Temainnstillinger

Du kan bruke temainnstillinger for å gjøre endringer i nettbutikkens typografi, farger, koblinger til sosiale medier og kasseinnstillinger. Når du gjør endringer i temainnstillingene, gjelder endringene for hele nettbutikken.

Du kan legge til en logo for virksomheten i nettbutikken. Logoen vises på følgende steder:

 • overskriften på tvers av alle sider
 • passordsiden

Logobilder har en maksimumsbredde på 300 piksler.

Tilpass logoen

Tilpass logobredden

 1. Klikk på Temainnstillinger.
 2. Klikk på Logo.
 3. Veksle glidebryteren til pikselbredden du ønsker i området Logobredde på datamaskiner.

Favorittikon

Du kan legge til et favorittikon, eller «favicon», som kan hjelpe deg med å bygge nettbutikkens merkevare. Et favorittikon vises på følgende steder:

 • fanen din i nettlesere
 • loggoppføringene dine i nettlesere
 • ikoner på skrivebordet
 • ved siden av navnet til nettbutikken din når det legges til i bokmerker

Finn ut mer om favorittikoner.

Tilpass faviconet ditt

Farger

Du kan opprette opptil 21 unike fargeoppsett og bruke dem i ulike seksjoner i nettbutikken. Finn ut mer om fargealternativer, fargeoppsett og fargeoverganger.

Tilpass fargeinnstillingene

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av temaet du vil tilpasse.
 3. Klikk på Temainnstillinger, og klikk deretter på Farger.
 4. Klikk på et eksisterende oppsett i seksjonen Oppsett, eller klikk på Legg til oppsett for å legge til et nytt fargeoppsett.
 5. Klikk på fargeprøven for innholdstypefargen du ønsker å endre.
 6. For å angi farge må du oppgi en hexfargekode, eller velge fargen fra fargevelgeren. For å angi fargen til gjennomsiktig, må du slette hex-kodeverdien fra tekstfeltet.
 7. Klikk på Lagre.

Typografi

Du kan angi skriftstil og størrelse for teksten i nettbutikken. Du kan velge en systemskrift eller en egendefinert skrifttype.

Det anbefales at du bruker systemskrifttyper i butikken din. Systemskrifttyper er skrifttyper som allerede er installert på brukerens datamaskin. Ved å bruke systemskrifttyper unngår du at nye skrifttyper lastes ned til kundens datamaskin, noe som kan påvirke butikkens innlastingshastighet negativt. Skrifttypen som vises på kundens datamaskin er avhengig av operativsystemet deres.

Tilpass typografiinnstillingene

Se Shopifys skriftbibliotek for en liste over tilgjengelige skrifttyper.

Tilpass skriftstørrelsene dine

Du kan angi standard skriftstørrelser for overskrift og brødtekst med temainnstillingen Typografi.

Steg:

Oppsett

Med layout kan du angi maksimumsbredden nettbutikken vises i, og angi loddrett og vannrett mellomrom mellom seksjoner.

Animasjoner

Med animasjoner kan du tilføre bevegelse og visuell spenning i nettbutikken. Du kan aktivere en animasjon som kommer til syne og viser butikkseksjoner når man blar, og en effekt når musepekeren holdes over kort og knapper.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Klikk på Tilpass ved siden av temaet du vil tilpasse.
 3. Klikk på Temainnstillinger, og klikk deretter på Animasjoner.
 4. Valgfritt: Hvis du vil aktivere en animasjon som gjør at nettbutikkens seksjoner kommer til syne når man blar, velger du Vis seksjoner når man blar.
 5. Valgfritt: Velg et av følgende alternativer fra innstillingen Effekt når musepekeren holdes over for å legge til en animasjonseffekt når musepekeren holdes over kort og knapper:

  • vertikalt løft: Når en kunde holder musepekeren over et kort eller en knapp, flyttes elementet oppover.
  • 3D-løft: Når en kunde holder musepekeren over et kort eller en knapp, flyttes elementet fremover, som gir det en 3D-effekt. Dette har også en diskret skinnende effekt som flytter seg over elementet, slik at det får en ny dimensjon.
 6. Klikk på Lagre.

Kanter og skygger

Du kan justere kanter og skygger for noen interaktive innholdstyper, som skuffer, knapper, variant- og antallsvelgere.

Tilpasningsbare alternativer for rammer er:

 • Tykkelse, som endrer omrisset for elementet.
 • Gjennomsiktighet, som angir synligheten for elementets omriss.
 • Hjørneradius, som avrunder hjørnene for elementet.

Alternativene for skygger er:

 • Gjennomsiktighet endrer synligheten på elementets skygge. En skyggegjennomsiktighet på 0 % fjerner skyggen helt.
 • Glidebryterne for horisontal eller vertikal forskyvning flytter plasseringen av skyggen rundt elementet.
 • Bruk glidebryteren Uklarhet for å endre gjennomsiktigheten av elementets skygge.

Knapper

Du kan tilpasse innstillingene for handlingsknapper i nettbutikken ved å legge til skygger, endre mellomrom eller gjennomsiktighet, eller endre formen på knappene.

Eksempel på nettbutikk med handlingsknapp

Tilpass knapper

Variantalternativer med fargekart

Eksempelnettbutikk med valgbare fargekartalternativer

Fargekart er en visuell representasjon av produktvarianter. For å vise fargekart, trenger du nyeste versjon av Dawn, og kategorimetafelter knyttet til variantene. Med Dawn kan variantalternativer vises enten som en rullegardinmeny, eller som et fargekart. Hvis du viser variantalternativer som et fargekart, kan du velge at disse fargekartene skal vises som en sirkel, en firkant eller ingen av delene, som viser alternativverdien som tekst.

Eksempel på Dawn-innstillinger for fargekart

Konfigurer fargekart med kategorimetafelter

 1. Fra Shopify administrator går du til Produkter.
 2. Klikk på et produkt.
 3. Angi produktkategorien i feltet Produktkategori i seksjonen Produktorganisasjon, og velg deretter det mest nøyaktige resultatet fra listen Produktkategori. Produktkategorien må inneholde kategorimetafeltet Farge.
 4. Klikk på Legg til alternativer som størrelse eller farge i seksjonen Varianter.
 5. Klikk på Farge.
 6. Klikk på feltet Legg til farge, og velg en standard fargeoppføring fra rullegardinmenyen.
 7. Slik legger du til en egendefinert fargeoppføring:

  1. Klikk på Legg til farge, og klikk deretter på Legg til ny oppføring.
  2. Fyll inn feltene Etikett og Farge på siden Legg til oppføring.
  3. Fyll inn feltet Bilde hvis du vil ha et mønster i stedet for en farge. Hvis du legger til både en farge og et bilde, brukes bildet som fargekart.
  4. Velg en grunnfarge og et grunnmønster.
  5. Klikk på Lagre.
 8. Klikk på Lagre for å lagre produktet.

Tilpass fargekart i Dawn

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Kontroller at du har den nyeste versjonen av Dawn installert, og klikk deretter på Tilpass.
 3. Gå til produktet du har lagt til fargealternativer for.
 4. Valgfritt: Klikk på blokken Variantvelger for å tilpasse fargekart. Du kan endre visningen av fargekart ved å velge mellom Sirkel, Firkant eller Ingen.
 5. Klikk på Lagre for å lagre temaet.

Variantpiller

Variantknapper lar deg vise varianter av et produkt på en produktside eller i en seksjon med fremhevede produkter. Kunder kan velge den ønskede varianten for å legge produktet i handlekurven uten å måtte bytte produktside.

Eksempel på nettbutikk med valgbare variantknapper

Tilpass variantknapper

Inputs

Inndata er interaktive områder som krever at kunden oppgir informasjon, for eksempel en mengdevelger, et e-postregistreringsskjema eller handlekurvmerknader. Du kan justere synligheten av inndata i nettbutikken i temainnstillingene.

Eksempel på nettbutikk med mengdevelger

Tilpass inndata

Kort

Med innstillinger for produktkort, samlingskort og bloggkort kan du tilpasse stilen for hver type separate områder som vises i seksjoner. Du kan endre farge, justering, bildemarg, omriss og skygge for disse tre typene med seksjonskort.

Tilpass kort

Innholdsbeholdere

Beholdere er tekstdelen av innholdsseksjoner, for eksempel tekstboksen i en lysbildefremvisning, et bildebanner eller kolonnene i multikolonneseksjoner. Du kan tilpasse utseendet på innholdsbeholdere i nettbutikken.

Tilpass innholdsbeholdere

Medier

Medier er den visuelle delen av seksjoner, for eksempel produktmedier eller bildet i Bilde med tekst-seksjoner. Du kan legge til omriss og skygger på medier.

Tilpass medier

Rullegardinmenyer og popup-vinduer

Juster utseendet på rullegardinmenyer i navigasjonen, popup-modalvinduer og popup-vinduer i handlekurven.

Tilpass rullegardinmenyer og popup-vinduer

Skuffer

Skuffer er skjulte, interaktive beholdere som vises når de trykkes eller klikkes på, for eksempel en sammenleggbar navigasjonsmeny eller filtreringsalternativer.

Tilpass skuffer

Merker

Merker for Salg og Utsolgt legges automatisk til på produktbildene når prisen settes ned, eller når lagerantallet når 0. Du kan justere plassering, form og farge på merkene.

Eksempel på nettbutikk med salg- og utsolgtmerker

Merkene Side og Blogg vises i relevante søkeresultater. Du kan tilpasse plasseringen og formen på disse merkene, men ikke fargen.

Tilpass merker

Ikoner

Ikoner er små bilder som kan legges til i enkelte seksjoner eller blokker. Angi fargetema for ikoner i Temainnstillinger.

Eksempel på nettbutikk med ikoner i sammenleggbare rader

Tilpass ikoner

Merkevareinformasjon

Du kan legge inn informasjon om merkevaren. Du kan legge til blokken for merkevareinformasjon i bunnteksten.

Tilpass merkevareinformasjonen

Sosiale medier

Du kan legge til knapper for deling på sosiale medier på produktene og blogginnleggene dine og koblinger til kontoene dine på sosiale medier. Koblinger til kontoer i sosiale medier vises i bunnteksten i nettbutikken.

Tilpass innstillingene dine for sosiale medier

Søkeadferd

Nettbutikken inkluderer prediktivt søk, som viser forslag når kundene begynner å skrive i søkefeltet. Søkeforslag kan hjelpe kundene med å utforme og finpusse søkene sine, og gi dem nye måter å utforske en nettbutikk på. De gir også kundene muligheten til å raskt se gjennom treff, uten at de må forlate den gjeldende siden for å se en separat side med søkeresultater.

Du kan tilpasse følgende innstillinger for søk:

 • Aktiver søkeforslag – Aktiver eller deaktiver søkeforslag.
 • Vis produktleverandør – Vis eller skjul produktleverandører i søkeforslag.
 • Vis produktpris – Vis eller skjul produktpriser i søkeforslag.

Endre innstillinger for søkeinndata

For å finne ut mer om hvordan søkeforslag fungerer, kan du se Prediktivt søk.

Valutaformat

Du kan velge at produktpriser og priser i handlekurven og kassen alltid skal vise valutakoder.

Handlekurv

Du kan endre handlekurvstilen i nettbutikken. Når en kunde legger et produkt fra butikken i handlekurven, kan handlekurven vises som en skuff, en side eller et popup-varsel. For å beholde kunden på produktsiden, kan du bruke alternativet for skuff eller popup-varsel. Bruk alternativet for side for å sende kunden til handlekurvsiden. Når kundens handlekurv er tom, kan du vise en utvalgt samling i handlekurvskuffen.

Steg:

Hvis handlekurvtypen er angitt til Skuff, kan du vise en samling i handlekurvskuffen. Den valgte samlingen vises bare når handlekurven er tom.

Klikk på Velg samling for å legge til en samling i den tomme handlekurvskuffen. Når du har valgt en samling klikker du på Endre for å velge en annen samling, eller fjerner samlingen fra handlekurvskuffen. Du kan også klikke på Opprett samling for å opprette en ny samling. Denne knappen tar deg ut av temainnstillingene og sender deg til siden Samlinger i Shopify-administrator.

Butikkens kasse

Denne seksjonen lar deg tilpasse kassen i butikken. Se Shopify-kasse for mer informasjon om betalingssiden i butikken.

Endre temastiler

En temastil er en samling av innstillinger valgt av en temadesigner. Du kan legge til en temastil i butikken din for å gi den et mer polert utseende og følelse. Alle temaene har en temastil som brukes som standard. Når du tilpasser et tema, erstatter du temaets stilinnstillinger med dine egne. Når du legger til en temastil i temaet ditt, kan du endre gjeldende innstillinger, som farger og typografi.

Steg:

Ange endringer og utfør på nytt

Angre-knappen reverserer den siste endringen, mens Gjør om-knappen implementerer en endring du først angret. Hvis du klikker på Angre-knappen flere ganger, vil endringene angres, en endring om gangen. Knappene Angre og Gjør om er plassert i verktøyslinjen for temaredigeringsprogrammet.

Angre- og Gjør om-knappene i verktøylinjen for redigeringsprogrammet for temaer.

Klikk på Angre-knappen for å reversesere følgende endringer:

 • legge til, endre rekkefølge på og slette seksjoner
 • legge til farger, skrifttyper og andre innstillinger i fanen Temainnstillinger
 • tilbakestille en temastil

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis