Trường thông tin bổ sung danh mục

Trường thông tin bổ sung danh mục sẽ ánh xạ đến danh mục sản phẩm cụ thể trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify. Các trường thông tin bổ sung danh mục, được gọi là thuộc tính sản phẩm trong cây phân loại sản phẩm, sẽ giúp bạn thêm đúng thông tin vào sản phẩm để khách truy cập có thể tìm thấy sản phẩm dễ dàng hơn trên trang web của bạn, trên nền tảng mua bán và trên công cụ tìm kiếm.

Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo sơ mi và áo mặc bên trong, bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho kích cỡ quần áo, đường viền cổ, loại chiều dài tay áo, v.v. Trên cơ sở dự đoán của Shopify Magic, một số trường thông tin bổ sung danh mục được thêm theo mặc định. Hệ thống có thể gợi ý các trường thông tin bổ sung danh mục khác và bạn có thể chọn để thêm vào cửa hàng của mình. Trường thông tin bổ sung danh mục có mục nhập mặc định mà bạn có thể sử dụng ngay hoặc tùy chỉnh thêm.

Bạn có thể kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với tùy chọn mẫu mã sản phẩm và kết nối mục nhập với giá trị tùy chọn. Như vậy, bạn có thể chỉnh sửa màu đen thành graphite và giá trị mẫu mã sẽ được cập nhật ở bất kỳ nơi nào sử dụng màu đó. Khi sử dụng mục nhập màu làm tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí