytt

Angre-knappen reverserer den siste endringen, mens Gjør om-knappen implementerer en endring du først angret. Hvis du klikker på Angre-knappen flere ganger, vil endringene angres, en endring om gangen. Knappene Angre og Gjør om er plassert i verktøyslinjen for temaredigeringsprogrammet.

Angre- og Gjør om-knappene i verktøylinjen for redigeringsprogrammet for temaer.

Klikk på Angre-knappen for å reversesere følgende endringer:

 • legge til, endre rekkefølge på og slette seksjoner
 • legge til farger, skrifttyper og andre innstillinger i fanen Temainnstillinger
 • tilbakestille en temastil

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis