Cài đặt chủ đề

Bạn có thể sử dụng cài đặt chủ đề để thay đổi kiểu chữ, màu, liên kết truyền thông xã hội và cài đặt thanh toán của cửa hàng trực tuyến. Khi bạn thay đổi cài đặt chủ đề, các thay đổi sẽ áp dụng cho toàn bộ cửa hàng trực tuyến.

Bạn có thể thêm logo của doanh nghiệp vào cửa hàng trực tuyến. Logo của bạn sẽ hiển thị ở những vị trí sau:

 • phần đầu trang của tất cả các trang
 • trang mật khẩu của bạn

Hình ảnh logo có chiều rộng tối đa là 300 px.

Tùy chỉnh logo của bạn

Tùy chỉnh chiều rộng logo

 1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
 2. Nhấp vào Logo.
 3. Trong phần Chiều rộng logo trên máy tính để bàn, dùng thanh trượt để chọn chiều rộng pixel bạn muốn.

Biểu tượng trang web

Bạn có thể thêm biểu tượng yêu thích, hay biểu tượng trang web, để giúp xây dựng thương hiệu cho cửa hàng trực tuyến. Biểu tượng trang web sẽ hiển thị ở những vị trí sau:

 • tab trình duyệt web
 • lịch sử của trình duyệt web
 • biểu tượng trên màn hình nền
 • bên cạnh tên cửa hàng trực tuyến khi được đánh dấu

Tìm hiểu thêm về biểu tượng trang web.

Tùy chỉnh biểu tượng trang web

Màu sắc

Bạn có thể tạo tối đa 21 bảng màu độc nhất và áp dụng cho nhiều mục khác nhau trong cửa hàng trực tuyến. Tìm hiểu thêm về tùy chọn màu, bảng màu và hiệu ứng chuyển màu.

Tùy chỉnh cài đặt màu sắc

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh chủ đề bạn muốn tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Cài đặt chủ đề, sau đó nhấp vào Màu.
 4. Trong mục Bảng màu, nhấp vào bảng màu hiện có hoặc nhấp vào Thêm bảng màu để thêm bảng màu mới.
 5. Nhấp vào mẫu màu để thay đổi màu của các loại nội dung sau:

  • Nền
  • Nền chuyển màu
  • Văn bản
  • Nền nút đặc
  • Nhãn nút đặc
  • Nút viền ngoài
  • Đổ bóng
 6. Để cài đặt màu, hãy nhập mã màu hệ thập lục phân hoặc chọn màu trong hộp chọn màu. Để đặt màu trong suốt, xóa mã thập lục phân khỏi trường văn bản.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Kiểu chữ

Bạn có thể đặt kiểu phông chữ và kích cỡ cho văn bản trên cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể chọn phông chữ hệ thống hoặc phông chữ tùy chỉnh.

Bạn nên sử dụng phông chữ hệ thống trong cửa hàng. Phông chữ hệ thống là các phông chữ đã được cài đặt trên máy tính của người dùng. Khi bạn sử dụng phông chữ hệ thống, khách hàng sẽ không phải tải phông chữ mới xuống máy tính của mình, nhờ đó ngăn ảnh hưởng xấu đến tốc độ tải cửa hàng. Phông chữ hiển thị trên máy tính của khách hàng phụ thuộc vào hệ điều hành.

Tùy chỉnh cài đặt kiểu chữ

Tham khảo thư viện phông chữ Shopify để biết danh sách phông chữ có sẵn.

Tùy chỉnh cỡ phông chữ

Bạn có thể cài đặt cỡ phông chữ mặc định cho tiêu đề và văn bản nội dung trong cài đặt chủ đề Kiểu chữ.

Các bước thực hiện:

Bố cục

Bố cục giúp bạn thiết đặt chiều rộng tối đa mà cửa hàng trực tuyến sẽ hiển thị và khoảng cách theo chiều dọc và chiều ngang giữa các mục.

Hiệu ứng động

Hiệu ứng động cho phép bạn thêm chuyển động và sự bắt mắt cho cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng hiện lên dần để hiển thị dần các mục của cửa hàng khi cuộn trang, và hiệu ứng di chuột cho thẻ và nút.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh chủ đề bạn muốn tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào Cài đặt chủ đề, sau đó nhấp vào Hiệu ứng động.
 4. Không bắt buộc: Để kích hoạt hiệu ứng động hiển thị dần các mục của cửa hàng trực tuyến khi cuộn trang, chọn Hiển thị dần mục khi cuộn.
 5. Không bắt buộc: Để thêm hiệu ứng di chuột vào thẻ và nút, chọn một trong những tùy chọn sau trong cài đặt Hiệu ứng di chuột:

  • Nổi theo chiều dọc: Khi khách hàng di chuột đến thẻ hoặc nút, thẻ hoặc nút sẽ di chuyển lên trên.
  • Nổi 3D: Khi khách hàng di chuột đến thẻ hoặc nút, thẻ hoặc sẽ di chuyển về phía trước, tạo hiệu ứng 3D. Chế độ này cũng có vệt sáng mờ di chuyển xuyên qua phần tử, tạo thêm một tầng không gian.
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Đường viền và đổ bóng

Bạn có thể điều chỉnh đường viền và đổ bóng của một số loại nội dung tương tác như ngăn kéo, nút, mẫu mã hoặc mục nhập số lượng.

Các tùy chọn có thể tùy chỉnh cho đường viền gồm:

 • Độ dày, thay đổi đường viền của mục.
 • Độ chắn sáng, đặt khả năng hiển thị đường viền của mục.
 • Bán kính góc, làm tròn các góc của mục.

Các tùy chọn cho đổ bóng gồm:

 • Độ chắn sáng thay đổi khả năng hiển thị đổ bóng của mục. Khi độ chắn sáng đổ bóng bằng 0% thì đổ bóng của mục sẽ biến mất hoàn toàn.
 • Thanh trượt phạm vi phần bù Ngang hoặc Dọc di chuyển vị trí đổ bóng quanh mục.
 • Sử dụng thanh trượt phạm vi Làm mờ để thay đổi độ chắn sáng đổ bóng của mục.

Nút

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt nút kêu gọi hành động trên cửa hàng trực tuyến của mình bằng cách thêm đổ bóng, thay đổi khoảng cách hoặc độ chắn sáng và điều chỉnh hình dạng của các nút.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có nút kêu gọi hành động

Tùy chỉnh nút

Tùy chọn mẫu mã có mẫu

Cửa hàng trực tuyến mẫu có các tùy chọn mẫu có thể lựa chọn

Mẫu là hình thức mô tả bằng hình ảnh cho mẫu mã sản phẩm. Để hiển thị mẫu, bạn cần phiên bản mới nhất của chủ đề Dawn và kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với mẫu mã của bạn. Với chủ đề Dawn, các tùy chọn mẫu mã có thể hiển thị trong menu thả xuống hoặc dưới dạng mẫu. Nếu đang hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu thì bạn có thể chọn hiển thị những mẫu này dưới dạng hình tròn, hình vuông hoặc không, nghĩa là hiển thị giá trị tùy chọn dưới dạng văn bản.

Cài đặt Dawn mẫu dành cho mẫu

Thiết lập mẫu có trường thông tin bổ sung danh mục

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Sản phẩm.
 2. Nhấp vào sản phẩm.
 3. Trong mục Sắp xếp sản phẩm, nhập danh mục sản phẩm vào trường Danh mục sản phẩm rồi chọn kết quả chính xác nhất từ danh sách Danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm phải có trường thông tin bổ sung danh mục Màu.
 4. Trong mục Mẫu mã, nhấp vào + Thêm tùy chọn như cỡ hoặc màu.
 5. Nhấp vào Màu sắc.
 6. Nhấp vào trường Thêm màu và chọn bất kỳ mục nhập màu mặc định nào trong menu thả xuống.
 7. Để thêm mục nhập màu tùy chỉnh:

  1. Nhấp vào Thêm màu, sau đó nhấp vào Thêm mục nhập mới.
  2. Trên trang Thêm mục nhập, điền vào các trường NhãnMàu.
  3. Nếu bạn muốn họa tiết thay vì màu, hãy điền vào trường Hình ảnh. Nếu bạn thêm cả màu và hình ảnh thì hình ảnh sẽ được sử dụng cho mẫu.
  4. Chọn Màu cơ sởHọa tiết cơ sở.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).
 8. Nhấp vào Lưu để lưu sản phẩm.

Tùy chỉnh mẫu trong chủ đề Dawn

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của chủ đề Dawn, sau đó nhấp vào Tùy chỉnh.
 3. Chuyển đến sản phẩm đã được bạn thêm tùy chọn màu.
 4. Không bắt buộc: Để tùy chỉnh mẫu, nhấp vào khối Trình chọn mẫu mã. Bạn có thể thay đổi giao diện hiển thị các mẫu bằng cách chọn giữa Tròn, Vuông hoặc Không.
 5. Nhấp vào Lưu để lưu chủ đề.

Góc bo tròn cho mẫu mã

Với góc bo tròn cho mẫu mã, bạn có thể hiển thị mẫu mã sản phẩm trên trang sản phẩm hoặc mục sản phẩm nổi bật. Khách hàng có thể chọn mẫu mã mong muốn để thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng mà không cần thay đổi trang sản phẩm.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có góc bo tròn cho mẫu mã có thể chọn

Tùy chỉnh góc bo tròn cho mẫu mã

Thông tin đầu vào

Mục nhập thông tin là các vùng tương tác yêu cầu khách hàng nhập vào, ví dụ như hộp chọn số lượng, biểu mẫu đăng ký nhận email hoặc ghi chú trong giỏ hàng. Bạn có thể điều chỉnh hình thức của các mục nhập thông tin trên cửa hàng trực tuyến trong phần cài đặt chủ đề.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có mục nhập số lượng

Tùy chỉnh mục nhập thông tin

Thẻ

Cài đặt thẻ sản phẩm, thẻ bộ sưu tập và thẻ blog cho phép bạn tùy chỉnh kiểu cách của từng loại khu vực riêng biệt hiển thị trong các mục. Bạn có thể thay đổi màu, vị trí, vùng đệm ảnh, đường viền và bóng đổ của ba loại thẻ mục này.

Tùy chỉnh thẻ

Khoảng chứa nội dung

Vùng chứa là phần văn bản của mục nội dung, ví dụ như hộp văn bản trên bản trình chiếu, biểu ngữ hình ảnh hoặc cột trong mục nhiều đoạn. Bạn có thể tùy chỉnh hình thức của vùng chứa nội dung cho cửa hàng trực tuyến của mình.

Tùy chỉnh vùng chứa nội dung

Nội dung đa phương tiện

Phương tiện là thành phần trực quan của các mục, ví dụ như phương tiện sản phẩm hoặc hình ảnh trong mục Hình ảnh có chữ. Bạn có thể thêm đường viền và đổ bóng cho phương tiện.

Tùy chỉnh phương tiện

Menu thả xuống và cửa sổ bật lên

Điều chỉnh hình thức của menu điều hướng thả xuống, hộp tương tác bật lên và cửa sổ bật lên trong giỏ hàng.

Tùy chỉnh menu thả xuống và cửa sổ bật lên

Ngăn

Ngăn là vùng chứa tương tác bị ẩn sẽ hiển thị khi được chạm hoặc nhấp vào, ví dụ như menu điều hướng có thể thu gọn hoặc tùy chọn bộ lọc.

Tùy chỉnh ngăn

Huy hiệu

Huy hiệu Giảm giáHết hàng sẽ tự động được thêm vào hình ảnh sản phẩm khi giá giảm xuống hoặc khi số lượng hàng trong kho về 0. Bạn có thể điều chỉnh vị trí, hình dạng và màu sắc của huy hiệu.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có huy hiệu giảm giá và hết hàng

Huy hiệu TrangBlog sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm có liên quan. Bạn có thể tùy chỉnh vị trí và hình dạng của những huy hiệu này, nhưng không thể tùy chỉnh màu sắc.

Tùy chỉnh huy hiệu

Biểu tượng

Biểu tượng là hình ảnh nhỏ có thể thêm vào một số mục hoặc khối nhất định. Bạn có thể đặt bảng màu cho biểu tượng trong phần Cài đặt chủ đề.

Cửa hàng trực tuyến mẫu có biểu tượng trong hàng có thể thu gọn

Tùy chỉnh biểu tượng

Thông tin thương hiệu

Bạn có thể thêm thông tin về thương hiệu của mình. Bạn có thể thêm khối thông tin thương hiệu vào chân trang.

Tùy chỉnh thông tin thương hiệu của bạn

Truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm nút chia sẻ qua mạng xã hội cho sản phẩm và bài viết blog, đồng thời liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội của mình. Liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội hiển thị ở chân trang của cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh cài đặt truyền thông xã hội

Hành vi tìm kiếm

Cửa hàng trực tuyến có cài đặt tìm kiếm dự đoán để hiển thị gợi ý khi khách hàng bắt đầu nhập vào trường tìm kiếm. Gợi ý tìm kiếm có thể giúp khách hàng làm rõ và tinh chỉnh truy vấn tìm kiếm, đồng thời mang đến cho khách hàng những phương thức mới để khám phá cửa hàng trực tuyến. Gợi ý tìm kiếm cũng cho phép khách hàng duyệt nhanh các kết quả trùng khớp mà không cần rời khỏi trang hiện tại để xem danh sách kết quả tìm kiếm riêng.

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau cho mục tìm kiếm:

 • Bật gợi ý tìm kiếm - Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt gợi ý tìm kiếm.
 • Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm - Hiển thị hoặc ẩn nhà cung cấp sản phẩm trong gợi ý tìm kiếm.
 • Hiển thị giá sản phẩm - Hiển thị hoặc ẩn giá sản phẩm trong gợi ý tìm kiếm.

Thay đổi cài đặt tìm thông tin đầu vào

Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của gợi ý tìm kiếm, hãy tham khảo Tìm kiếm dự đoán.

Định dạng đơn vị tiền tệ

Bạn có thể chọn để giá sản phẩm, giá giỏ hàng và giá thanh toán luôn hiển thị mã đơn vị tiền tệ.

Giỏ hàng

Bạn có thể thay đổi kiểu cách của giỏ hàng trên cửa hàng trực tuyến. Khi khách hàng thêm sản phẩm từ cửa hàng vào giỏ hàng, giỏ hàng có thể hiển thị dưới dạng ngăn kéo, trang hoặc thông báo bật lên. Để giữ chân khách hàng trên trang sản phẩm, hãy sử dụng tùy chọn ngăn kéo hoặc thông báo bật lên. Để đưa khách hàng đến trang giỏ hàng, sử dụng tùy chọn trang. Khi giỏ hàng của khách hàng bỏ trống, bạn có thể hiển thị bộ sưu tập nổi bật trong ngăn giỏ hàng.

Các bước thực hiện:

Nếu bạn đã thiết lập kiểu giỏ hàng thành Ngăn, bạn có thể hiển thị bộ sưu tập trong ngăn giỏ hàng. Bộ sưu tập đã chọn chỉ hiển thị khi giỏ hàng trống.

Để thêm bộ sưu tập vào ngăn giỏ hàng trống, nhấp vào Chọn bộ sưu tập. Sau khi chọn bộ sưu tập, nhấp vào Thay đổi để chọn bộ sưu tập khác hoặc xóa bộ sưu tập khỏi ngăn giỏ hàng. Bạn cũng có thể nhấp vào Tạo bộ sưu tập để tạo bộ sưu tập mới. Nút này sẽ đưa bạn ra khỏi phần Cài đặt chủ đề và chuyển đến phần Bộ sưu tập trong trang quản trị Shopify.

Thanh toán

Mục này cho phép bạn tùy chỉnh trang thanh toán của cửa hàng. Tham khảo Trang thanh toán Shopify để biết thêm thông tin về trang thanh toán của cửa hàng.

Thay đổi kiểu chủ đề

Kiểu chủ đề là bộ sưu tập các cài đặt do nhà thiết kế chủ đề chọn. Bạn có thể áp dụng một kiểu chủ đề để đem đến giao diện trau chuốt cho cửa hàng của mình. Tất cả chủ đề đều mặc định áp dụng một kiểu chủ đề. Khi tùy chỉnh chủ đề, bạn thay thế cài đặt kiểu chủ đề bằng cài đặt của bạn. Khi bạn áp dụng một kiểu chủ đề vào chủ đề của mình, các cài đặt hiện tại như màu và kiểu chữ sẽ thay đổi.

Các bước thực hiện:

Hoàn tác và làm lại thay đổi

Nút Hoàn tác sẽ đảo ngược thay đổi gần nhất bạn vừa thực hiện, còn nút Làm lại sẽ thực hiện lại thay đổi bạn vừa hoàn tác. Nhấp vào nút Hoàn tác nhiều lần sẽ tiếp tục hoàn tác những gì bạn đã thực hiện, mỗi lần một thay đổi. Nút Hoàn tácLàm lại được đặt trong thanh công cụ của trình biên tập chủ đề.

Nút Undo (Hoàn tác) và nút Redo (Làm lại) nằm trên thanh công cụ của trình biên tập chủ đề

Nhấp vào nút Undo (Hoàn tác) để đảo ngược những thay đổi sau:

 • thêm, sắp xếp lại và xóa các mục
 • áp dụng màu sắc, phông chữ và cài đặt khác, trên tab Theme settings (Cài đặt chủ đề)
 • đặt lại kiểu chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí